30.11.18

Aplikace Google Expedice: Efektivní provazování obsahu a digitálních kompetencí

Google Expedice provazuje moderní technologie s obsahovými předměty a studenti si zvyšují svoje digitální kompetence jednoduše, přirozeně a smysluplně. Ve svém školním akčním plánu zařazuje gymnázium oblast intervence podpory digitálních kompetencí do polytechnického vzdělávání, kde si klade za cíl maximálně propojit obsah výuky a digitální kompetence. Mobilní aplikace Expedice je určena školám i veřejnosti a slouží k virtuálním výletům. Aktuálně je v nabídce přes 200 zajímavých destinací jako je Yellowstoneský park, Mount Everest, Machu Picchu nebo například biologická expedice (dýchací soustava).

Jiří Růžička: Kvalitní škola je škola, do které děti chodí rády

Podporovat rozmanitost škol, moc se do toho ředitelům neplést a sledovat, zda děti chodí do školy rády. Tak vnímá Jiří Růžička úlohu zřizovatele.

1. 12.: 10. česká Wikikonference - JIŽ ZÍTRA!

Jak udělat Wikipedii ještě lepší, jak používají Wikipedii učitelé ve výuce či jak knihovníci pracují s Wikidaty. To jsou příklady témat, která budou řešit účastníci desáté Wikikonference, která proběhne tuto sobotu 1. prosince v Olomouci.

Ze sociálních sítí: Udělal jsem z vlastní (jako vždy blbé) iniciativy kroužek pro děti. Sportovní. Samozřejmě zdarma

Michal Molek, ředitel vsetínské základní školy Sychrov, si postěžoval na sociální síti Facebook: "Tedy - vykomunikoval jsem projekt, aby ho rodiče měli zdarma...Nechtěl jsem, aby se páťáci jen povalovali u mobilů..Každý čtvrtek - ještě v 17 hodin vpodvečer - tedy ředitel školy šaškoval v tělocvičně a - bylo vždy narváno, děti "makaly", byly evidentně šťastné a užívaly si to. Nepovinně!!! Jen proto, že samy chtěly!! Vždy jsem ještě o 15 minut přetahoval, protože nechtěly končit. Dnes jsem obdržel první stížnost..."


Nechte nás sakra učit dobře: Příběh sedmý - Etnicky nevhodný host

Učil jsem v převážně romské třídě. Chtěl jsem trochu ozvláštnit hodinu občanské výchovy, tak jsem se rozhodl pozvat do hodiny romského aktivistu, který společně s neziskovým sektorem bojoval proti obchodování s chudobou a proti mafiánským praktikám v sociálně vyloučených lokalitách. Ostatně málo lidí ví, že za katastrofální sociální situaci Romů často mohou romští podnikatelé, kteří vydělávají na jejich bídě.


Rozhovor s... ředitelem vsetínské školy Michalem Molkem o alternativní výuce

Zájem o alternativní výuku roste, říká ředitel vsetínské základní školy Sychrov Michal Molek v rozhovoru v RegionalniTelevize.cz. Co je to alternativní výuka? Pro koho je vhodná a co je jejím cílem?


Libor Klubal: Jak rychle vytvořit myšlenkovou mapu?

Opět jedna rychlá zpráva o webové aplikaci. Pokud potřebujete rychle vytvořit myšlenkovou mapu, můžete použít webovou aplikaci Mindmup.com, která v základní verzi funguje i bez nutnosti registrace a přihlášení. Výsledek jednoduše stáhnete ve formátu PNG. Ideálně pracuje na desktopu, na iPadu občas hlásí problém. Ale například ve spojení s interaktivní tabulí to může být dobrý nástroj pro učitele.

29.11.18

Ze sociálních sítí: "Jaká svoboda? Vždyť já sotva vyžiju, natož abych někam cestovala. A to jsem učitelka!"

Ladislav Zibura popisuje na sociální síti Facebook příhodu z vlaku: "V otevřeném vagónu na cestě do Chomutova. V Ústí nad Labem si ke mně přisedají tři hezky oblečené seniorky. Vrací se z výletu, mají dobrou náladu. O minutu později si k nám přisedá nasupená pětatřicátnice. Jak brzy pochopím z kontextu hlasitého monologu, je to učitelka."

Duel: Žijete v minulém století. Cut-off score vyrobí z učňů nezaměstnané, kritizuje kraje EDUin

Propadlíků u maturit přibývá. Loni neuspěla zhruba desetina studentů. Kraje proto chtějí prohnat všechny uchazeče o studium s maturitou sítem jednotných přijímaček. Kdo nepřeskočí minimální bodovou hranici (cut-off score), na školu se nedostane. Zlepší to kvalitu výuky? A koho systém odřízne od vzdělání? Sledujte záznam Duelu webu Seznam Zprávy Petra Tulpy, náměstka pro školství z Libereckého kraje, a odborníka na vzdělávání Bohumila Kartouse z EDUin.


