27.9.18

Radiofórum: Kdo se hodí na maturitní obor?

Studium s maturitou už by nemělo být pro všechny. Příslušný návrh chce v příštích týdnech předložit ministr školství z hnutí ANO Robert Plaga. Měl by to stát určovat? Ve studiu pořadu Českého rozhlasu Plus Radiofórum byl 26. září 2018 hostem Radek Sárközi, prezident Pedagogické komory, z.s., moderoval Tomáš Pavlíček.

54 komentářů:

Jana Karvaiová řekl(a)...

Koment k prvni vete:
A ono maturitni studium ted bylo pro vsechny? Nejde o to, ze se tam dnes dostane i jedinec s mentalnim postizenim, ale o schopnost maturitu vykonat.
Dokud budou stredni skoly placeny za hlavu, vezmou tam ke studiu i meho psa. Hlavne, ze 4 roky budou penize.
Driv se bezne ze studia vyhazovalo za neprospech, dnes je to nejspis zcela ojedinele. Proc?

Josef Soukal řekl(a)...

K opakovanému nesmyslu o tom, že přijímačky jsou nelegální:

"Učivo vymezené v RVP ZV je doporučeno školám k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se učivo stává závazným."

To se samozřejmě týká jakýchkoli přijímaček, tedy i školních.

Josef Soukal řekl(a)...

Nechápu, co vedení PK tažením proti funkčnosti přijímaček sleduje. Chce po štefflovsku zajistit místo na SŠ všem? Nevidí, jací žáci TAKÉ studují na SŠ? Jak nesmyslně předimenzovaný je počet středoškolských žáků? Co to je za sociální inženýrství nivelizovat pojem maturitní vzdělání masifikací studia?

Ivo Mádr řekl(a)...

Jana Karvaiová, Josef Soukal

Samozřejmě velmi dobře vím jací žáci odcházejí v současné době na SŠ. Také nejsem zastánce toho, aby kadeřnice, kominík a zedník,.. měli maturitu. Ale zamysleme se taky někdy nad dvojkolejností vzdělávání. Mám tím na mysli množství víceletých gymnázií a sníženou úroveň velké části ZŠ. A po třech desetiletích v základním školství mám co srovnávat. A na špatném stavu se podílejí hlavně RVP, inkluze po českém způsobu, financování škol, chybějící politická shoda na potřebné reformě nejen základního a středního školství,...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já osobně nemám nic proti přijímačkám. Dobře nastaveným, jednotně hodnoceným ve škole. Nechápu přijímačky, které může ovlivnit škola tím, že vezme i někoho, kdo je vlastně neudělá.Jestliže se koná další kolo, má šanci i trémista. Kdo nezná učivo základky, asi nemá na maturitním oboru co děla. nebo má šanci dodělat si maturitu ppozději.
Jako nej považuji prostupný systém, kdy budou přijímačky a šance celoživotně se jednoduše vzdělávat.
Vzít na střední školu každého nevidím jako dobré. Argument, že to tak mají ve světě u mě neobstojí, protože se málokdy říká to B.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Maturitní zkoušku by měl mít možnost si zaskládat i člověk, který nikdy do žádné školy nedocházel. Sama maturitní zkouška by měla být od konkrétní školy zcela odtržena.

Ivo Mádr řekl(a)...

Nicka Pytlík

Jsem naprosto pro. "I dělník ve šroubárně si může přečíst Ovidia v originále".

Radek Sárközi řekl(a)...

Vyhláška k přijímacím zkouškám na SŠ je naprostý legislativní paskvil. Pedagogická komora na to oprávněně upozorňuje. Nijak to nesouvisí s postojem k existenci přijímaček.

Radek Sárközi řekl(a)...

Za rok se bude financování škol měnit, tak uvidíme, co to udělá... :-)

Radek Sárközi řekl(a)...

A jak podle toho uděláte test na šestileté gymnázium pro všechny?

Radek Sárközi řekl(a)...

V zahraničí kromě Polska prijímačky nejsou. Na SŠ a VŠ tam studuje ještě větší procento populačního ročníku. Sociální inženýrství je nenechat je to zkusit...

Radek Sárközi řekl(a)...

Přesně tak, ale místo nápravy skutečných problémů se začne tvrdit, že vše vyřeší zavedení nepodkročitelného minima...

Josef Soukal řekl(a)...

