14.10.18

NIDV: Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.

Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a výměny zkušeností. Hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zástupce vedení škol.

Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Stálá konference bude rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce odborné veřejnosti, ředitele a zástupce ředitelů škol. V rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.

Národní kabinety

Stálá konference ředitelů

4 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

NIDV: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)

Pedagogická komora si vyžádala informace k projektu OP VVV Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který realizuje NIDV (organizace přímo zřízená ministerstvem školství). Tento projekt částečně nahrazuje projekt Implementace kariérního systému učitelů (IMKA), který byl zastaven po neschválení novely školského zákona s kariérním řádem. Další informace o projektu SYPO naleznete zde...

Charta projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů

Celkové náklady: 348 415 000 Kč

https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/10/nidv-system-podpory-profesniho-rozvoje.html

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Tunel jak Brno.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Požadavky nápadně připomínají KS4. Vono je to z jednoho hnízda.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Ta zkratka SYPO je vtipná, no nééé?
SYPO pěkně někomu SYPE!!!

Okomentovat