Nechte nás sakra učit dobře: Příběh šestý - Nepleťte se do věcí, do kterých vám nic není

Z důvodu kritického nedostatku pracovních míst jsem vzal místo češtináře v sociálně vyloučené lokalitě v jednom menším městě. Už během nástupu mi bylo řečeno, že někteří žáci jsou lehce problémoví, tento eufemismus jsem však měl pochopit posléze. Žáci některých tříd byli takřka nezvladatelní, moje praxe byla klasickou ukázkou inkluze po česku – dáme do jedné třídy žáky nadané, průměrné, i ty absolutně podprůměrné, kteří se skoro ani nepodepíšou a během hodiny prudce běhají po třídě a dělají nepořádek. To celé bez jediné podpory ze strany asistentů či jiných podpůrných opatření.


Ze sociálních sítí: Markéta Illová reaguje na komentáře Štěpána Bolfa z Institutu pro sociální inkluzi (AKTUALIZOVÁNO)

U reakce Institutu pro sociální inkluzi na návrh novely vyhlášky č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která je nyní ve vnějším připomínkovém řízení, se rozvinula ostrá výměna názorů, ze které vybíráme: "...zvu Vás a všechny Vaše kolegy k nám do školy. Můžete nám předvést, jak si představujete práci podle inkluzivní vyhlášky přímo v terénu. Jen se omlouvám, ten žáček s Aspergerem, co si na nás donesl do školy nůž s čepelí v délce 12 cm, je už ve speciální škole. Mileráda Vám pošlu usnesení Policie ČR, kde se praví, čemu všemu jsme museli ve škole čelit. Nebo si to vyzkoušejte s druháčkem, který bohužel nemůže být umístěn v autistické třídě speciální školy, protože podle vyhlášky o inkluzi patří do hlavního proudu."

E-kniha pro vás: Jiří Vaněk a kolektiv: Jak na Internet - Bezpečně

Od roku 2012 sdružení CZ.NIC, správce domény CZ, produkuje osvětový televizní seriál Jak na Internet. Více než 100 krátkých videí přináší rady a tipy, jak obstát ve světě Internetu a technologií s ním spojených a je určeno středně pokročilým, především dospělým divákům. V roce 2015 získal seriál nový rozměr, aby oslovil i mladší uživatele Internetu. Vybraná témata byla převedena do ilustrované podoby a vznikl tak stejnojmenný komiks. Nyní držíte v ruce jeho volné pokračování, v němž se tentokrát zaměřujeme na problematiku bezpečnosti. Dvanáct komiksových příběhů tak čtenáře upozorní na úskalí, která na něj v online světě číhají, přidá však také základní bezpečnostní pravidla a doporučení, jak se jim co nejlépe vyhnout.

Komiks Jak na Internet se dočkal pokračování

V Edici CZ.NIC vychází další knižní novinka – Jak na Internet – Bezpečně. Kniha volně navazuje na osvětový seriál Jak na Internet a na stejnojmenný komiks. Na textech se podílel kolektiv autorů v čele se scenáristou Jiřím Vaňkem, kresby vznikly pod rukou Anety Biskupové, kreslířky sdružení CZ.NIC. Ve dvanácti příbězích mají fanoušci komiksové tvorby možnost nahlédnout na bezpečnost ve světě Internetu z více úhlů pohledů. Kniha byla vydána v rámci projektu Safer Internet, který je spolufinancován Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy.

28.11.18

Asociace speciálních pedagogů ČR: Otevřený dopis ministrovi školství a připomínky k zásadním materiálům aneb Inkludovat nelze pouze dle přání státních orgánů a nestátních neziskových organizací

Asociace speciálních pedagogů ČR odeslala ministrovi školství Robertu Plagovi otevřený dopis k návrhům Dlouhodobého záměru vzdělávání a k novele vyhlášky č. 27/2016 Sb. Z dopisu vybíráme: "Sociální inkluze je samozřejmě dobrý cíl, s nímž je třeba začít již v základní škole. Nicméně je třeba také vědět, že integrovat, či inkludovat nelze pouze dle přání státních orgánů a nestátních neziskových organizací. Jedná se o velmi náročný proces, kterému musí, pokud jej chceme zbavit samoúčelnosti, předcházet důkladná příprava nositelů vzdělávání. To se sice snaží realizovat ministerstvem přímo řízené organizace a některé neziskové organizace, ale činí tak poněkud nešťastně. Účastníci vzdělávacích programů si stěžují, že jejich semináře nemají potřebnou úroveň, že jim jsou vykládány věci, které znají a při podrobnějších dotazech se jim dostává pouze nejasných, mnohdy i protiřečících si odpovědí."

Nechte nás sakra učit dobře: Příběh pátý - Školníci za katedrou

Už delší dobu mě fascinují zprávy o nedostatku učitelů v ČR. Udělal jsem si takovou malou statistiku. Od začátku června 2018 jsem poslal třikrát e-maily s životopisem a poptávkou po práci učitele na 162 základních a středních škol v Moravskoslezském kraji.


