4.10.18

NÚV: Odborné skupiny pro revize RVP

Pedagogická komora, z.s., požádala Národní ústav pro vzdělávání o informace o pracovních skupinách, které v roce 2018 působí nebo působily v Národním ústavu pro vzdělávání, včetně pracovních skupin, které se zabývají revizí rámcových vzdělávacích programů a jejich částí. Národní ústav pro vzdělávání poskytl seznam těchto skupin i kontakty na jejich vedoucí.

Odborné skupiny pro revizi RVP

 • Matematika: Eva Zelendová, eva.zelendova@nuv.cz, Miroslav Bartošek, miroslav.bartosek@nuv.cz
 • Chemie: Martina Černá, martina.cerna@nuv.cz
 • ICT: Daniela Růžičková, daniela.ruzickova@nuv.cz
 • Zeměpis, geografie: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Umění a kultura: Markéta Pastorová, marketa.pastorova@nuv.cz
 • Přírodopis, biologie: Jakub Holec, jakub.holec@nuv.cz
 • Český jazyk: Ivana Kolářová, ivana.kolarova@nuv.cz, Miloš Mlčoch, milos.mlcoch@nuv.cz
 • Literární výchova: Petr Koubek, petr.koubek@nuv.cz
 • Cizí jazyk, druhý cizí jazyk: Jitka Tůmová, jitka.tumova@nuv.cz
 • Dějepis: Josef Herink, josef.herink@nuv.cz
 • Výchova k občanství, občanský a společenskovědní základ: Alena Hesová, alena.hesova@nuv.cz
 • Osobnostní a sociální výchova: Dagmar Vorlíková, dagmar.vorlikova@nuv.cz
 • Fyzika: Jaroslav Fidrmuc, jaroslav.fidrmuc@nuv.cz
 • Bezpečnost a obrana: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Tělesná výchova: Petr Polívka, petr.polivka@nuv.cz
 • Výchova ke zdraví: Jan Tupý, jan.tupy@nuv.cz
 • Předškolní vzdělávání: Hana Splavcová, hana.splavcova@nuv.cz
 • Primární vzdělávání: Hana Havlínová, hana.havlinova@nuv.cz

Oborové skupiny

 • Doprava, logistika, pošty: Bohumil Krajča, bohumil.krajca@nuv.cz
 • Ekologie a ochrana životního prostředí: Jana Motyková, jana.motykova@nuv.cz
 • Ekonomika a podnikání: Lukáš Hula, lukas.hula@nuv.cz
 • Elektrotechnika a telekomunikace: Jiří Nosek, jiri.nosek@nuv.cz
 • Gastronomie, hotelnictví, turismus: Taťána Vencovská, tatana.vencovska@nuv.cz
 • Informační služby: Lukáš Hula, lukas.hula@nuv.cz
 • Informační technologie: Jiří Nosek, jiri.nosek@nuv.cz
 • Kožařství: Libuše Burešová, libuse.buresova@nuv.cz
 • Lesní hospodářství: Karel Opočenský, karel.opocensky@nuv.cz
 • Múzické umění: Blanka Vážná, blanka.vazna@nuv.cz
 • Obchod: Vladimíra Zezulková, vladimira.zezulkova@nuv.cz
 • Osobní a provozní služby: Eva Haňková, eva.hankova@nuv.cz
 • Pedagogika: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Polygrafie: Lenka Bečvářová, lenka.becvarova@nuv.cz
 • Právo a veřejná správa: Bohumil Krajča, bohumil.krajca@nuv.cz
 • Potravinářství: Jana Nováčková, jana.novackova@nuv.cz
 • Sociální činnost: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Stavebnictví: Michael Stibůrek, michal.stiburek@nuv.cz
 • Strojírenství, hutnictví, slévárenství: Pavol Ondrejkovič, pavol.ondrejkovic@nuv.cz
 • Technická chemie a chemie silikátů: Barbora Anfilova Husová, barbora.husova@nuv.cz
 • Textilnictví a oděvnictví: Libuše Burešová, libuse.buresova@nuv.cz
 • Užité umění: Blanka Vážná, blanka.vazna@nuv.cz
 • Zdravotnictví: Jana Kašparová, jana.kasparova@nuv.cz
 • Zemědělství: Zdeňka Szebestová, zdenka.szebestova@nuv.cz
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů: Petr Spousta, petr.spousta@nuv.cz
Dále NÚV na svém webu zveřejnil seznam externistů, kteří na přípravě revizí RVP s NÚV spolupracují (kromě členů odborných a oborových skupin):
 • Rudolf Adler
 • Gabriela Babušová
 • Kamila Balharová
 • Ludmila Balíková
 • Zdeňka Bartošová
 • Eva Blažíčková
 • Růžena Blažková
 • Josef Bobek
 • Zuzana Bobková
 • Bořivoj Brdička
 • Ivana Brožová
 • Jana Čadová
 • Martina Černá
 • Kateřina Čiháková
 • Jan Činčera
 • Hana Čtrnáctová
 • Petr Daniš
 • Alena Duhajská
 • Marek Fajfr
 • Ivana Frýbová
 • Eduard Fuchs
 • Martin Grobár
 • Iva Gunarová
 • Jana Hanušová
 • Ondřej Hník
 • Kristýna Hrubanová
 • Alexandros Charalambidis
 • Lukáš Istenčin
 • Ondřej Janda
 • Svatava Janoušková
 • Vanda Janštová
 • Václav Jindráček
 • Bořivoj Jodas
 • Michaela Kaslová
 • Leona Kitzbergerová
 • Petr Klínský
 • Ladislava Kočvarová
 • Miloš Kodejška
 • Helena Koldová
 • Rostislav Konopa
 • Jiří Koten
 • Roman Kroufek
 • Iva Kubištová
 • Marie Kupčáková
 • Milena Kusá
 • Jiří Kutina
 • Petra Lexová
 • Hana Líšková
 • Miloš Makovský
 • Zdeňka Miklínová
 • Ivo Martinec
 • Jiří Myslík
 • Jana Nedvědová
 • Jana Neubauerová
 • Eva Nováková
 • Martina Novotná
 • Oldřich Odvárko
 • Lenka Pánková
 • Helena Pavličíková
 • Jaroslav Perný
 • Adéla Petáková
 • Eva Píšová
 • Martina Pražáková
 • Miroslav Pražienka
 • Jan Prchal
 • František Procházka
 • Jarmila Robová
 • Radka Růžičková
 • Václav Sixta
 • Petra Skalická
 • Miroslav Staněk
 • Jana Stará
 • Simona Svatošová
 • Zuzana Svatošová
 • Zuzana Svobodová
 • Jaromír Synek
 • Michal Šidák
 • Petra Šimonová
 • Markéta Šlechtová
 • Barbora Šobáňová
 • Petra Šobáňová
 • Stanislav Štěpáník
 • Radim Štěrba
 • Martin Štoll
 • Iva Štrojsová
 • Jana Šváchová
 • Pavel Tlustý
 • Slavoj Tomeček
 • Michaela Trnová
 • Renáta Trtíková
 • Věra Uhl Skřivanová
 • Jaroslav Vala
 • Jaroslav Vančát
 • Vanda Vaníčková
 • Dáša Zouharová


1 komentář:

Radek Sárközi řekl(a)...

Pedagogická komora již oslovila pracovníky NÚV, že se chceme do revize RVP zapojit. :-)

Okomentovat