17.10.18

Ředitelé škol sabotují rasistický sběr dat MŠMT 2. aneb Dopis a metodika MŠMT

Jak jsme již informovali, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opět v letošním školním roce vyžadovalo po školách sčítání žáky ze sociálně slabého prostředí a romských žáků podle dle kritizované „metodiky“, která určuje, kdo je či není romským žákem: "Za romského žáka(kyni) považujeme člověka, který se za něj (za ni) sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností (např. při sčítání lidu) hlásil(a), a/nebo je za takového (takovou) považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů." Řada ředitelů sběr dat sabotovala. Přinášíme dopis náměstka pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícla ředitelům a metodiku k vyplňování údajů o kvalifikovaných odhadech počtu romských dětí, žáků a studentů.VÁCLAV PÍCL
náměstek pro řízení sekce vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Praha, 19. září 2017
Č. j.: MSMT-21701/2017-2

Vážená paní ředitelko,
vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych Vás informoval o novém sledování odhadů počtu romských dětí, žáků a studentů v mateřských, středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT") bude sledovat odhady počtů romských dětí, žáků a studentů na základě rozhodnutí vlády ČR, která dne 24. 10. 2016 schválila Metodiku pro sledování a vyhodnocování Strategie romské integrace do roku 2020 (dále jen „Metodika"). Metodika rozpracovává opatření přijatá ve Strategii romské integrace do roku 2020, kterou vláda schválila dne 23. února 2015. Strategie samotná vytváří rámec pro opatření, která jsou realizována k odvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení, zdravotní a sociální. Údaje popisující romskou tématiku v oblasti základního vzdělávání jsou nezbytné pro sledování postupu plnění výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti ČR. Současně se sledováním některých indikátorů počítají národní strategie a jejich prováděcí dokumenty, v rámci kterých má MŠMT gesci za oblast vzdělávání. Jedná se především o Strategii romské integrace do roku 2020, Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016 -2018, nebo Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020. Odhady počtu romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol umožní MŠMT analyzovat účelnost a dopad dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol.

Zjišťované údaje nejsou součástí standardního výkaznictví, v souladu s dikcí zákona se jedná o další údaje nezbytné pro stanovení kvalifikovaných odhadů ukazatelů vzdělávání a vzdělávací soustavy podle § 28 odst. 5.

Zjišťování je založeno na kvalifikovaném odhadu počtu romských dětí, žáků a studentů, v souladu s metodikou zpracovanou v rámci Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, kterou v roce 2006 zpracovalo MPSV a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Podle obecně používané definice, kdy je za Roma označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, a/nebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých (antropologických, kulturních nebo sociálních) indikátorů.

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

chtěl bych Vás a pedagogy Vaší školy požádat o součinnost při zjišťování odhadů počtu romských dětí, žáků a studentů, při kterém budete vycházet z výše uvedené definice.

Zjišťování se bude realizovat jedenkrát ročně a ve stejném termínu, ve kterém školy předávají údaje v rámci sběru dat ze „zahajovacích" výkazů k aktuálnímu školnímu roku, a to prostřednictvím informačního systému využívaného školami k předávání dat výkazu R 13-01 o ředitelství škol.

Dovoluji si upozornit, že s tímto zjišťováním nejsou nijak spojovány osobní údaje dětí, žáků a studentů, ale jsou předávány pouze anonymizované souhrnné údaje.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Pícl
10 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Nepripustne jednani.
A jeste horsi je duvod, proc se to deje.

Ivo Mádr řekl(a)...

Demokraticky vychovaný a normálně myslící člověk nemůže v žádném případě třídit děti pouhým pohledem.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nepripustne jednani.

Zpropadení ředitelé!
Ti by zasloužili. Takhle se nikam nepohneme. Natož do Skandinávie...

Nicka Pytlik řekl(a)...

třídit děti pouhým pohledem

V hlavní zpravodajské relaci sortýrovala kovaná odbornice na rovné příležitosti děti podle fotografie třídy řka, všechno to jsou romští žáci. Nebo něco na te způsob.

Vít Tomis řekl(a)...

normálně myslící člověk nemůže
Jasné vysvětlení celé situace od soudního rozhodnutí až k soudnému dni...

Radek Sárközi řekl(a)...

Stačí do výkazu vyplnit nulu a do komentáře napsat nějakou trefnou poznámku, ne? ;-)

Hynek Zatloukal řekl(a)...

Jednoznačně rasistické a navíc ryze účelové jednání, stejně jako celý štrasburský "politický rozsudek". Třeba důrazně odmítnout.
Na mezinárodní úrovni vyvolat rázná jednání k neprodlené oficiální omluvě České republice, s využitím právní úpravy a tvrdých i měkkých dat o možnostech vzdělání každého občana, který má o vzdělávání zájem, o počtech negramotných a dětech na ulici, o poskytovaném sociálním zabezpečení, o příčinách exkluze, o způsob zařazování žáků do speciálního vzdělávání, vše v korelaci s ostatními státy, a to nejen EU.
V trestně právní rovině prověřit nečinnost(sic!) příslušných orgánů, včetně OČTR ve věci pomluvy, poškození cizích práv, příp. podvodu uváděním v omyl v případě čerpání dotací a grantů, zejména "na romské spoluobčany, a také neodvolání a neohražení se proti rozhodnutí tehdejšími odpovědnými činiteli.
Na školské bojkotovat výkaz bud´ s nulami, nebo naopak zařazením všech žáků školy.

Petr řekl(a)...

A že se vždycky nejvíc nad údajným rasismem toho dotazníku pobuřují ti, co tu často prezentují ty nejnahnědlejší názory...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Add. Petr- prosila bych nahnedle citace. Si nejak nemuzu vzpomenout, ze by mistni diskutujici neco takoveho psali.

Nicka Pytlik řekl(a)...

ti, co tu často prezentují ty nejnahnědlejší názory...

Jestli oni nebudou tak nějak nejpřipitomělejší.

Okomentovat