Asociace speciálních pedagogů ČR: Návrh změn vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných s odůvodněním

Navrhované změny Asociace speciálních pedagogů ČR stávající vyhlášky 27/206 Sb., jsou koncipovány tak, aby reflektovaly potřeby žáků, škol a školských poradenských zařízení s možností bezodkladného použití v souladu se zněním stávajícího školského zákona.

Připomínky Asociace speciálních pedagogů ČR k materiálu „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 – 2023“

Z přílohy otevřeného dopisu Asociace speciálních pedagogů ČR ministrovi školství Robertu Plagovi vybíráme: "Patrně jediným důvodem, proč byl předkládaný dokument zpracován, je požadavek ustanovení § 9 odst. 1 školského zákona. Mimo mnohé jiné v něm postrádáme důkladnou analytickou část, přesně charakterizující všechny skutečnosti, které autory vedou k navrhování příslušných opatření.

Obsahově rozbředlý materiál staví na odiv napohled ryze chvályhodné ideje snižování nerovnosti ve vzdělávání, podpory kvalitní výuky, růstu platů učitelů, snižování administrativy apod., to vše ovšem většinou jen v té nejobecnější rovině. Tam, kde jsou obecné floskule malinko rozvedeny do konkrétnější roviny, je bohužel zřejmé, že autoři mají jen velice mlhavé představy o tom, jak by měla vypadat reálná řešení.

Což je možná ještě lepší případ, neboť pokud se již vyskytne konkrétnější vysvětlení, jedná se často o příklady „pokroku couváním“ (nedočkavě vyvřelá snaha o direktivní řízení poradenského systému), či dokonce o nápady, jejichž realizace by přinesla výhradně negativa a časový skok zpět o celé dekády (tzv. modelový školní vzdělávací program). Řada navrhovaných opatření nejenže nepovede ke kýženému snížení administrativní zátěže, naopak ji ještě zvýší.

Jestliže už se najde záměr „ideově“ správný (revize a redukce RVP ZV), způsob jeho uvádění do života vzbuzuje oprávněné obavy, že výsledek bude ještě horší než stav, který měl být napraven (utajené kutání početných skupin oborových odborníků, mezi nimiž ovšem nelze najít ani jedinou skupinku „odborníků na děti“, tedy zejména vývojových psychologů, a rovněž tak skupiny zkušených učitelů z praxe)."

90' ČT24: Mediálně negramotná v Česku je čtvrtina lidí, před svobodou upřednostňují bezpečí

Podle ředitele výzkumu agentury STEM/MARK Pavla Šimoníka se mediálně negramotní lidé přiklání k pocitu bezpečí před svobodou. A mediální gramotnost v Česku je podle výzkumu, který nechala vypracovat Česká televize, nízká. V průzkumu agentury pro Českou televizi nejhůř dopadli senioři. Špatné výsledky ale měli i mladí lidé mezi patnácti a osmnácti lety. Ministr školství Robert Plaga (ANO) je názoru, že by se mediální gramotnost měla vyučovat napříč školními předměty.


Mik Herman: Jsou sprostá a zakázaná slova nežádoucí? Skvělé úvahy prof. MUDr. Antonína Doležala

Knížka se zabývá domněle i skutečně nemravnými či obscénními výrazy, ale zdaleka nejen jimi. Ta slůvka, která „platí“ v češtině, jsou porovnávána s řečtinou, latinou a s jinými světovými jazyky. Autor upozorňuje, že existují slova, která „odrážejí lidskou hanebnost nejhrubšího zrna“ (jako vrah, podvodník, otrokář), která však neřadíme k těm obscénním a nepřijatelným. Na druhé straně k slovům popisujícím některé zcela přirozené anatomické kategorie a zcela přirozené fyziologické funkce zaujímá veřejnost postoj až nepochopitelně prudérní.

Institut pro sociální inkluzi: Novela klíčové vyhlášky hrozí otevřením prostoru pro segregaci desítek tisíc dětí ve vzdělávání

Po půl roce váhání předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do vnějšího připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných žáků. Návrh zcela mění dosavadní kurz. Místo aktivní podpory společného vzdělávání otevírá ministerstvo legální cestu segregovanému vzdělávání dětí s postižením a zhoršení podmínek pro jejich vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Zbyněk Němec: Legislativní změny v profesi asistentů pedagoga: zkušenosti škol jsou v přímém rozporu se záměry zákonodárců

S přibývajícími počty asistentů pedagoga v českých školách se tato profese stala jedním z nejvíce diskutovaných témat, souvisejících s problematikou společného vzdělávání.

Protože zde dochází v posledním roce k výrazným legislativním změnám (a další se připravují), a protože jsme přesvědčeni o tom, že v zájmu všech aktérů (zákonodárců, pedagogické veřejnosti i žáků) je vytvořit vzdělávací systém co nejefektivnější, rozhodli jsme se uspořádat malou anketu. Chtěli jsme v ní na vzorku několika základních škol zjistit, jak současné nebo připravované změny v oblasti asistentství ovlivňují nebo by mohly ovlivnit stav vzdělávání v těchto školách.

