8.10.18

Bořivoj Brdička: Co je In a co Out podle ISTE

Jak vzdělávací technologie ovlivňují výuku z pohledu pedagoga. Nová zpráva ISTE (International Society for Technology in Education).


Horizon Report není jediným zdrojem informací o tom, jak se vyvíjí využití technologií ve školách. Podobných byste našli mnohem více. Již vloni mě zaujala zpráva společnosti ISTE (International Society for Technology in Education) ukazující směr vývoje vzdělávacích technologií – 5 ISTE trendů pro tento školní rok. Letos ISTE zvolilo trochu odlišnou, pedagogicky zajímavější formu. Zpráva What’s In and Out in Edtech This School Year? [1] ukazuje nejen to, co přichází (in), ale i to, co je již pasé (out).

Out: Digitální občanství jako přehled toho, co se nemá dělat
Přestože je důležité varovat žáky před nebezpečími hrozícími na internetu, nové pojetí výchovy k digitálnímu občanství si uvědomuje, že vyvolávat strach z internetu může být kontraproduktivní. Tento přístup brání žákům v pochopení, jak mocným nástrojem mohou současné technologie být v souvislosti s vlastním poznáváním či řešením problémů.
In: Digitální občanství jako přehled toho, co se dělat má
Výchova k digitálnímu občanství je jednou z nejdůležitějších podmínek pro zajištění existence demokracie. Učitelé, kteří se snaží nový model do své výuky implementovat, mají na své žáky nejvýznamnější vliv. Být dobrým digitálním občanem znamená pochopit, jak mohou technologie lidem pomáhat dělat správná rozhodnutí, řešit problémy místní komunity, respektovat odlišné názory, oslovovat volené zastupitele. (Pevně věřím, že toto pojetí zvítězí i v naší připravované revizi RVP.)

Out: Styly učení
Teorie, jejímž základem je, že se žáci učí lépe, používají-li vlastní styl učení (např. vizuální, auditivní, slovní, hmatový), byla zpochybněna [2] (též viz Neurovědecké mýty ve vzdělávání).
In: Kognitivní věda
Výzkum aktivit mozku během poznávání poskytuje nejlepší představu o tom, jak se lidé učí. Aplikace kognitivní vědy vede ke zkrácení doby potřebné ke zvládnutí učiva, ovlivňuje výukové postupy a zlepšuje způsob hodnocení výsledků (též viz Kurz Learning How to Learn: Naučte se učit se).

Out: Počítačové učebny
Jak narůstá počet žáků vybavených mobilními technologiemi (někde dokonce přímo školou), klesá potřeba chodit do počítačové učebny, je-li třeba něco udělat (kromě hodin informatiky).
In: Wi-fi ve třídě
Vybavení 1:1 a mobilní učení se stává standardem. Otevírá prostor pro žáky používat technologie k tvorbě i ke spolupráci se světem.

Out: Žáci jako příjemci obsahu
S rostoucím množstvím všudypřítomných digitálních nástrojů pro tvorbu přestává být možné pohlížet na žáky jen jako na příjemce výukového obsahu (houby či prázdné nádoby).
In: Žáci jako tvůrci
Ze stejných důvodů můžeme na tvorbu pohlížet jako na nedílnou součást výuky. Každý žák má k dispozici nástroje, s jejichž pomocí může tvořit vlastní mediální výstupy a sdílet je se světem. Roste motivace žáků a učení se stává hlubší a bohatší (též viz Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. století).

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat