19.10.18

19. 12.: Kurz kritického myšlení

Kurz představí kritické myšlení jako schopnost dbát na to, abychom měli dobré důvody pro svá přesvědčení. To obnáší nejen schopnost kriticky posoudit předkládaná zdůvodnění (sem patří schopnost rozpoznat cizí logické chyby či argumentační fauly), ale také schopnost reflektovat vlastní názorová východiska a rozpoznávat osobní motivace pro zastávání určitého názoru, a to jak u sebe tak u druhých. Tato schopnost se samozřejmě rozvíjí nejlépe praxí, ale k jejímu efektivnímu rozvoji velmi pomáhají základní znalosti z kognitivní psychologie. Základní porozumění tomu, jak funguje lidské myšlení (jaké typické myšlenkové chyby děláme, jak a proč si vytváříme stereotypy, proč se kloníme k určitému názoru navzdory faktům, atd.), umožní vám i vašim žákům včas se zastavit a přehodnotit sílu důvodů pro svá přesvědčení a tím pádem i případně změnit svá rozhodnutí.

Zatímco logika a teorie argumentace jsou častou součástí výuky přímo věnované kritickému myšlení, základy psychologie uvažování a přesvědčení se, pokud víme, neprobírají. V kurzu se tedy zaměříme více na tyto psychologické aspekty kritického myšlení. Cílem kurzu je seznámit účastníky s psychologií myšlení, představit kritické myšlení jako skupinu různých dovedností a na příkladech z různých oblastí ukázat, jak tyto dovednosti použít. V ideálním případě si účastník si tyto dovednosti účastník osvojí natolik, že je bude moci použít i při probírání jiné látky ve svých hodinách.

MÍSTO:
Evropský dům (Jungmannova 24, Praha)

DATUM a ČAS: 19. 12. od 9: 30

ÚČAST: ZDARMA (občerstvení zajištěno)

Odborní lektoři: Ing. Mgr. Martin Vraný, PhD., Ing. Ondřej Havlíček, PhD. Lektoři vedou kurz kritického myšlení na FF UK, oba se dlouhodobě zabývají kognitivní psychologií, metodologií vědy a statistikou. (www.criticalthinking.cz/about/)

Obsah a struktura:

Jednodenní kurz sestává z několika bloků. Účastníci si některé aktivity přímo vyzkouší v roli studentů/žáků. Tyto bloky jsou doplněny společnými diskusemi a sdílením zkušeností. Účastníci dostanou materiály s ukázkami metod, postupů či textů přímo využitelnými ve výuce.

Témata:

  • argumentační fauly, argumentační mapy, úvod do teorie argumentace
  • rozlišení mezi faktickými a hodnotovými soudy, problém zdůvodnitelnosti hodnotových soudů
  • psychologie uvažování: rychlé a pomalé myšlení, kognitivní zkreslení
  • psychologie přesvědčování, kognitivní disonance
  • umět říct “Nevím”, Dunning-Kruger efekt
  • interpretace kvantitativních údajů, zavádějící grafy, manipulace s daty

Registrace online

Žádné komentáře:

Okomentovat