28.10.18

Radek Luksza: ZŠ Jugoslávská: Lidé řeší situaci i na sociálních sítích

Od inkluze, přes „hájenou populaci“ po pravicovou politiku – tak vypadá mudrování, které se spustilo po zprávě o dění na zábřežské škole.

Z článku v Moravskoslezský.Deník.cz vybíráme:

„Nedělá, co by dělat měl! Žák, který má papíry na hlavu a má být v opavské léčebně, si chodí vesele do školy, bije a šikanuje děti,“ líčí Veronika Palzerová. Když se jako jediná ozvala, „naskákala“ na ni prý celá rodina problémového chlapce. Křik, řev, policie – a žádný výsledek. „Až se něco zase dotkne mého dítěte, zakročím rázněji!“ varuje.

Palzerová se shoduje s Danielou Hrtánovou, že je čas posílat na ZŠ Jugoslávskou opět Českou školní inspekci (předchozí šetření končí konstatováním, že není zjištěno nevhodné chování učitelů).(...)

Jiní v čele s Martinem Škamlou vidí problém v ODS, jejímž členem shodou okolností ředitel Opletal je. „Když se bude rodičům nadále smát do obličeje, je jediným řešením vzít děti z téhle školy. I kdyby to mělo znamenat její zánik,“ horlí Škamla. Jeho oponenti míní, že Jugoslávská je pořád stejná… a absolventi patří k psychicky velmi odolným.

Vyjádření vedení školy ke čtvrtečnímu konfliktu na půdě školy

Vzhledem k tomu, že se množí různé „zaručené“ zprávy o včerejším incidentu jak mezi žáky, tak i mezi jejich rodiči a zároveň někteří z rodičů žáků mají pocit, že jako škola nezajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví jejich dětí, rozhodl jsem se reagovat a napsat níže uvedené stanovisko.

V první řadě bych chtěl zdůraznit, že včera nedošlo k přímému fyzickému napadení pedagogického pracovníka žákem, ale k fyzickému kontaktu jednoho z žáků 2. stupně (směrnice GDPR mi, jak jistě víte, nedovoluje uvádět u nezletilých osob jakékoliv jméno či jiné osobní údaje) s paní učitelkou, která o přestávce po 1. vyučovací hodině vykonávala dohled nad žáky a snažila se odtrhnout od sebe žáky, kteří se prali na chodbě. K tomu incidentu jsem byl přivolán telefonem a přestože nedošlo k žádnému zranění nikoho z žáků ani paní učitelky, nechal jsem okamžitě přivolat Policii ČR z důvodu podezření na napadení pedagogického pracovníka žákem. Policejní hlídka byla ve škole za 4 minuty a policisté si vzápětí převzali vyšetřování popsaného incidentu. Byla přivolána taktéž matka zmíněného žáka.

Pokud se na mě obracejí někteří z rodičů žáků s obavami, že ve škole není zajištěna bezpečnost jejich dětí, nebo mi dokonce dávají rady, abych dotyčného problémového žáka vyloučil ze školy, a dokonce se odvolávají na školský zákon, bohužel tito lidé vůbec neví, o čem mluví a co nám umožňuje současná školská legislativa. Především je třeba si uvědomit, že žáka plnícího povinnou devítiletou školní docházku nelze v žádném případě a za žádných okolností vyloučit ze základní školy!! Vyloučit ze školy lze pouze studenta na střední škole. Stejně tak nemohu nařídit odvezení kohokoliv z žáků do diagnostického ústavu – to lze pouze se souhlasem rodičů, respektive zákonných zástupců žáka, nebo na základě rozhodnutí soudu. A do třetice ani nemohu zařídit, aby kterýkoliv žák naší školy přešel na jinou základní školu – to by bylo možné pouze v případě, že jej ředitel jiné ZŠ přijme na svou školu; ten takovou povinnost ale nemá.

Jedinou naší možností je tedy potrestat daného žáka některým z kázeňských opatření podle klasifikačního řádu školy, tzn. maximálně třetím stupněm z chování a dále informovat příslušné orgány, tj. odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže příslušného městského úřadu, kurátora pro mládež a Policii ČR, což pokaždé ihned děláme. Také v těchto a podobných případech zveme rodiče žáka na výchovnou komisi. Nemáme ale žádnou pravomoc donutit rodiče žáka, aby se dostavili na vých. komisi, pouze pak můžeme příslušným orgánům sdělit, že rodiče se školou nespolupracují.

Co se týká zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků školy, mohu všechny ujistit, že ta je zajištěna odpovídajícím způsobem přesně tak, jak nám ukládá Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, to znamená, že jak před vyučováním, tak i v průběhu všech přestávek je na všech patrech a pavilonech zajištěn dohled nad žáky pedagogickými pracovníky. Právní předpisy ani mzdové náklady mi neumožňují, abych na každém patře zajistil přítomnost policisty či nějaké bezpečnostní služby.

Věřte, že situace ve škole jak mně, tak i všem zaměstnancům školy není lhostejná, nemohu v žádném případě souhlasit s nařčeními, že problémy neřešíme, že se nezabýváme jakýmikoliv konflikty mezi žáky apod. Snažíme se o dobré jméno školy, ale naše možnosti jsou v určitých případech značně omezené. Mohu komukoliv doložit, že neustále posíláme zprávy a hlášení na policii, OSPOD, kurátorovi…, ale k žádné změně či vyřešení problému nedochází. Jedinou možností a zároveň i mým doporučením směrem k vám – rodičům je, abyste oslovovali „své“ poslance a zákonodárce, kteří mohou změnit současné zákony týkající se základního vzdělávání a především tlačili na vyřešení největšího problému současného základního školství, kterým je zavedení inkluze - tedy vzdělávání všech dětí, včetně žáků s poruchami chování v jednom typu školy – na základní škole.

v Ostravě – Zábřehu

21. 9. 2018

Mgr. Petr Opletal

ředitel školy

3 komentáře:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jelikož jsem "měla čest" setkat se několikrát s podobným problémem (psychiatricky nemocné dítě, agresivní dítě, včetně agresivních rodičů), zcela chápu bezvýslednou situaci. To,co popisuje pan ředitel je pravda pravdoucí. Škola vůbec nemá žádné páky, jak s takovým dítětem pracovat, co dělat, jak zabránit agresivním útokům. A řešení, která jí nabízí zákon jsou směšná a neúčinná. Vše se s OSPODem, soudy táhne donekonečna. Policie případy s nezletilci odloží, nic jiného jí nezbyde.Kárné komise dají pokutu a jede se dál.A že se nám tyto případy rok od roku množí.
Je třeba změnit legislativu, umožnit vyloučení dítěte do domácího vzdělávání na určitou dobu (a to bez ohledu na to, zda rodiče mohou nebo nemohou opustit práci).Přenesením odpovědnosti na rodiče by se změnilo hodně.popřípadě zrychlit práci soudů a dalších složek, aby k opatřením typu diagnostický pobyt nebo soudní výchova docházelo co nejrychleji po činu a ne až za roky.

Ivo Mádr řekl(a)...

"zavedení inkluze - tedy vzdělávání všech dětí, včetně žáků s poruchami chování v jednom typu školy – na základní škole"

A proto "poděkujme paní Valachové a spol." za zmetek zvaný:"Inkluze po českém způsobu."
Paní Jana Karvaiová situaci popsala naprosto přesně.

Nicka Pytlik řekl(a)...

zrychlit práci soudů

Pytlici mají zato, že na fotbalových stadionech to jde.
Soudce přistaven v maringotce až k bráně...

Okomentovat