28.11.18

E-kniha pro vás: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk

Národní ústav pro vzdělávání zahájil v roce 2016 práce na vytvoření systému metodické podpory pro učitele předmětu Český jazyk, kteří vyučují žáky se sluchovým postižením. Prvním výstupem tohoto úkolu je publikace nazvaná Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (1. část). Systém podpory je realizován postupně, následovat bude tvorba 2. části publikace, tvorba pracovních listů a realizace lektorského kurzu pro učitele, který podpoří učitele v užívání vhodných lingvodidaktických postupů při výuce češtiny jako druhého jazyka u žáků se sluchovým postižením.

Žádné komentáře:

Okomentovat