Kateřina Perknerová: Podpůrná opatření žáků s handicapem se změní

Ve chvíli, kdy ministerstvo školství chystá tzv. inkluzivní vyhlášku, která má upravit rozsah i využití podpůrných opatření, sešlo se v Praze na 200 asistentů pedagogů, aby diskutovali o svém postavení ve školách.

E-kniha pro vás: Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk

Národní ústav pro vzdělávání zahájil v roce 2016 práce na vytvoření systému metodické podpory pro učitele předmětu Český jazyk, kteří vyučují žáky se sluchovým postižením. Prvním výstupem tohoto úkolu je publikace nazvaná Výuka českého jazyka pro žáky se sluchovým postižením – čeština jako druhý jazyk (1. část). Systém podpory je realizován postupně, následovat bude tvorba 2. části publikace, tvorba pracovních listů a realizace lektorského kurzu pro učitele, který podpoří učitele v užívání vhodných lingvodidaktických postupů při výuce češtiny jako druhého jazyka u žáků se sluchovým postižením.

Nová metodika zlepší výuku neslyšících

Rodí se nová, obsáhlá metodika, která vysvětluje, jak učit český jazyk děti se sluchovým postižením. Materiál je v češtině i v českém znakovém jazyce, je přístupný on-line a mohou ho využívat učitelé v běžných i ve speciálních školách, rodiče nebo studenti. Ve spolupráci s komunitou neslyšících, učiteli a odborníky z vysokých škol ji připravil Národní ústav pro vzdělávání.

27.11.18

Anna Brzybohatá: Platy učitelům stoupnou později a méně, vláda peníze dělí na dvě části

Učitelé čekají na přidání od začátku školního roku. Výplatnice jsou ale stále stejné. Patnácti procentní navýšení vláda posunula až na leden. Fixně mají kantoři dostat přidáno deset procent, zbylých pět je pohyblivá složka platu. Například na osobní ohodnocení, které ale řada učitelů nedostává, protože školám chybí finance.

Nechte nás sakra učit dobře: Příběh čtvrtý - Učitel na dohodu

Učitel technických předmětů, 35 let. Všiml jsem si na internetu této skupiny a rád bych přispěl svou zkušeností. Musím přiznat, že mě nikdy vedení nepopotahovalo za formu či obsah hodin, nicméně co do pracovních podmínek to bývalo katastrofální.


Vyjádření děkanky Fakulty sociálních věd UK ke zveřejnění záznamu debaty o 17. listopadu 1989

Na základě rozporuplných a mnohdy zavádějících informací, které se v posledních dnech objevily v médiích ohledně debaty k listopadu 1989, která se konala na Fakultě sociálních věd dne 23. 11. 2018 za účasti Alojze Lorence, jsem se rozhodla zveřejnit zvukový záznam celé debaty. Vzhledem ke skutečnosti, že tento záznam nebyl původně určen ke zveřejnění, ale pouze jako materiál pro potřeby studentů za účelem realizace projektu rozhlasové reportáže, kterou budou vytvářet v delším časovém horizontu, jedná se o nezpracovaný záznam z prostorových mikrofonů ve snížené kvalitě, nicméně pro získání představy o průběhu celé debaty je dostačující.

26.11.18

Scio: Po zavedení cut-off skóre by o budoucnosti tisíců dětí ročně rozhodoval bezejmenný úředník

Z Asociace krajů se ne poprvé ozvalo volání po zavedení minimální bodové hranice při státních přijímacích zkouškách na střední školy (tzv. cut-off skóre). Ve veřejné debatě však zoufale chybí data. Co by zavedení cut-off skóre prakticky mohlo znamenat, spočítali analytici společnosti Scio na datech projektu VEKTOR, kde jsou testováni žáci středních škol v prvním a čtvrtém ročníku z českého jazyka a matematiky.

Nechte nás sakra učit dobře: Příběh třetí - Jako v Havlově hře

Jsem učitelka, je mi 30 let. Učím na soukromé základní škole v jižních Čechách. Mou aprobací je český jazyk a chemie. Když jsem minulý rok nastoupila, měla jsem v hodinách poměrně velkou autonomii, snažila jsem se vést žáky v hodinách češtiny k funkčním gramotnostem v souladu s filozofií aktivizační výuky a v hodinách chemie jsem kladla důraz na experimenty, kdy bylo mou snahou, abych vyvolala v žácích zájem o předmět a fascinaci přírodou. Všechno to skončilo letos v září.

MŠMT: Vyhlášení rozvojového programu "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019"

MŠMT zveřejňuje tento rozvojový program, jehož cílem je v roce 2019 prostřednictvím zvýšení platové úrovně pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol (včetně konzervatoří) a školních družin (zřízených ÚSC nebo dobrovolným svazkem obcí) snížit rozdíly mezi dosaženou úrovní nenárokových složek platů těchto pracovníků. Program má zásadní význam z hlediska přípravy na implementaci chystané reformy financování regionálního školství.

