6.11.18

MŠMT: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 (pracovní verze k připomínkování, říjen 2018)

Dnešní doba přináší potřebu reagovat na mnoho změn, které rychle přicházejí. Na změny společenské, technologické, ekonomické, kulturní, ale i na změny, které s sebou přináší digitalizace a globalizace. Musíme průběžně sledovat nejen trendy a poptávku po dovednostech, podporovat rozvoj kvalifikace, konkurenceschopnosti, dovedností i kompetencí, prosazovat rovnost, sociální soudržnost, ale také budovat vztah ke vzdělávání a vzdělání. A právě vzdělání je klíčové. Vzdělání nás může vybavit dovednostmi, pomocí nichž obstojíme ve stále složitější společnosti. Z těchto důvodů je potřeba mít k dispozici sjednocující nástroj pro formování vzdělávací soustavy, základní prvek pro komunikaci mezi centrem (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a jednotlivými kraji, v němž budou zakotveny mimo jiné záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky. Takovýmto nástrojem je v České republice již 17 let Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který je od roku 2014 implementačním dokumentem Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jež vytváří rámec vzdělávací politiky v České republice.


Připomínky k materiálů můžete zaslat na info@pedagogicke.info, případně vyznačit jako komentář v online verzi.
8 komentářů:

Petr řekl(a)...

Na první letmý pohled to vypadá poměrně dobře

Nicka Pytlik řekl(a)...

Dnešní doba přináší potřebu reagovat na mnoho změn, které rychle přicházejí.

Mohl by pytlikům někdo alespoň naznačit, co se za posledních dvacet let událo tak zasadního, že by z toho měli pytlici i společnost upadnout na hlavu?
Tedy kromě GDPR?

Petr řekl(a)...

Úvodní odstavec se vyplatí přeskočit, vypadá jako by ho vyplivl google translator. Dál to už je mnohem zajímavější

Simona řekl(a)...

Lokalni zajmy jistych skupin na ministerstvu jsou jen spatne zamaskovany. Dokument je dosti rozplizly a neuralgicke body obchazi vrsenim slovni vaty, nikoli konkretnimi resenimi.

Martin Herman řekl(a)...

Připomínky k formě. I pracovní verze musí mít shrnutí! Shrnutí je i testem celého obsahu. Dokument s paragrafy standardně delšími než 5-7 řádků se spatně čte. Úvodní teze paragrafu často nic moc neříká. Positivum jsou matrice s cílem, opatřením atd.

Připomínky k obsahu. Dokument má deklarativní charakter; říká co je třeba udělat, neříká ale jak. Např. všechny tři "Klíčové strategické cíle MSMT". Současný text cílů může být podstatně zeštíhlen (zejména bod. 3) a chtělo by to přidat par slov o tom co a jak bude MSMT prosazovat: (i) více peněz do vzdělání nejen od MSMT a lépe peníze investovat; (ii) od encyklopedických znalostí k přemýšlivosti na všech úrovních; a (iii) hejtman je zodpovědný za úroveň škol ve svém kraji...formulace dokumentu je k úrovni práce některých krajských úřadu velmi shovívavá – velké trafiky na krajských úřadech dělající co?

Dokument sotva zmiňuje význam a úlohu ředitele školy, opakuje zásadní strategickou chybu minulých návrhů na zlepšení základního a středního školství.

Ředitel školy odpovídá za vytváření a řízení co nejlepšího prostředí pro vzdělávání; má zásadní vliv na práci učitelů a výsledky žáků a studentů. Ředitel musí být posuzován jako špičkový vedoucí pracovník s odpovídajícím platem a pravomocemi. Není! Změna je v rukou hejtmanů. Ať ukáží, co umí! Jestliže je vzdělávání jejich nejvyšší prioritou, musí dostat na všechny školy co nejlepší ředitele – vedoucí pracovníky s odpovídajícím platem a pravomocemi.

Dokument sotva zmiňuje význam podpory talentu všech žáků a studentů. Lidský kapitál (charakter, dovednosti, kreativita) je jediný zdroj na kterém může český národ stavět. Výchova a vzdělávání jsou jediný způsob, jak rozvíjet přirozenou zvídavost a zájem dětí o poznání.

Na českých základních a středních školách by mělo být okolo 195 000 talentovaných žáků a studentů (15 % z 1,3 milionu). Talentovaní mají potenciál školství rozhýbat, být přirozenými spojenci ředitelů a učitelů v prosazovaní vysoké studijní náročnosti. Realita je ale tlačí do šedého průměru. Talent se tak postupně vytrácí. Podle striktní definice MŠMT je na školách pouze 15 000 mimořádně talentovaných. Jen 1 000 byl identifikován. Zlomek dostává smysluplnou podporu. Dokument tento zásadní nedostatek pomíjí. Proč?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Rozšiřování role ČŠI na roli metodickou je zhola zbytečné, ba nesmyslné. Nový metodický portál je zhola zbytečný, metodický portál již existuje. ČŠI zase vyhodí oknem půl miliardy? Metodickou roli by měly mít metodické kabinety. Ostatně soudím, že ČSI musí být zrušena.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Strategie slibuje, že nebude třeba přepisovat ŠVP. Uvidíme.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Záměr navrhuje přijímací síto na VG. Uvidíme, kdy a jak to narazí na zájmy lokálních politiků. Kraje se teď tváří, že jim jde o jakousí kvalitu, ale smysluplnou optimalizaci ve své politické zbabělosti nejsou schopny uskutečnit. Ne přijímačky a jejich lajny, ale nadbytek míst je problém.

Okomentovat