2.11.18

Interpelace ministra školství v PSP: Nechal jste si nesplnění usnesení této Sněmovny o zvýšení platů učitelů potvrdit vládním usnesením?

Z interpelace poslance Lukáše Bartoně na 20. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. listopadu 2018 vybíráme: "Usnesením Poslanecké sněmovny č. 66 byla vláda vyzvána ke zvýšení platů učitelů již od 1. září 2018. Toto usnesení ovšem nebylo vládou vyslyšeno a bude o něm ještě řeč 13. listopadu na jednání Poslanecké sněmovny. Protože zápisy z jednání vlády nejsou veřejné, mně nezbývá než se zeptat touto cestou: Na kterém jednání vlády byl tento postup projednán? Mohl byste mi sdělit, zda jste si nesplnění usnesení této Sněmovny nechal potvrdit vládním usnesením? Jaké argumenty jste přitom svým vládním kolegům přednesl a jaký byl poměr hlasů vlády pro zamítnutí zvýšení platů již od 1. září?"


Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, usnesením Poslanecké sněmovny č. 66 byla vláda vyzvána ke zvýšení platů učitelů již od 1. září 2018. Toto usnesení ovšem nebylo vládou vyslyšeno a bude o něm ještě řeč 13. listopadu na jednání Poslanecké sněmovny. Protože zápisy z jednání vlády nejsou veřejné, mně nezbývá než se zeptat touto cestou: Na kterém jednání vlády byl tento postup projednán? Mohl byste mi sdělit, zda jste si nesplnění usnesení této Sněmovny nechal potvrdit vládním usnesením? Jaké argumenty jste přitom svým vládním kolegům přednesl a jaký byl poměr hlasů vlády pro zamítnutí zvýšení platů již od 1. září? Děkuji.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já děkuji za ten dotaz a myslím to vážně, protože to znamená, že téma přidávání platům učitelů je stále žhavé, a já samozřejmě jsem si vědom toho, že nás čeká speciální bod, a já jsem za něj rád.

V úvodu, než vám odpovím na vaši otázku, tak řeknu, že já jsem zastáncem systémového přidávání do celé vzdělávací soustavy a s plným vědomím říkám, že systémové přidávání vypadá tak, že od 1. 1. každého roku přidáte do toho systému dostatečné peníze. To také činíme v roce 2019, činilo se tak v roce 2018 a já pevně věřím, že to bude pokračovat i v letech 2020, 2021 a pokud možno i nadále, protože budoucnost je skutečně nikoliv v aluminiu, ale budoucnost je skryta ve vzdělávání a ve vzdělání tohoto národa.

Co se týká toho předmětného usnesení. To usnesení říká, že Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby od 1. 9. zvýšila platy učitelů o 15 % a nepedagogů o 10 %. A předpokládá to, že se v průběhu roku objeví dodatečné zdroje - a teď jdu k jádru vaší otázky - rozpočet školství pro rok 2018 neměl pokrytu oblast, která se týkala speciálního vzdělávání. A proto jsem já požádal kraje o vyčíslení toho deficitu, který tam byl, a vláda v polovině roku nebo lehce po půlce roku 2018 aktivizovala dodatečné zdroje a dala je na zalátání této díry, která tam byla. A ty zdroje byly nemalé, byla to 1 022 mil. Kč, které následně byly rozepsány do rozpočtů jednotlivých krajů resp. krajských úřadů a objevily se tedy v té vzdělávací soustavě. To znamená, dodatečné zdroje, které se objevily v průběhu roku - a ptáte-li se na mou aktivitu ve vztahu k sektoru vzdělávání - tak jsem potřeboval zalátat tuto díru a jsem rád, že rozhodnutím celé vlády, které bylo jednomyslné, se podařilo doplnit do toho systému 1 022 mil. Kč.

O předmětném usnesení, ať vám neuteču z té otázky, doporučujícím usnesení Poslanecké sněmovny, se na vládě tímto způsobem nejedná. Já jako ministr školství jsem si tohoto usnesení samozřejmě vědom. A kdyby se uvolnily dodatečné zdroje v průběhu roku, tak bych samozřejmě usiloval o navýšení prostředků. Ale jak jsem řekl hned na úvod a tím opisem, kruhem končím, pro mě je extrémně důležité, že do celého systému přidáváme tak, aby to bylo rozepsatelné od 1. 1. 2018 resp. 2019, 2020 a 2021. Děkuji.

2 komentáře:

Lexxa řekl(a)...

No na první přečtení odpovědi pana ministra moc rozumět není, ale co je celkem jasné je to, že někdo, kdo v roce 2017 připravoval rozpočet školství pro rok 2018, neměl pokrytu oblast, která se týkala speciálního vzdělávání. Tady mi chybí, jak to speciální vzdělávání ve své rétorice pan ministr pojímá. Jestli speciálním vzděláváním myslel peníze na inkluzi, tak ten, kdo plánoval rozpočet na 2018 neumí počítat a dokazuje se tím jen to, že idea inkluze pojatá po česku je téměř stejná jako ida komunismu a jestli speciálním vzděláváním myslel dožívající segment speciálního školství (bývalé Zš praktické), tak to udělal schválně. A pak práskl do bot. Přesněji řečeno do lodiček.

Milladia řekl(a)...

...že systémové přidávání vypadá tak, že od 1. 1. každého roku přidáte do toho systému dostatečné peníze. To také činíme v roce 2019, činilo se tak v roce 2018 ...
Jaké přidávání se činilo v roce 2018? Co to pan ministr hovořil? O žádném nevím.

Okomentovat