MŠMT: Kraje dostanou miliardu na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů

Kraje dostanou v příštím roce peníze na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů. Z nově vyhlášeného rozvojového programu MŠMT půjde na tyto účely 1,053 miliardy korun. Vyrovnávání mezikrajových rozdílů v platech je jedním z opatření, kterými se MŠMT připravuje na reformu financování regionálního školství. Ta začne platit od roku 2020.

Události ČT: Asistenti jako nejdražší položka inkluze

Místo tří jen jeden asistent učitele ve třídě. Novela vyhlášky o inkluzi má snížit finanční i administrativní náročnost společného vzdělávání handicapovaných a nadaných dětí.

OP VVV: Soutěž "Zachyť svoji SVOBODU" zná své vítěze

Celorepubliková soutěž "Zachyť svoji SVOBODU“ pro studenty středních a vyšších odborných škol zná jména vítězů. Soutěž byla vyhlášena ve dvou kategoriích – nejlepší fotografie, nejlepší video a trvala od 17. září do 22. listopadu 2018. Výherci prvních míst si odnesou dron, ostatní ocenění získají volné vstupenky na zážitkovou hru Golem VR a možnost prožít den v mediální agentuře s účastí na photoshootingu reklamy.

Bořivoj Brdička: Foggův model ovládání lidí technologiemi

Článek vysvětluje vývoj a podstatu postupů, které jsou používány v rámci současných, na sociální sítě orientovaných aplikací, snažících se s pomocí strojového učení ovlivňovat uživatele.

Anna Brzybohatá: Osobní ohodnocení učitelů. Ředitelé příplatky snižují, nebo vůbec nedávají

Na takzvané „osobko“ mnoho učitelů vůbec nedosáhne. V rozpočtech škol chybějí peníze a výplaty se tak kantorům krátí o další položku. Osobní ohodnocení slouží hlavně k tomu, aby je motivoval v jejich práci. Neexistuje ale nařízení, že by bonus měli pedagogové dostávat, i když práci odvádějí na jedničku.

Přemysl Spěvák: Na hraně únosnosti. Třídy plní cizí žáci, ředitelé zvažují upřednostnit místní

Počet žáků v lavicích základních škol v Jihomoravském kraji stoupá. V některých je kapacita tříd na maximu. Ředitelé zvažují, že upřednostní místní děti.

Kamil Kopecký: Soumrak pedagogických fakult

Kritika pedagogických fakult a jejich funkce v posledních měsících (psáno v září 2014) zaplavuje sociální sítě a řada “expertů” navrhuje jejich zrušení. Pedagogické fakulty jsou snadnými terči, protože, jak všichni dobře víme, základní či střední školou si prošel každý, vzdělávání každý rozumí a každý je tedy automaticky expertem. O tom, jak fakulty fungují ekonomicky, pod jakým tlakem je jejich vedení a zaměstnanci, jak optimalizují svůj provoz a jak nehorázné platové podmínky zde panují, většinová populace netuší. V dnešním textu se zaměříme na několik oblastí, které se významným způsobem podílí na problémech pedagogických fakult...

Na článek ze září 2014 v diskusi upozornil náš čtenář, přinášíme ho pro připomenutí situace a případnou diskusi o tom, co se změnilo.

25.11.18

Veřejný ochránce práv: Klient s autismem? Sociální službu prakticky nenajde

Česká republika se zavázala zajistit lidem se zdravotním postižením, tedy i těm s autismem, místně, časově i finančně dostupné služby, které budou zohledňovat jejich individuální potřeby. Skutečnost je však taková, že rodiny osob s autismem jsou nuceny pátrat po celé republice, zda se někde najde vhodná sociální služba. Najít sociální službu pro klienta s autismem, je takřka nemožné.

Nechte nás sakra učit dobře: Příběh druhý - Dělat dobře svoji práci

Jsem učitel, 45 let. Učím dějepis a němčinu na gymnáziu na maloměstě. Moje výuka dějepisu spočívala v tom, že jsem se snažil nutnou a zásadní historickou faktografii obohatit. Chtěl jsem žáky trochu do dějin ponořit, pokoušel jsem se o to, aby skrze emoce prožívali dilemata historických postav a zaujmout je pomocí historických příběhů, které jsem se snažil vykládat napínavě a dramaticky. Stávalo se, že mi žáci viseli na rtech a já vždy s určitým potěšením svůj výklad přerušil a přešel do – z mého pohledu – vědecké roviny, když jsem zavelel otevřít sešity a zapsat všechnu důležitou faktografii. Třeba přiznat, že té faktografie bylo hodně, ale v té době jsem to považoval za správné, protože jsem se stylizoval do role tzv. náročného učitele.

Tereza Vrbická: Rady a inspirace pro začínajícího učitele, který má asistenta pedagoga ve třídě

V této části textu se pokusím popsat samotný proces zavádění asistenta pedagoga do třídy s radami a komentáři pro usnadnění jeho zapojení a od počátku funkční spolupráce. Cílem je pomoci začínajícímu učiteli ve chvíli, kdy do třídy nastupuje asistent pedagoga. Jak asistentovi pedagoga co nejvíce usnadnit nástup a jak nastavit kvalitní spolupráci s ním i s rodiči?

