20.11.18

MŠMT: Učitelé diskutovali o cestě ke svobodě a demokracii

V úterý 20. listopadu se uskutečnila ve Valdštejnském paláci v Praze celostátní konference Cesta ke svobodě a demokracii. Ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání ji uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR. Konference byla určena především učitelům dějepisu a společenskovědních předmětů základních a středních škol a jejím cílem bylo přispět k objasnění hlavních problémů soudobých dějin Československa a České republiky v kontextu evropských a světových dějin.


Konferenci zahájil senátor Václav Chaloupek, který přivítal účastníky a vyzdvihl náročnost učitelské profese, kterou nakrátko poznal i z vlastní praxe. Za MŠMT se zúčastnil Aleš Dvořák z věcně příslušného Oddělení základního vzdělávání. Ten v úvodu zdůraznil, že dobrou školu a dobré vyučování dělá dobrý učitel, který s dětmi komunikuje a který se dále sebevzdělává: „Přeji vám, aby byla tato konference pro vás přínosná a abyste přispěli k tomu, že se budeme moci na mladou generaci spolehnout v tom, že ponese prapor svobody a demokracie dále,“ dodal k tématu výuky dějepisu a společenskovědných předmětů Dvořák.

Náměstek sekce strategie a inovací NIDV Josef Rydlo poté zrekapituloval aktivity, které připravil institut k významným historickým výročím v letošním roce na krajské i celostátní úrovni. Jaroslav Fidrmuc z NÚV zase vyzdvihl význam soudobých dějin ve výuce dějepisu, přičemž zvláštní pozornost věnoval revizi rámcových vzdělávacích programů, které by měly uchopit výuku dějepisu z hlediska diachronního přístupu jako jednotlivé tematické celky probírané napříč historickými obdobími.

Se svými příspěvky dále vystoupili významní čeští odborníci z řad historiků, politologů a politiků. O principech, mezích a možnostech české zahraniční politiky přednášel právník, bývalý politik a diplomat Cyril Svoboda z Diplomatické akademie, na problémy demokratického vývoje našeho státu se poté zaměřila politoložka Vladimíra Dvořáková z katedry politologie VŠE v Praze. Hlavní mezníky moderních dějin ČR po roce 1989 zasadil do kontextu světových dějin Tomáš Zahradníček z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, otázkám postavení ČR v Evropské unii se věnovala europoslankyně Michaela Šojdrová z Výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu. S velkým zájmem se setkala ke konci konference také diskuse a komentovaná prohlídka historických prostor, v nichž Senát sídlí.

Žádné komentáře:

Okomentovat