12.12.18

EDUin: Učitelskou profesi je třeba uvolnit zájemcům s nepedagogickým VŠ vzděláním

V souvislosti s návrhem na novelu zákona o pedagogických pracovnících, jenž je interně projednávám v rámci MŠMT, upozorňujeme na urgentní potřebu řešit v krátkodobém horizontu zvyšující se nedostatek pedagogů na všech stupních regionálního školství. V dlouhodobém horizontu by měla vzdělávací politika vést k tomu, aby se z učitelství stalo prestižní, nikoliv „ odpadové“ povolání.

Dle respektovaných mezinárodních výzkumů je kvalita učitele klíčovým faktorem určujícím úroveň vzdělání žáků a studentů. Země jako Singapur, Ontario nebo Finsko se proto snaží vybírat ke studiu učitelství vysoce potentní kandidáty, kteří následně procházejí důkladnou odbornou a praktickou přípravou. ČR tento trend nerespektuje, právě naopak. EDUin proto opětovně akcentuje souhrn palčivých problémů, které se týkají současného nedostatku a kvality učitelů ve školách:

  • Čeští učitelé mají jedny z nejnižších platů v OECD (v porovnání s jinými vysokoškolsky vzdělanými zaměstnanci).
  • Učitelství není studiem první volby potentních uchazečů.
  • Velká část absolventů učitelství volí jinou profesní dráhu (ihned po absolutoriu, případně po krátké době ve škole)
  • V důsledku toho stárne učitelská populace a nereprodukuje se ve věkové kohortě do 40 let.

Za této situace je kvalifikační omezení v podobě současné podoby zákona o pedagogických pracovnících krajně neefektivní, jelikož posiluje nemožnost ředitelů škol obsazovat místa učitelů zájemci s dostatečným potenciálem a motivací. Jakkoliv z dlouhodobého hlediska spočívá řešení v kultivaci výběru, přípravy a ohodnocení učitelů, na přechodné období je nutné přistoupit k následujícím krokům:

  • Otevřít učitelskou profesi VŠ na základních a středních školách VŠ vzdělaným a ponechat pravomoc a kompetenci výběru na řediteli školy. Jinými slovy, dekriminalizovat současný stav, kdy jsou ředitelé nuceni obcházet z nedostatku jiných řešení zákon.
  • Umožnit získat dodatečně pedagogickou průpravu formami alternativními vůči současné podobě tzv. pedagogického minima, ať už se jedná o vzdělávací programy typu Učitel naživo, nebo formou atestace po určitém období stráveném výukou ve škole (typově první stupeň předpokládaného kariérního řádu).
  • Dostát slibu významného zvýšení platů učitelů a současně se snažit v intenzivní diskusi s VŠ vzdělávajícími učitele iniciovat významnou transformaci učitelského studia dle zkušeností ze zemí, které takový proces úspěšně zvládly.

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Dobrat se toho, aby byli čeští učitelé na úrovni singapurských, ontarijských nebo finských kolegů, bude i při naplnění všech nezbytných podmínek otázkou 20 let. Na to české vzdělávání skutečně nemá čas. Argumenty bránící status quo postrádají logiku. Skutečně není možné čekat na dlouhodobou změnu, která je navíc podmíněna řadou kroků ve vzdělávací politice. Minimálně na přechodné období musí české školství hledat cestu k okamžitému pozvednutí zdecimovaného učitelského stavu, jehož si v poslední zprávě Education at a Glance povšimla i OECD.“

16 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ontario. Ha. A co Plzeňsko?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Učitelování je třeba uvolnit tak, aby se mohli předvést i nevysokoškolští konzultanti. A na průvodcovství žádného vzdělání netřeba. Úplně postačí měkkodovedností kurz o tom, kterak dovést dítka ke kýženému úspěchu, aniž by prstíkem hnula.

Eva Adamová řekl(a)...

nedostatek učitelů je patrný zejména u aprobací, na jejichž výuku se v současnosti moc VŠ vzdělaných nehrne. A politologů, antropologů, sociologů apod. není v našich školách potřeba. Tudy cesta nevede.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A nebude ta dodatečná pedagogická průprava "formami alternativními" kořistí některých neziskovek?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A nebyl to EDUin, který se podílel na "decimování" učitelského stavu? Vzpomeňme právě na debaty o kvalifikaci učitelů, kdy eduíni glorifikovali nekvalifikované a ti kvalifikovaní byli za blbce?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

To bylo pořád Finsko, Finsko, Finsko - a teď tohle. Copak ve Finsku učí nepedagogové? EDUin je jako KSČ v 80. letech: nejdřív samé Sovětský svaz - náš vzor, a když začal Gorbačov mírně čistit zkorumpované a neschopné kádry v rámci perestrojky, najednou jsme se mohli dočíst, že sovětské zkušenosti nesmíme přejímat bez rozmyslu. Takže Finsko ano, když na něm demonstrujeme údajnou nekvalitu českého školství, v ostatních případech Finsko ne. Jak konzistentní.

batmir řekl(a)...