Kamil Kopecký: Tři příběhy, čtyři učitelé

Varování: Pokud jste učitel, který má rád svou práci, pracuje na sobě a chce se dál ve svém oboru rozvíjet, tak prosím nečtěte dál! Příklady, které uvádím dále v textu, se vás netýkají! Konec hlášení.

Jana Stará, Karel Starý: Výukové cíle v primárním vzdělávání aneb Cesta tam a zase zpátky

Cíl: Popsat, jak o výukových cílech v sociálně-humanitním vzdělávání uvažují učitelé 1. stupně ZŠ, jaké cíle si ve výuce stanovují, jak je zprostředkovávají žákům a jak s nimi ve výuce pracují. Metody: Vícepřípadová explorační studie, případem je práce učitele se vzdělávacími cíli. Účastnicemi výzkumu bylo 10 učitelek 1. stupně ZŠ. Jako metody byly použity pozorování ve výuce, hloubkové polostrukturované individuální rozhovory s učitelkami a obsahová analýza výukových artefaktů. Výsledky: Vzdělávací cíle se ve výuce nevyskytují v explicitní formě. Při pozorování se implicitní cíle vynořovaly – na začátku hodin při sdělování programu, v průběhu hodin při řešení učebních úloh a především při hodnoticích procesech včetně závěrečné reflexe. Nejzřetelněji se vzdělávací cíle ozřejmovaly při používání kriteriálního hodnocení. Kvalita a způsoby práce s cíli u zkoumaných učitelek byla velmi různorodá. V mnohých hodinách byly v nesouladu vzdělávací cíle, výukové metody a hodnocení žáků. V rozhovorech učitelky explicitně neuváděly rozvoj hodnot jako to, o co ve výuce usilují. Závěry: Pokud jsou cíle, obsah a hodnoticí postupy v souladu, přináší to pozitivní důsledky pro učení žáků. Analýzou výroků učitele a jejich odezvy u žáků jsme dospěli k názoru, že zdokonalení práce s výukovými cíli má potenciál přinášet žákům větší zisky z učení a celkově zkvalitňovat jejich vzdělávání. Vzhledem k velkým rozdílům mezi učiteli nám připadá důležité individualizovat jejich podporu.

24.11.18

Clara Zangová: Vaše dcera neumí hada: České totalitní školství ruinuje lidskou tvořivost

V posledních dnech mě zaujal příběh devítileté slečny, která dostala za obrázek hada čtyřku. Lepší než zaujal je vlastně slovo naštval. Její otec, pedagog Jihočeské univerzity Peter Chvojka, chtěl v souvislosti s touto absurditou rozpoutat debatu o českém školství. Já teď načnu minidebatu o hlouposti české výtvarné výchovy.

Nechte nás sakra učit dobře: Příběh první - Možná si zvyknu

Jsem učitelka, 29 let. Když jsem po vystudování kombinace angličtina – český jazyk nastoupila na základní školu, setkala jsem se otevřeným prostředím. Kolegyně, vedoucí předmětové komise, byla poměrně liberální. Měla jsem tedy v hodinách poměrnou volnost. Mohla jsem zkoušet různé vyučovací metody. Moje základní vyučovací filozofie byla, že v hodinách mají pracovat hlavně žáci, roli učitele jsem vnímala jako moderátora výuky. Snažila jsem se vyhýbat frontálnímu výkladu a sešity jsem používala spíš jako zdroj papíru pro jednotlivé aktivity, žáci hráli divadlo, připravovali si a pilovali vlastní vyprávění příběhů před třídou apod. Bohužel jsem musela po roce odejít, protože se vracela kolegyně z mateřské dovolené. Až zpětně jsem zjistila, že „má“ škola byla alternativněji laděna a svou alternativou proslulá.

23.11.18

Apel DVTV: Pedagogické fakulty? Je zázrak, že tam ještě teče teplá voda, říká Čakloš

Poznávat přírodu se učíme usazení v lavicích a koukající na tabuli. Z žáků chceme vychovat aktivní demokratické občany, ale 13 let školní docházky jim budujeme návyk, že za ně všechno rozhodne někdo druhý. Trápí nás vyhoření učitelů, ale necháváme je pracovat bez zpětné vazby, osobní podpory a pro jistotu je zahltíme papírováním, říká Tomáš Čakloš ze spolku Otevřeno.

