16.10.18

Odpověď premiéra na otevřený dopis vládě od České středoškolské unie

Premiér Andrej Babiš odpověděl na otevřený dopis České středoškolské unie vládě.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

V Praze dne 14. září 2018

Čj.: 27458/2018-POU

Vážený pane předsedo,

reaguji na Vás otevřený dopis ze dne 30. srpna 2018 ve věci navýšeni rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). K Vašemu podání jsem si vyžádal stanoviska Ministerstva financi CR a MŠMT.

Reforma regionálního školství, schválená zákonem č. 101/2017, zavádí zcela odlišný systém financování pedagogů v mateřských, základních a středních školách, na konzervatořích a ve školních družinách. Prováděcí předpisy nabydou účinnosti 1. záři 2019, aby mohlo dojit ke zvýšeni kvality vzdělávání už ve školním roce 2019/20 Změnu financování regionálního školství vláda promítla do návrhu státního rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu pro rok 2020.

Chtěl bych Vás ubezpečit, že cílem této vlády je navýšeni platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství, tak aby v roce 2021 dosáhla jejich průměrná úroveň 150 % úrovně platů v roce 2017. Naplňovat tento záměr začneme již v roce 2018 a návrh státního rozpočtu na rok 2019 počítá se zvýšení platů o 15 % u pedagogů a 10 % u nepedagogických pracovníků. Oproti schválenému střednědobému výhledu byly celkové výdaje kapitoly navýšeny pro rok 2019 o bezmála 25 miliard Kč

Navrhované navýšeni rozpočtu pro rok 2019 se významné promítlo do návrhu střednědobého výhledu na rok 2020, který počítá pro školství s navýšením o 29,1 miliard Kč, včetně 6,3 miliard Kč určených pro reformu financováni regionálního školství.

Strategie odměňování pracovniků ve školstvi je nastavena tak, aby průměrný plat učitelů na konci volebniho obdobi v roce 2021 dosáhl 45 tisíc Kč.
Obnova vybavení škol včetně nábytku je do značné míry v kompetenci zřizovatelů a MŠMT. Vzhledem k výjimečnému růstu rozpočtu kapitoly MŠMT, jakého kromě Ministerstva práce a sociálních věcí nedosáhla žádná jiná kapitola státního rozpočtu, jsem přesvědčen o tom, že školství bude mít dostatek financi, aby Vámi zmiňované nedostatky postupné odstranilo.

S pozdravem

Andrej Babiš


Vážený pan Martin Mikšik
předseda
Ceská středoškolská unie, z.s.
Koniklecová 11 - Nový Lískovec
634 00 Brno


Žádné komentáře:

Okomentovat