31.10.18

MŠMT: Na podporu digitálního vzdělávání je z OP VVV připraveno 500 mil. korun

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy naplňuje Strategii digitálního vzdělávání mimo jiné prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vyhlásilo v pořadí již druhou výzvu zaměřenou na implementaci tohoto strategického dokumentu. O finanční podporu mohou žádat nejen školy, ale i další instituce, které budou svými aktivitami zkvalitňovat oblast digitální gramotnosti a informatického myšlení na školách. Celkem je pro žadatele ve výzvě připraveno 500 milionů korun z Evropského sociálního fondu.


„Digitální vzdělávání není pouze výuka ICT. Jedná se o nové gramotnosti, které mohou být rozvíjeny ve všech předmětech. Digitální rozměr může mít hudební výchova i fyzika. A proto potřebujeme navrhnout jak digitální vzdělávací zdroje využitelné ve výuce, tak rozvíjet kompetence učitelů, aby s nimi uměli pracovat a mohli připravit své žáky na digitální 21. století,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Výzva cílí na podporu projektů, které se zaměří na vytváření nových digitálních vzdělávacích zdrojů nebo na metodickou a technickou podporu pro využití digitálních technologií ve výuce prostřednictvím vzdělávání učitelů. V neposlední řadě mohou o podporu usilovat projekty, které budou šířit inovativní metody výuky a příklady dobré praxe ve školách.

Implementace strategie digitálního vzdělávání II navazuje na již ukončenou první vlnu stejnojmenné výzvy, v níž byly podpořeny projekty za 250 milionů korun. Díky nim mohou vznikat praktické koncepční materiály pro základní a střední školy k rozvoji digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, a to ve spolupráci vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí.

Žádosti o podporu z výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II budou přijímány od 31. října 2018 do 28. února 2019. Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

Žádné komentáře:

Okomentovat