Adéla Lemrová: Člověk má být opatrný na formulaci toho, co si přeje… aneb naše zkušenost se Scioškolou

Viktorka je bystrá a zvídavá holčička. Má tři dospělé sourozence, z toho dvě starší sestry s námi ještě žijí. Částečně i proto jsou její motor a touha hnát se dopředu a znát a umět víc a víc tak intenzivní. Četla ve čtyřech letech, ve školce uměla pod sebou sčítat trojciferná čísla. V první třídě „běžné základní školy“ se po měsíci výuky nespokojeně dotazovala paní učitelky, kdy že už se tedy začnou učit. V této třídě vydržela téměř dva roky, během kterých se z natěšené a motivované žačky stala frustrovanou druhandou, která školu pokládá za naprostou ztrátu času. Doma jsme s ní sice pracovali, ale tím jsme jen dál prohlubovali její negativní vztah ke škole. Práci navíc jí paní učitelka prý dávat nemohla (dosud nevíme proč, legislativa tu umožňuje a dokonce i podporuje. Vždyť i ona proklínaná inkluze se týká nejen dětí s hendikepem, ale i těch nadaných, ale o tom se nemluví…), a ani nemusela, Viki nezlobí a nevyrušuje, tak proč se snažit.

Školy v Česku vzdělávají pro minulost, ne pro budoucnost. Škodí to nejen žákům, ale celé zemi

České školství možná překročilo bod, odkud není návratu. Čerstvá zpráva Aspen Institute o současném Česku popisuje náš vzdělávací systém způsobem, který by měl spustit všeobecný alarm. Nejde jen o znalosti – úroveň vzdělání přímo souvisí i s chudobou a stavem společnosti. Řešení jsou přitom podle výzkumníků na stole, zatím ale chybí vůle je prosadit.

Mikuláš Peksa: Výjimka z autorského práva pro výuku ohrožena: Překvapivý úder na vzdělání

Během jednání o výjimkách z autorského práva došlo bohužel k jednomu nečekanému zvratu. Evropská rada se vyjádřila proti výjimkám pro vzdělávání a vědu a výzkum. V současné době umožňují všechny členské státy EU vědecký přístup víceméně ke všem dílům, která jsou autorskoprávně chráněna.

Anna Brzybohatá: Školám chybějí peníze, snižují učitelům osobní ohodnocení

Stovky učitelů nedávno dostaly nové platové výměry. A řada z nich se nestačila divit. Pokud měli nějaké osobní ohodnocení, velké části z nich se snížilo nebo nemají žádné. „Letos v září mi byl snížen osobní příplatek ze 700 Kč na 350 Kč,“ říká například vychovatelka ze školy na Moravě.

22.11.18

Kulatý stůl SKAV a EDUin: Proč (ne)máme potřebu zavádět minimální bodovou hranici pro přijetí na SŠ?

Dalším příspěvkem k debatě o cut-off skóre byl kulatý stůl EDUin a SKAV dne 15. listopadu 2018. Diskuse se zúčastnili: Petr Bannert, MŠMT, Jan Korda, ZŠ Lyčkovo nám., Praha 8, Lenka Krejčová, FF UK, Radko Sáblík, Smíchovská SPŠ, Praha 5, Jana Straková, ÚVRV PedF UK, Kamil Ubr, Krajský úřad Kraje Vysočina, moderoval Miroslav Hřebecký, EDUin.


ČŠI: Tematická zpráva - Mediální výchova na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání v tématech souvisejících s mediální výchovou a na zjišťovaní dosažené úrovně žáků v mediální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018.

E-kniha pro vás: Jak na systémové změny ve vzdělávání

Záměrem této studie je nabídnout seznámení s těmi, kdo se odhodlali k systémovým změnám v oblasti vzdělávání a reálně se do nich pustili. Jejich cesta byla do značné míry úspěšná, ale mnohdy byla lemována řadou neúspěchů. Ty jsou však neméně důležité pro pochopení toho, jak úspěšně dosáhnout změny.

K výkladu o tom, jak provést změnu, by bylo samozřejmě možné využít některou z příruček o managementu změny. Přesto si myslíme, že ve vzdělávání je situace do určité míry odlišná. Pokud by totiž bylo vše tak jasné, nemuseli bychom 29 let po revoluci konstatovat, že se stále nepodařilo provést komplexní změnu ve školství. Vzdělávací systém je hodně rozsáhlý a všichni, kteří do něj vstupují, mají většinou mylný dojem, že mu rozumí, neboť „oni přeci byli také ve škole“. Bude proto určitě prospěšné poučit se z cest, které již byly prošlapány.

21.11.18

Pro a proti: Cut-off score - hejtman Ivo Vondrák a editor Pedagogicke.info Janek Wagner

V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus byli hosty hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a editor Pedagogicke.info Janek Wagner. Moderoval Tomáš Pavlíček. Na maturitní obor se dostane každý, zaveďme minimální hranici pro přijetí, navrhuje Vondrák. Podle Wagnera minimální hranice pro přijetí omezuje svobodu volby vzdělávací cesty, navíc není pravda, že by se na maturitní obor dostal každý, třetina žáků studuje obor bez maturity.


Asociace krajů ČR: Všechny kraje znovu žádají ministerstvo školství o bezodkladné řešení situace na středních školách

Rada Asociace krajů ČR, tedy všichni hejtmani, společně znovu vyzývají ministerstvo školství k urychlenému řešení situace v oblasti středního školství. Jednotné stanovisko krajů, tedy požadavek na zavedení centrálního přijímacího řízení na všechny střední školy, a to státní i soukromé, s nastavením jasného bodového ohodnocení jako podmínky pro přijetí uchazeče na všechny typy středních škol (tzv. cut-off score), hejtmani znovu potvrdili na jednání s vládou ČR v pátek 9. listopadu 2018.

