16.10.18

Odpověď premiéra na otevřený dopis vládě od Asociace ředitelů gymnázií a Unie CZESHA

Premiér Andrej Babiš odpověděl na otevřený dopis Renaty Schejbalové za předsednictvo Asociace ředitelů gymnázií ČR a Jiřího Zajíčka za předsednictvo Unie školských asociací ČR – CZESHA.

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky

V Praze 25.září 2018

Čj.: 27082/2018-POU

Vážená paní Schejbalová, vážený pane Zajíčku,

seznámil jsem se s otevřeným dopisem adresovaným vládě ČR. Poukazujete na kritickou situaci ve školství a jeho hluboké problémy, které spojujete s požadavkem na okamžité zvýšení platů pedagogických pracovníků, a to od září 2018. Záměr vlády ČR navýšit platy pedagogických pracovníků od ledna 2019 vnímáte jako nedostatečný krok k řešení kritické situace ve školství.

Pokládám za nutné v reakci na otevřený dopis zdůraznit, že si je vláda ČR plně vědoma současné vážné situace v resortu školství a považuje komplexní řešení těchto problémů za svoji prioritu. Tyto problémy vznikaly řadu let a prohloubily se za vlády B. Sobotky. Vláda si uvědomuje, že jejich řešení vyžaduje koncepční přístup, který musí zahrnovat řadu legislativních, organizačních i ekonomických změn. Stejně tak je nutné počítat s tím, že zlepšení situace vyžaduje určitý čas a není možné ho dosáhnout v jednom roce.

Je samozřejmé, že součásti těchto změn musí být také zvýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství. V minulosti bylo navyšováni platů prováděno často nekoncepčně. Docházelo k růstu tarifních platů na úkor nenárokové složky platu, nebo na úkor výše ostatních neinvestičních výdajů. Podobnou praxi již nelze připustit. Navyšování platů musí být připraveno a rozpočtově zajištěno tak, aby znamenalo reálné zvýšení a zlepšení životní úrovně pracovníků ve školství. Prvním takovým krokem bude navýšení platů ve školství od ledna 2019 až o 15 % u pedagogických pracovníků. Vláda je rozhodnuta upravit platové poměry pracovníků ve školství na úroveň výrazně přesahující průměrnou mzdu v ČR. Dojde tím ke skutečné koncepční změně v úrovni odměňování práce učitelů i dalších pracovníků škol a doufáme, že se to také projeví v růstu kvality pedagogického procesu.

Koncepční přístup chce vláda v souladu se svým programovým prohlášením uplatnit i při řešení ostatních problémů, které se v našem školství v minulých letech navršily. Prvotním krokem je vytvoření vládní pracovní skupiny odborníků, kam budou přizváni vedle odborníků z praxe také zástupci všech politických stran. Skupina by měla definovat jasné vize a připravit nutné změny našeho školství. Příští ministři by měli toto respektovat, aby nedocházelo ke skokovým změnám, které našemu školství škodí a vytváří pocit nejistoty a nedůvěry pro jeho pracovníky. Věřím, že tento přístup bude mít podporu pracovníků ve školství i celé naší veřejnosti.

Závěrem chci poděkovat učitelům a pracovníkům škol za jejich práci a popřát jim hodně úspěchů v právě zahájeném školním roce.

S pozdravem

Andrej Babiš


PhDr. Renata Schejbalová
předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR
Gymnázium Nad Štolou
Nad Štolou 1510/1
170 00 PRAHA 7

Ing. Jiří Zajíček
předseda Unie školských asociací ČR
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 12
116 28 PRAHA 1Žádné komentáře:

Okomentovat