Nechat studovat kdekoho je experiment, který se zcela prokazatelně nepovedl. Napadat snahy tuto situaci řešit znamená problém dále prohlubovat.
Stanovení minimální hranice je jeden z kroků. Možná ho někdo považuje za krok postačující, ale určitě nelze tenhle postoj vztáhnout na všechny.
Nevím, co si lze konkrétně představit pod "nápravou skutečných problémů". Ani ten nejlepší učitel nebo řádové zkvalitnění péče o děti nezmění studijní předpoklady natolik zásadně, aby učinili ze všech středoškoláky či vysokoškoláky.
Zahraniční zkušenosti nebo počty hlasujících mne zajímají jen potud, pokud za nimi stojí prokazatelné výsledky nebo seriozní argumenty.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pokud dáme šanci zcela všem, musí být dopředu stanoveny mechanismy, které budou ty studenty prostě nějak třídit, ať to vypadá jak to vypadá. Protože:
-chceme cpát státní peníze do studentů čtyři roky, když na to zřetelně nemají?
-chceme je dovést k maturitě, kterou neudělají? Pak se nám to totiž přeleje do problému nesložených maturit a už zase vidím experty co řvou, že když ten student 4 roky studoval, tak my ho "zabijeme" nesloženou maturitou.
-jak s tím budou souhlasit/nesouhlasit studenti, kteří se připravují a zvládají_

Tudíž protestovat se dá vždy a proti všemu, ale najděme řešení.Schůdné pro většinu (všichni stejně nebudou za jedno).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nechat studovat kdekoho je experiment středních škol, které kdekoho braly a kdekoho berou. Už nyní si mohou SŠ stanovit vedle státncíh přijímaček prakticky jakoukoliv lajnu nebo vlastní přijímačky. Proč čekají na stát?

Radek Sárközi řekl(a)...

Pedagogické komoře jde hlavně o to, aby případné změny v přijímacím řízení na SŠ nebo maturitách či RVP probíhaly transparentně. Dosavadní průběh tomu bohužel nenasvědčuje - vše se děje v režimu "přísně tajné"...

Záměrně jsme oslovili všechny naše členy s dotazníkem, který se ptá na tato témata. Potřebujeme podklady k jednání, pokud k nim budeme přizváni (což máme slíbeno z MŠMT).

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Udělejme tedy přijímačky na základku. Protože:

-chceme cpát státní peníze do žáků devět let, když na to zřetelně nemají?
-chceme je dovést k ukončenému základnímu vzdělání, které neudělají? Pak se nám to totiž přeleje do problému nesložených přijímaček a už zase vidím experty co řvou, že když ten žák devět let studoval, tak my ho "zabijeme" nesloženou přijímací zkouškou.
-jak s tím budou souhlasit/nesouhlasit studenti, kteří se připravují a zvládají_

(Pro ty, kteří jsou schopni akceptovat i trochu nadsázky.)

Ivo Mádr řekl(a)...

"Udělejme tedy přijímačky na základku"

Kdo nikdy neučil na základce, tak ten nikdy neakceptuje trochu této nadsázky.
Zabývat se jen přijímačkami na SŠ znamená ignorovat problémy regionálního školství jako celku. Reformu je třeba provést kompletně na všech stupních škol. Kdo to však provede?

Radek Sárközi řekl(a)...

Problém nepodkročitelného minima u přijímaček na SŠ:

Nyní máme třídu s 30 žáky, ale co když jich nově projde jen 15? Je ekonomicky únosné takovou třídu otevřít, nebo se neotevře vůbec?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nyní máme třídu s 30 žáky, ale co když jich nově projde jen 15?

aneb jak si naběhnout na vidle

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nyní máme třídu s 30 žáky, ale co když jich nově projde jen 15?

U kuchařů je to jednoduché: neúspěšní přejdou na tříletý obor. Ale co ty kosmetičky? Vznikne tříletá kosmetička?

Tady by bylo potřeba upravit daleko víc.

Janek Wagner řekl(a)...

Musím zareagovat na : "Učivo vymezené v RVP ZV je doporučeno školám k distribuci a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na úrovni ŠVP se učivo stává závazným." Ano, jenomže vzhledem k termínu přijímaček je tu jistá pravděpodobnost, že konkrétní učivo z testu nemusí být v konkrétní ZŠ probráno. A největší problém je u šestiletých gymnázií. Takže je z toho jasná nelegálnost vyhlášky i celého konceptu.

