7.9.18

Zdeněk Brom: Je české školství rigidní, svazují ho tradiční přístupy? NE

Našemu školství samotné tradiční přístupy neškodí. Našemu školství může škodit jedině konkrétní učitel. A je úplně jedno, jestli škodí tradičními nebo moderními přístupy, které neumí používat.

Z článku v iHNed.cz vybíráme:

Kvalita a efektivita školství se totiž odvíjí od kvality a efektivity učitelů a od podmínek, které mají k dispozici (počet a skladba žáků ve třídě, přístupné technologie, prostorové možnosti…). A dále od schopnosti učitele naslouchat žákům, spolupracovat s kolegy i rodiči a samozřejmě také od portfolia výukových metod a strategií, které se učitelům nabízí. Mezi ně ovšem patří i tzv. tradiční záležitosti − frontální výuka, učení zpaměti, trochu zjednodušeně napsáno: dril. Stejně jako domácí úkoly a řady dalších věcí, které jsou dnes zatracovány.

Důvod je jednoduchý. Každé prostředí školy, každý žák a učitel jsou jedineční a vyžadují individuální přístup. Představa, že existují nějaké "zázračné moderní" metody, které fungují vždy, všude a na všechny, je scestná. Při výuce každého žáka funguje vždy něco jiného. Když vybírám z portfolia metod a strategií, tak se neptám, zda jde o tradiční, nebo moderní přístup, ale jestli jde o přístup pro žáka přínosný, zda ho posune a pomůže mu v tom nejdůležitějším − rozvoji jeho lidství a schopnosti učit se.

4 komentáře:

Radek Sárközi řekl(a)...

Pěkně napsáno. :-)

Ivo Mádr řekl(a)...

A pravdivě. Je vidět zdravý selský rozum. Souhlas.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Rigidní jsou experti omílající mantru o Marii Terezii a vysloužilcích.

Martin Herman řekl(a)...

Kam směřuje základní a střední vzdělávání? Tu a tam se daří sladit vztah učitel-student-technologie, což umožnuje rozvíjet potenciál každého studenta nebývalým způsobem. Každý student spolupracuje se svými učiteli, psychology, kariérovými poradci a rodiči na optimálním zaměření a způsobu studia; má svůj individuální studijní plán. To je budoucnost! Jednou snad bude mít i každé české dítě svůj „realizační tým“ tak jako je to běžné již dnes u špičkových sportovců a prozatím vzácně na některých školách jinde ve světě.

Okomentovat