21.11.18

Asociace krajů ČR: Všechny kraje znovu žádají ministerstvo školství o bezodkladné řešení situace na středních školách

Rada Asociace krajů ČR, tedy všichni hejtmani, společně znovu vyzývají ministerstvo školství k urychlenému řešení situace v oblasti středního školství. Jednotné stanovisko krajů, tedy požadavek na zavedení centrálního přijímacího řízení na všechny střední školy, a to státní i soukromé, s nastavením jasného bodového ohodnocení jako podmínky pro přijetí uchazeče na všechny typy středních škol (tzv. cut-off score), hejtmani znovu potvrdili na jednání s vládou ČR v pátek 9. listopadu 2018.


„Důvodem návrhu zavedení minimální hranice úspěšnosti v přijímacím řízení na střední školy je fakt, že stále narůstá procento studentů, kteří neuspějí u maturitní zkoušky. Tito studenti ztratí čtyři roky, po kterých končí studium bez požadovaného stupně vzdělání. Podle úvodních propočtů by se cut-off score týkalo pouze 10% uchazečů, kteří nevyhoví minimálním požadavkům. Zavedení se předpokládá od roku 2020 pro víceletá gymnázia a následně pro všechny ostatní školy od roku 2022 tak, aby se mohl objektivně posoudit vztah mezi výsledky maturitních a přijímacích zkoušek. Ten by měl být základem pro stanovení minimální hranice pro přijetí ke studiu maturitních oborů,” uvádí hejtman Moravskoslezského kraje a gestor Komise pro školství Asociace krajů Ivo Vondrák a dodává: „Nechceme nikomu upírat právo na vzdělání, maturitu si následně mohou díky nástavbovému studiu udělat i absolventi učebního oboru. Zavedení minimální hranice úspěšnosti v přijímacím řízení povede ke zkvalitnění výuky a nepochybně zvýší motivaci žáků základních škol lépe se na vstup na střední školu připravit.“

Moravskoslezský kraj také plánuje, že by podal ohledně cut-off score vlastní zákonodárnou iniciativu. Kraje rovněž nemají žádnou možnost, jak ovlivnit vznik nových oborů a přijímání žáků na soukromé střední školy. Cut-off score by tedy pomohlo tomu, aby se nahodile vzniklé obory s „atraktivními názvy“ ale obtížným uplatněním absolventů v praxi, nepřeplňovaly zájemci o studium.

Hejtmani požadavek na zavedení „bodové stupnice“ pro přijetí žáků vznesli již 7. září 2018 a s ohledem na kritickou situaci očekávali urychlené řešení ze strany ministerstva školství. Ministra školství navíc pověřila přímo celostátní tripartita, aby do 19. listopadu přišel s návrhem, jak stav řešit.Zdroj: Asociace krajů

14 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jediné s čím souhlasím je, že se kraje snaží přehodit zásadní rozhodnutí na ministerstvo. přitom je jasné, že máme "přeškolováno". Drží se nad vodou z neznámých důvodů špatné školy, zbytečné obory )dřív byly na okrese jedna dvě školy, kde byl obor zedník, švadleno ,kuchař). Dnes má každá škola tisíc oborů ,které si asi měly konkurovat,ale místo toho vznikl tento paskvil.

Radek Sárközi řekl(a)...

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/11/cut-off-score-by-vyradilo-predevsim.html

Petr řekl(a)...

Tvl, situaci středního školství mají snad řešit kraje...

Eva Adamová řekl(a)...

No jo, to by ale těm, kteří tam vládnou prohrálo příští volby, takže to chtějí hodit na ministerstvo. Jde o alibismus nejtvrdšího zrna.

Tajný Učitel řekl(a)...

Škoda, že všechny kraje nežádají vládu o bezodkladné řešení podfinancování učitelů.

poste.restante řekl(a)...

Tentokrát s Tajným mohu jedině souhlasit. Dodal bych, nejen učitelů, ale i školství jako celku.
Když se kraje dokázaly ozvat kvůli nedostatku peněz na údržbu krajských silnic, proč se neozvou také kvůli nedostatku peněz na školy.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Drží se nad vodou z neznámých důvodů špatné školy

Pro upřesnění: ty špatné školy se nedrží samy, ale nad vodou je drží právě Kraje. Političtí zbabělci nemají odvahu střední školy zredukovat, tak přicházejí s nesmyslným řešením.

Ivo Mádr řekl(a)...

"nemají odvahu střední školy zredukovat"

Pane Sotoláři, krajští zastupitelé mají strach ze svého nezvolení. A uvolnění krajští radní jsou ke svým židlím přilepeni asi sekundovým lepidlem. Jde o strach z voličů. Při zrušení nějaké SŠ, v menším městě, obvykle nastane "povstání." A někdy není daleko až k defenestraci.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

někdy není daleko až k defenestraci.

Přesně. Podobná bouře proběhla kvůli nedalekému gymnáziu.

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

To bylo to Vysoké Mýto? Rajčata na úřadě a Pernicová poslední na kandidátce?

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Poloprázdné umělecké a další školy jim nevadí a prestižní gympl chtěli zrušit a tem rajcatum se pak divili no to byla švanda.

poste.restante řekl(a)...

Pánové, při vší úctě, malujete si to trochu moc optimisticky a hodně zjednodušeně.
V jihomoravském kraji "optimalizace" proběhla.
A výsledek?
Sloučily se školy, které obsahově a výukově nemají nic společného. Pokrátily se jim výkony a omezila oborová skladba. "Překvapivě" byly rušeny právě obory, o které byl zájem.
"Soukromé" arcibiskupské gymnázium a několik dalších navýšily počty tříd a krajské školy jsou naplněné tak z poloviny. Mimo jiné i proto, že přicházejí nejslabší populační ročníky.

Vy byste rušili "špatné" školy, protože jsou zjevně nekvalitní, když nejsou naplněné, že?
Ještě Vám nikdo neprozradil, že o zaplněnosti škol, které nemají internát, rozhoduje nikoliv kvalita, ale dopravní dostupnost?

Gymnázia jsou nejkvalitnější, protože je o ně zájem?
Anebo i ten nejhorší gympl bude vždy naplněný více, nežli sebelepší průmyslovka?
A tak by šlo pokračovat...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pane Sotolari, ja psala o krajich. Ne o skolach. Vim , kdo je zrizovatel.

Ygrain řekl(a)...

"Optimalizace" probíhala hlavně podle toho, ktrá budova stála na lukrativním pozemku, aby ji bylo možno výhodně odprodat/pronajmout...

Okomentovat