19.11.18

Bořivoj Brdička: Dokáže škola držet krok s technologiemi?

Článek reflektuje pohled do budoucnosti jednoho z významných vývojářů digitálních počítačových systémů, které komplexně podporují celoživotní vzdělávání – Wayne Skippera z americké firmy Concentric Sky.

V blogu Educause mě nedávno zaujal stejnojmenný článek Wayne Skippera [1]. Wayne je zakladatelem a ředitelem americké firmy Concentric Sky, která se zabývá vývojem a aplikací softwaru v praxi. Školství patří k jejím hlavním zákazníkům. Wayne se osobně věnuje novým možnostem ověřování kompetencí na všech úrovních vzdělávání. Ve zmíněném příspěvku se snaží odhalit technologické trendy, které se nedaří školám sledovat.

Na začátku připomíná hodně omílanou a nám již dobře známou skutečnost, že se v příštích letech bude zásadním způsobem proměňovat trh práce díky automatizaci. Wayne cituje nejnovější zprávu World Economic Forum Future of Jobs Survey [2], která říká, že až polovina stávajících zaměstnanců může být automatizací dotčena již do roku 2022. Je důležité si ale uvědomit, že stroje budou schopné vykonávat jen některé činnosti. Lidé budou nuceni se stroji spíše spolupracovat, než by byli masově nahrazováni. Naznačuje to i následující graf.

Vývoj poměru lidské a automatizované práce v různých oblastech [2]

Jedním ze závažných trendů je, že navzdory očekávatelnému zvyšujícímu se počtu nezaměstnaných budou firmy stále obtížněji hledat kvalifikované pracovníky. Závěr je jednoznačný. Je třeba, aby absolventi škol měli potřebné schopnosti (technologie využívat), a úplně všichni musí být schopni se opakovaně rekvalifikovat a učit stále něco nového. Kromě výše citované zprávy tento závěr podporují i další Waynem odkazované studie.

Jak by tedy mělo školství na současné vývojové trendy reagovat? Bez změn se jistě neobejde.

Strojem rozeznatelné učení

Vzdělávání je tradičně nastaveno do monolitických bloků zastřešených vysvědčením či diplomem, jehož hodnota je do značné míry závislá na reputaci příslušné instituce. Podobný dokument přitom většinou neříká téměř nic o tom, jaké schopnosti jeho vlastník má, vypovídá hlavně o tom, kolik času při jeho získávání musel vynaložit.

Wayne proto podporuje přechod na kompetenčně orientované vzdělávání, které v sobě zahrnuje průběžné personalizované ověřování dosažených výsledků. Definování cílů tak trochu připomíná náš RVP, protože vychází z klíčových kompetencí (např. NACE Career Readiness Competencies). Vývoj se ubírá k definování kompetenčních standardů v takové digitálně zpracovatelné formě, kterou by bylo možné implementovat do systémů sledování osobního růstu tak, aby bylo možno evidovat jejich naplňování u každého uživatele individuálně. Podobný produkt nabízí např. konsorcium IMS Global (The Competencies & Academic Standards Exchange). Wayne ví o čem mluví. Podílel se na vývoji specifikace odznaků Open Badges a je spoluautorem aplikace Badgr, která je implementuje do praxe. Budoucnost nepochybně patří právě takovýmto strojově rozeznatelným konkrétně definovaným metodám, které evidují skutečné schopnosti uchazečů o práci.Jednotné stavební bloky

Cílem projektu Open Badges je sjednotit popis toho, jak je uskutečňován osobní rozvoj. Všechny získané certifikáty včetně vysvědčení či diplomů mohou být převedeny do podoby nezávisle ověřitelných digitálních odznaků, které reprezentují skutečné schopnosti každého jedince. Lze se na ně odvolávat a prohlížet je online.

Tento postup umožňuje budovat vzdělávací cesty, jejichž nedílnou součástí je verifikované průběžné zaznamenávání výsledků. Existence takových digitálních záznamů pak dovoluje vygenerovat každému jedinci (uchazeči o zaměstnání) úplný profil popisující jeho dosažené výsledky odpovídající jeho schopnostem.

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat