22.10.18

Juvenes Translatores: Mladí překladatelé budou opět soutěžit

Už podvanácté se utkají v překladatelské soutěži Juvenes Translatores studenti středních škol z celé Evropské unie. Letošním tématem je Evropský rok kulturního dědictví. Soutěž proběhne ve všech zemích EU 22. listopadu.

Soutěž Juvenes Translatores je určena pro 17leté studenty (tj. narozené v roce 2001). Střední školy z celé EU se mohly přihlásit od 1. září do 20. října 2018. O tom, které školy se soutěže zúčastní, rozhoduje los.

„Znalosti cizích jazyků dává mladým lidem lepší příležitost na trhu práce a otevírá jim nové perspektivy v jejich domovské zemi i v zahraničí. Jazyky jsou klíčovým prvkem mezikulturního dialogu, evropské integrace a světoobčanství,“ uvedl k soutěži evropský komisař odpovědný za rozpočet a lidské zdroje Günther H. Oettinger.

Účastníci budou v den soutěže překládat jednostránkový text z jednoho z 24 úředních jazyků EU do jiného. Profesionální překladatelé z Evropské komise pak překlady ohodnotí a následně vyberou jednoho vítěze z každé členské země. Komise pak následující rok na jaře pozve 28 vítězů, jejich učitele a rodiče do Bruselu na slavnostní předávání cen. Účelem soutěže je propagovat výuku jazyků a inspirovat mladé znalce jazyků.

Další informace:

ec.europa.eu/translatores
Facebook.com/translatores
#JuvenesTranslatores

Soutěž Juvenes Translatores (latinsky mladí překladatelé) pořádá každoročně Generální ředitelství pro překlady Evropské komise. První ročník se konal již v roce 2007. Cílem soutěže je podpořit výuku jazyků ve školách a dát mladým lidem šanci si vyzkoušet, jaké je to být překladatelem. Soutěž inspirovala a motivovala některé účastníky k dalšímu studiu jazyků na univerzitě a k profesní dráze překladatele. Soutěž také vyzdvihuje bohatou jazykovou rozmanitost Evropy.

Žádné komentáře:

Okomentovat