Michaela Endrštová: Rvačka ve škole zburcovala rodiče, ředitel viní inkluzi. Učitelům má pomoct nový kurz

Na ostravskou Základní školu Jugoslávská se minulý týden vypravilo zhruba šest desítek rozezlených rodičů. Žádali vyloučení žáků, kteří se ve škole nedávno poprali. Tvrdí, že se kvůli malým agresorům jejich děti bojí chodit do školy. Ředitel školy viní ze situace inkluzi a upozorňuje, že vyloučit žáky nemůže. Jednotná metodika, jak mají školy tyto problémy řešit, chybí. Začátkem listopadu se však rozběhl nový výcvikový program, který by měl učitelům poradit.

Klára Mrázová: Školy rozděluje návrh zavést minimální bodovou hranici u přijímaček

Ředitele středních škol v Plzeňském kraji rozděluje návrh na minimální bodovou hranici u přijímacího řízení. Pokud ji uchazeč nedosáhne, může zapomenout na maturitní obor. Někteří nápad, s nímž přišla Asociace krajů ČR a který projednává s ministrem školství, vítají. Jiní ho kritizují.

Ladislav Hejlík: Mysterium pojmu ‚zpracování‘. Nepochopení GDPR přineslo absurdní obavy

Během hysterické kampaně kolem Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pod zkratkou GDPR, aniž by si mnozí uvědomovali, že první písmeno té zkratky znamená, že se jedná o předpis obecný, před nímž mají někdy přednost zákony, zaznívala řada absurdních názorů a obav. Například: Mohou novináři zveřejnit jméno člověka, se kterým vedli rozhovor? Může škola vystavit výkresy dětí s podpisem? Příčina zmatků tkví v nepochopení a dezinterpretaci pojmu „zpracování osobních údajů“.

Tereza Vrbická: Začínající učitel a asistent pedagoga

Jako třídní učitelka pracuji prvním rokem a během doby, kdy jsem na škole, se u mě ve třídě na praxi vystřídaly dvě asistentky pedagoga. V následujícím textu popisuji, jak probíhala spolupráce v prvním pololetí.

Karel Machala: Individuální vzdělávání může mít smysl

Některé školy bohužel svým přístupem vedou děti k nelásce k vědění, neučí je přemýšlet o světě a radovat se z poznatků, hrát si, rozvíjet své zájmy. K tomu přidejme přetěžování nevyužitelnými poznatky, vyžadování povinnosti „odsedět si to“ v lavicích bez odpovídajícího efektu, přičemž těžiště výuky bývá pak někdy stejně přenášeno na rodiče a domácí úkoly.


DVTV: Čtyřka za obrázek hada? Jsou to těžké rány, ve školství se nedá dýchat, říká rodič

Součástí tradice je, že měříme všechno, co se měřit dá, známky v první a druhé třídě jsou ale těžké rány z hlediska stigmatizace, kam děti patří, míní vysokoškolský pedagog Peter Chvojka. Jeho devítiletá dcera dostala ve výtvarné výchově čtyřku za obrázek hada. Lidé v základním školství mají pocit, že vzdělávají, ale přitom segregují, v českém školství nemůžu dýchat, stejně jako moje děti a spousta učitelů, rodičům dává najevo, že nestojí o žádný dialog, říká Chvojka.

Pavlína Francová: Dotazník Psychologická smlouva pedagogických pracovníků na různých typech základních škol

Pavlína Francová žádá učitele základních škol (na stupni a vyučovaném předmětu nezáleží) o účast na její diplomové práci s tématem Psychologická smlouva pedagogických pracovníků na různých typech základních škol. Vyplnění dotazníku zabere asi půl hodiny a opravdu velmi ji pomůže. Pojem „psychologická smlouva“ není v běžném životě často používaný a jeho chápání může být různé. Psychologická smlouva je soubor vzájemných očekávání a povinností mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Tato očekávání se týkají hodnot a norem, požadovaného chování, pracovního výkonu apod. Nejedná se tedy o psaný dokument, není ani konkrétně vyslovená – přesto významným způsobem ovlivňuje vzájemný vztah zaměstnanců a organizace, v níž pracují.

20.11.18

MŠMT: V Hradci Králové otevřeli učebnu pro digitální vzdělávání

Zmocněnec pro digitální vzdělávání Ivan Pilný se v Hradci Králové zúčastnil otevření učebny pro digitální vzdělávání. Královéhradecký kraj vybavuje 60 učeben středních a základních škol softwarem Corinth na podporu přírodovědného vzdělávání, který vyvinuli odborníci z Karlovy Univerzity. Kraj za téměř 10 milionů korun vybaví 26 středních a 12 základních škol. Hradecká obchodní akademie je první školou, na které byl tento software instalován.