18.10.18

Nová Evropská charta informací pro mládež stanovuje principy práce s informacemi pro mládež a určuje nový směr v informování mládeže v ČR

Právo na informace bylo uznáno, mimo jiné, ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Úmluvě o právech dítěte, v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Doporučení č. (90) 7 Rady Evropy, týkající se informací a poradenství pro mladé lidi v Evropě. Z těchto a dalších dokumentů vychází Evropská charta informací pro mládež, kterou při své práci denně používají především pracovníci Informačních center pro mládež, aby zajistili kvalitní poskytování informačních a poradenských služeb. A to jak v České republice, tak v ostatních evropských státech.

První znění Evropské charty informací pro mládež vzniklo již v roce 1993. Od té doby se v informačních a poradenských službách mnoho změnilo. Na to v průběhu let reagovala i Charta. Autorem Charty je organizaceEuropean Youth Information and Counselling Agency (ERYICA). Jedním z 36 členů Eryica je Národní ústav pro vzdělávání, zastoupený oddělením Národní informační centrum pro mládež (NICM), jež zastává funkci národního koordinátora v ČR.

Eryica sleduje potřeby dětí a mládeže prostřednictvím Informačních center pro mládež, reaguje na změny v životě mladých lidí, vnímá trendy v oblasti informovanosti a snaží se předvídat, kam bude oblast informací a poradenství pro mládež směřovat v budoucnu.

Evropská charta informací pro mládež je zcela zásadním dokumentem, který ovlivnil vznik mnoha evropských i českých strategických materiálů. Vychází z ní Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020, Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM i proces národní certifikace ICM v ČR. Dodržováním Charty podmiňuje MŠMT získání certifikace kvality poskytovaných služeb v ICM.

Nové znění Evropské charty informací pro mládež bylo přijato na 29. valném shromáždění Eryica, v Portugalském Cascais v dubnu 2018. Nahrazuje předchozí verze včetně Principů on-line informací pro mládež. Originál Charty najdete na: www.eryica.org/european-youth-information-charter/.

České znění na webových stránkách NICM - www.nicm.cz/files/evropska_charta_informaci_pro_mladez.pdf

Národní informační centrum pro mládež koordinuje evropskou kampaň v České republice

Národní informační centrum pro mládež se zapojilo do evropské on-line kampaně, která má za cíl novou verzi Charty propagovat. Eryica koordinuje tuto kampaň mezi jednotlivými státy Evropy a informace najdete na www.eryica.org. Od poloviny října do prosince bude každý týden věnován jednomu z devíti z principů, které Charta definuje. Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita, profesionalita.

Kampaň bude probíhat v on-line prostředí i v síti Informačních center pro mládež. Více o kampani najdete na webu NICM www.nicm.cz více informací o síti ICM najdete na www.ismcr.cz. Informace o kampani je možné najít na www.nicm.cz, Facebooku NICM a Instagramu NICM.

EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ (formát DOCX)

1 komentář:

V. řekl(a)...

To jsou zase blaboly. A tohle platime z dani...

Okomentovat