Trochu poupravím myšlenku:
Lékařskou profesi je třeba uvolnit zájemcům s nelékařským VŠ vzděláním

poste.restante řekl(a)...

Navrhuji vyřešit nedostatek zdravotních sester tak, že uklízečkám v nemocnicích rozdáme bílé pláště místo modrých a místo smetáků injekční jehly. Za ta léta vymývání chodeb a pokojů jistě už také leccos pochytily.
A jestli bych mohl prosit, tak kdyby pilotními prvními pacienty "nových sester" mohli být pracovníci společnosti EDUin. Řešilo by to mnoho problémů nejen ve školství na příštích dvacet let.

Radek Sárközi řekl(a)...

Dnes stačí, když si člověk s VŠ nepedagogickým vzděláním udělá 250hodinový kurz. To není nikterak náročné. Není třeba nic měnit. Studium v rozsahu 250 hodin musíte absolvovat, když chcete např. dělat koordinátora ŠVP...

Nicka Pytlik řekl(a)...

Na způsob a obsah zkompetentňování, jak si jej v té dnešní překotně měnící se době představují odborníci na vzdělání, konzultanti, auditoři a analytici by měla stačit i maturita z nějaké výchovy. Nejlépe pak branné.

mirek vaněk řekl(a)...

Co na to říct. EDuIn prostě své bláboly neopustí. Kdyby jim nenaslouchali ministři nevadilo by to, ale opak je pravdou.
Diletanti vládnou a káží a odborníci mlčí nebo jsou umlčováni?
Už dnes je nekvalifikovanost a neaprobovanost obrovská a podle toho to vypadá.

Ivo Mádr řekl(a)...

To chce jako autor tohoto příspěvku říci, že dotyční se ve studiu spletli a najednou si uvědomili ve svých kmetovských letech svou lásku k učitelskému povolání? Ta horší varianta je, že je nikdo z podnikatelské sféry nechtěl a proto se v nich najednou zrodila představa vzdělávat novou nastupující generaci. Klidně ať do škol nastoupí, ale je třeba se vzdělat z pedagogických a didaktických oblastech tak 2-3 roky na PdF.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Chrabří bojovníci za lepší vzdělání z EDUinu si nějak nevšimli nepatrného rozporu v tom, co hlásají: jestliže se kvalifikovaným učitelům opravdu výrazně přidá (jak eduiňané chtějí v posledním z požadovaných kroků), pak přestanou ze školství utíkat a dávní utečenci se vrátí - v tom případě ovšem nebude nekvalifikovaných vůbec zapotřebí...

Jinak je ovšem tenhle útok přesně promyšlený a zákeřný až hanba: Největším nebezpečím pro podobné neziskovky a jejich aktivisty jsou totiž právě kvalifikovaní učitelé s praxí, kteří se nenechají zblbnout planými kecy a jejichž hlas přece jen není možné úplně ignorovat. A ti lezou našim milým aktivistům pěkně krkem.

Ovšem jak jinde praví Tajnej Učitel: učit přece může každý talentovaný, i školník. Na matematiku či fyziku si sice snad netroufne, ale takovou češtinu může učit každý křtěnec Vltavou či Svratkou (vždyť ten jazyk umí, tak co?) a zeměpis a dějepis kdokoli (vždyť tam si všechno vyguglí).

Ještěže mám už jen rok do důchodu. Vám mladším ale tenhle bordel opravdu nezávidím. Natož ten, co ještě přijde, až to tady Kartous s Feřtekem vezmou doopravdy do ruky.

Radek Sárközi řekl(a)...

Dle šetření ČŠI aprobovaní učitelé vyučují kvalitněji, než když vyučují neaprobovaně. Stejně tak kvalifikovaní oproti nekvalifikovaným.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A ja jsem pro.
Konecne zacne byt ve skosltvi desna sranda.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Skolstvi

Okomentovat