3.10.18

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a některá další nařízení vlády aneb Nové tarifní tabulky pro pedagogy

Novela nařízení vlády valorizuje stupnice platových tarifů, která je aktuálně v v připomínkovém řízení, zvyšuje dolní (nárokové) hranice příplatků za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštních příplatků, definuje nové zvláštní příplatky, a to vše jak pro zaměstnance v pracovním poměru, tak pro státní zaměstnance. Dále upravuje zařazení vybraných prací do platových tříd.

Nová tarifní tabulkaV 12. platové třídě jde o zvýšení 13-14 %.

Ke stažení

Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB4YGSMND.docx 73 kB 27.9.2018
Návrh usnesení us_KORNB4YGSMND.docx 28 kB 27.9.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB4YGSMND.docx 21 kB 27.9.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB4YGSMND.docx 53 kB 27.9.2018
Materiál ma_KORNB4YGSMND.docx 54 kB 27.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB4YGSMND.docx 186 kB 27.9.2018
Další příloha materiálu mp_KORNB4YGSMND.docx 96 kB 27.9.2018Zdroj: Aplikace ODok

12 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Došlo k navýšení počtu platových stupňů? Vidím správně?

Nicka Pytlik řekl(a)...

A kdo takhle srdceryvně zmastil ty tabulky?
Víc než 70 let po von Neumanovi a téměř 240 let od smrti Marie Terezie?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Add Anonymní - došlo, ale neradujte se. to se vás netýká.Opravuji, to se netýká nejspíš nikoho z pedagogů.

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Nerozumím. Ta tabulka není "učitelská"?

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Paragraf 5, odstavec 5. Ještě něco to specifikuje?

(Já se neraduji - vyšší počet stupňů neznamená více peněz...)

Radek Sárközi řekl(a)...

Takže dolní hranice u příplatku pro třídní učitele se má zvýšit o celých 100 Kč měsíčně :-o Ze 400 na 500 Kč!

Radek Sárközi řekl(a)...

Kdo všechno má nárok na stejnou výši zvláštního příplatku, jakou mají třídní učitelé...

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným
rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného provozního režimu.
2. Přímá pedagogická činnost spojená s
2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní
umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,
2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu
používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo
praktické přípravy.
3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při
volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany
v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních
životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.
4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo
zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných
u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které
podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající
4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,
4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.
5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním
správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.
7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním
právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci
v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů,
jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených
s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového
řízení.

Eva Adamová řekl(a)...

To navýšení není o avizovaných 13-14 %, ale o 10-14 %, přičemž nejvíce vy...... s těmi, co nově padnou místo do kategorie do 27 let do nově zavedené kategorie do 23 let, kde se právě jedná stejně jako u nejstarších kantorů jen o navýšení o cca 10 %. Ještě si tedy jdu přečíst zdůvodnění, ať se dozvím, co je k této podivnosti vedlo.

Nicka Pytlik řekl(a)...

co je k této podivnosti vedlo

Asi to, co, paní Adamová, zřejmě naznačujete. S nemálo učiteli se tak zcela standardně vyjebe. A to tím, že se jim jejich přemístěním do jakéhosi 'mezistupně' přidá méně, než se už kolikátý rok vyhlašuje, kudy se chodí tlachat.
A není čistě náhodou těch platových stupňů tolik, kolik bývávalo prve?

Radek Sárközi řekl(a)...

Proč se nejprve čeká na skok o stupeň výš 6 a 7 let a pak už jen 4 roky? :-o

Radek Sárközi řekl(a)...

Ministerstvo práce navrhuje zvýšení příplatků za třísměnný provoz

"Současně s tím se u všech profesí o pětadvacet procent navýší i spodní hranice měsíčních příplatků za práci v rizikových podmínkách. Ta je v současnosti třeba u nejnižší skupiny 400 korun a má se zvýšit na 500. Podobně u druhé skupiny, kam patří třídní učitelé, to má být ze 600 na 750 korun."

Což samozřejmě není pravda - třídní učitelé běžných škol patří do první skupiny...

https://www.denik.cz/ekonomika/ministerstvo-prace-navrhuje-zvyseni-priplatku-za-trismenny-provoz-20181003.html

mirek vaněk řekl(a)...

Do druhé skupiny patří jen ti třídní, co učí ve speciálních třídách. Když to bude kantor na učňáku, kde má půlku třídy s podporou či na kriminál, nedostane nic.

No ať si tam třídního dělají páni poslanci.

Okomentovat