21.10.18

Ze sociálních sítí: Josef Soukal kritizuje postup moderátora skupiny Učitelé +

Josef Soukal komentuje příspěvek Asociace češtinářů, která podporuje návrh Pedagogická komory na zvýšení učitelských platů o 20 procent.

Komentář Josefa Soukala:

Velmi nerad píšu tyto řádky, ale bohužel se nemohu nevyjádřit k tomu, co se stalo na tomto webu v souvislosti s uveřejněním stanoviska ASČ k návrhu PK na zvýšení učitelských platů o dvacet procent.

ASČ nepovažuje otázku platů za jediný vážný problém českého školství a vzhledem k tomu, že je oborovým sdružením, nevyvíjí v této oblasti vlastní iniciativu. Rovněž jsme nikoho nežádali o šíření našeho stanoviska. Zprávu o něm ovšem považujeme za zcela věcnou a nekontroverzní a téma za důležité, takže vítáme, když se naše stanovisko stává veřejně známým.

Velmi nemile mne proto překvapilo sdělení p. Karvaiové, že jí sdílený odkaz na stránkách Učitelů+ byl smazán a navíc doprovázen týdenním distancem. Vznesl jsem tedy v této věci dotaz k vedení U+ a poté obdržel odpověď pana kolegy M. Kaderky. Ve svém dosti dlouhém sdělení uváděl, že p. Karvaiová byla už dříve upozorněna na to, že příspěvky týkající se PK jsou sériového charakteru a navíc směřují k propagaci vlastních projektů, a také na to, že tyto příspěvky má konzultovat s administrátory. Kolega Kaderka dále uváděl, že se ve skupině snaží o unikátní obsah a nedovolí nikomu, aby využíval tuto stránku jako vlastní komunikační kanál.

Seznámil jsem s obsahem odpovědi p. Karvaiovou a ta informace p. Kaderky odmítla s tím, že s ní admin. řešili pouze příspěvky týkající se Blesku, PL, popř. příspěvky duplicitní.

Nejsem s to ani oprávněn tuto záležitost rozhodovat. Nicméně nepovažuji návrh na zvýšení platů za jakýsi „projekt“ a naši zprávu za propagaci PK. Smazání příspěvku a zásah vůči kolegyni Karvaiové vnímám jako jeden z projevů zjevné – zbytečné – řevnivosti mezi učitelskými skupinami, které přes všechny názorové rozpory pro školství a učitele již leccos udělaly. V této souvislosti si dovolím na vedoucí osobnosti obou skupin zdvořile apelovat, aby se dohodly na důstojnějším způsobu koexistence.

Rovněž si dovolím umístit na stránky Učitelé+ původní odkaz na stanovisko ASČ k návrhu PK. Týká se aktivity vyvíjené v zájmu všech učitelů, navíc aktivity v dané chvíli ojedinělé.


Odpověď Michala Kaderky:

Michal a 3 další spravují členství, moderátory, nastavení a příspěvky pro skupinu Učitelé +. Pane kolego, uvadel jsem 'nedovolime', administrace U+ je kolektivní dílo. O žádnou řevnivost nejde, jestli apelujete na UP vs. PK, my nemáme s existencí žádného dalšího spolku problem, naopak podporujeme jakékoliv iniciativy. V červnu jsme měnili pravidla a vyhodnotili jsme, že jdeme cestou unikátního obsahu a nechceme, aby to bylo v U+ jako všude jinde: tedy 'zelené' a 'mapa'. Myslím, že se pod vaším postem objeví i další, kteří mohou potvrdit, že jsme s nimi diskutovali míru propagace jejich projektů apod. Zcela absurdně se na nás obrací se žádostí o zverejneni inzerce, konference apod. lidé, kteří mají u nás v těchto věcech absolutní zelenou a ptát se nemusí. Ale vypadá to, že pro některé členy U+ je dodržování pravidel něco, co nedokazi pochopit. A s temi, co se moc nezname, jsme se vždy dohodli, jen paní kolegyne pozaduje jakési univerzální právo si nasdilet vše kamkoliv. Nejde tedy o cenzuru, řevnivost apod., ale o - na jedné straně - spravování skupiny, a na straně druhé neustálé porušování pravidel. Paní Karvaiova samozřejmě ví již dlouho, že soukromé projekty jsou jen přes souhlas adminů, několik příspěvků ji bylo i smazáno. Paní kolegyně má možnost si založit vlastní skupinu, řešit obsah, členy, toxické diskuse apod. A tam vkládat příspěvky o PK či ped.info. A pro doplnění: to že vaše asociace podpořila návrh, neni žádné sdělení s velkou informativní hodnotou, ruku na srdce. Navíc se určitě pedagogické veřejnosti tato informace dostala diky sériovému sdílení přes další skupiny, včetně těch, které se tímto tématem vůbec nezabyvaji.

2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Mně se líbí, že některým týpkům se rpostě nezavděčíte: když mělo UPS stovku členů, bylo to málo, když má PK 2000 členů, je to málo. Kolik členů má třeba AŘZŠ, v níž sedí pan Jirásko?

Josef Soukal řekl(a)...

Jen poznámky: Slovem "nedovolí" jsem samozřejmě myslel všechny administrátory skupiny Učitelé+ a samozřejmě si nemyslím, že stanovisko ASČ je světodějnou událostí - jinak bych o jeho zveřejnění usiloval sám. Ale to jsou opravdu jen drobnosti; celkově nemá žádný důvod měnit názor vyjádřený v příspěvku.

Okomentovat