4.10.18

E-kniha pro vás: Využití Šablon II pro podporu rozvoje gramotností

Metodický text je součástí souboru materiálů pro podporu čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí a žáků. Pro realizaci svých plánů a záměrů budete mít k dispozici metodické zdroje (Metodický portál RVP.CZ) i příležitosti k využití vzájemného sdílení zkušeností. Nabízí přehled doporučení týmu projektu Podpora práce učitelů (PPUČ) a zkušeností ředitelů pilotních škol, kteří čerpali Šablony I. Tento materiál rozhodně nenahrazuje text výzvy, jejích příloh nebo Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV. Cílem tohoto textu je inspirovat k využití nabídky Šablon II z evropských fondů pro finanční zajištění vašich záměrů a priorit v oblasti rozvoje gramotností a kolegiální podpory. Řadu užitečných informací k realizaci Šablon II naleznete v materiálu NIDV, který pro vás zpracoval projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) – Inspiromat 11: Příklady dobré praxe realizace Šablon. Tým projektu PPUČ takto doplňuje materiál NIDV o téma gramotností a jejich rozvoje v praxi škol. Je na vás, abyste tyto zdroje porovnali se svými prioritami, potřebami a svým plánem.


Žádné komentáře:

Okomentovat