29.10.18

Dalibor Fusek: Pedagogická komora, z.s. odpovídá na otázky Vzdělávacích služeb týkající se aktuálních problémů českého školství

Oslovili jsme pana Radka Sárköziho, prezidenta spolku Pedagogická komora, z.s. ve věci stávajících problémů v oblasti českého školství.


Z rozhovoru na webu Vzdělávací služby vybíráme:

Postupme k dalším zajímavým oblastem, v nichž se Váš spolek angažuje. Poměrně často citovanou problematikou je maturitní zkouška. Chystáte nějaké návrhy změn v dané oblasti?

Udělali jsme anketu mezi členy Pedagogické komory, kterých je už více než 2 100 a denně se nám hlásí desítky nových zájemců o členství. Výstupy z ankety budeme postupně zpracovávat a zveřejňovat. Podněty předneseme i na pracovní skupině MŠMT, kam jsme byli přizváni, ale doposud se nesešla.

Obdobně je tomu i u jednotné přijímací zkoušky. Chystáte rovně v této věci nějaké zlepšující návrhy?

Učitelské noviny nedávno zveřejnily můj článek, kde upozorňuji na závažné legislativní nedostatky příslušné vyhlášky. Budeme usilovat o její opravu, protože jde o typický paskvil, kterých vzniklo za doby Kateřiny Valachové spoustu. Obecně chceme, aby MŠMT zvalo zástupce pedagogů k jednáním o připravovaných změnách ve školství. Doposud je školám jen oznamovalo, když už byly schváleny, někdy ani to ne... Důsledkem je prosazení řady nesmyslů, které v praxi nefungují. Nejhorším z nich je inkluze „počesku“. Proto jsme se zapojili do pracovní skupiny MŠMT k novelizaci vyhlášky č. 27, která půjde v nejbližší době do vnějšího připomínkového řízení. Podařilo se nám tam prosadit řadu změn, i když neziskovky jako ČOSIV nebo Rodiče za inkluzi lobbovaly, kde se dalo, včetně premiéra. Ohledně přijímacího řízení na střední školy preferujeme, aby měli ředitelé svobodu rozhodovat, koho přijmou a koho ne. Je to jejich zodpovědnost a musí si svá rozhodnutí obhájit. Není možné, aby je stát neustále ve všem omezoval a dělal z nich pouhé úředníky.
1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

My jsme navrhli, aby MŠMT připravilo přehlednou webovou stránku, kde bude vše vysvětleno. Její součástí by měl být kalkulátor, kam si ředitel školy zadá parametry a automaticky se mu vypočte, kolik dostane jeho škola peněz v rámci nového financování oproti současnosti. Kupodivu když jsem toto navrhl v příslušné pracovní skupině MŠMT, vystoupil proti nejen zástupce školských odborů, ale i zástupce Asociace ředitelů ZŠ…

Že by obavy, aby si i učitelé nemohli udělat obrázek o financích školy? Postoje školských odborů vedených Dobšíkem jsou čím dál podivnější.

Okomentovat