Josef Soukal řekl(a)...

Myslím, že nechceme, aby přijímací řízení probíhalo o prázdninách.
Ke každé přijímací zkoušce má Cermat specifikaci požadavků. Školy tohle nedělaly.

Josef Soukal řekl(a)...

Školy to nedělaly, přesněji nedělaly ani tohle. Byla tedy veškerá přijímací řízení nelegální?

Janek Wagner řekl(a)...

Pane Soukale, 1. nikdo nechce, aby přijímačky probíhaly o prázdninách, 2. pokud jsou přijímačky plně v kompetenci ředitele na základě školského zákona, je jiný právní stav, než pokud jsou přijímačky centrální na základě nelegální vyhlášky MŠMT.

Radek Sárközi řekl(a)...

A právě ta specifikace požadavků od Cermatu je neoprávněná, protože ji vyhláška neobsahuje. U maturit to je jiné, tam jsou katalogy legislativně ošetřeny.

Radek Sárközi řekl(a)...

V RVP ZV jsou závazné pro všechny školy pouze očekávané výstupy na konci 5. a 9. ročníku. To mělo správně být ve vyhlášce, nikoliv nepovinné učivo...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Opravuji:očekávané 3.,5,9. ročníku.

Přišla jsem domů a po řádné dávce kofeinu jsem se zamyslela a (ne nebojte, nebude následovat známý cimrmanovský citát) že:
Vše začíná jinde. Na základce se mají plnit očekávané výstupy, jenže mnozí kantoři je už u některých žáků ani neočekávají. Houfně je v tom podporují některá poradenská zařízení tvrdíc, že žák nemusí umět zpaměti násobilku nebo vyjmenovaná slova (užít).Celkově se snížila úroveň znalostí, což je podporováno výroky většiny učitelů. jenže prý to je dobře, protože důraz se má dnes klást ne na znalost české gramatiky a její užití, ale na dovednostech typu - umí spolupracovat nebo je kreativní, popřípadě, chápe globální souvislosti. Takže co? Asi už něčemu přestávám rozumět. Třeba jako že ve spolupráci několika jedinců se grupa dobere výsledku 6x7? A potom cajk?
Další středoškolské vzdělávání je potom otázkou, kolik právě žáků daná škola potřebuje k pokrytí financování. Tudíž je i gympl ochoten přijmout toho bez násobilky. On se ji pak doučí nebo nedoučí. když se ji nedoučí, neudělá maturitu, a opět je tu problém. (za násobilku si dosaďte cokoli jiného z oblasti jazyka nebo cizího jazyka). Takže jediné co zbývá, je opravdu snad nějaká absolutní revoluce ve vzdělání. Jaká? Co by měla obsahovat. soustředíme se totiž na jednotlivé voloviny, které pro mnohé jsou stěžejní, ale ty všechny voloviny jsou navázané na to,co se dnes ve školství děje. jak můžeme dělat inkluzi, změnu financování, změnu maturit, změnu přijímaček, změnu RVP apod. bez toho, aby bylo jasně dané za A, B ,C?
Otázek mám asi milion.
Přesto mi nedá, abych zde nanesla, že prostě je to jako s těmi mantinely u dětí. Ač to vypadá divně, ony je potřebují a dokonce i vyžadují. Tudíž my musíme vymyslet jasné mantinely pro všechny stejné. Ve všech oblastech. A zbytek ať se děje v rámci těch mantinelů. Protože snahy jsou spíš extrémní - buď je tu požadavek absolutní svobody nebo absolutního zadání. Ani jedno není dobře.

Josef Soukal řekl(a)...

Pánové, připomíná to mi to aféru s čepičkou se dnem. Centrální přijímací testy poskytují dětem mnohem vyšší komfort svou kvalitou a také tím, že se v nich neobjevují okrajové jazykové jevy, popř se v nich neobjevuje učivo, které se pro daný vzdělávací stupeň nepožaduje. To je zřejmě natolik znepokojivé, že je třeba zahájit tažení za obnovu původního stavu. Až ten nastane, žádné další tažení nenastane, protože nebude boha, který by zkontroloval všechny školní testy (jako už dnes nelze zajistit, zda u školní části zkoušek - např. ústní - probíhá vše tak, jak probíhat má). Vedení PK bude zřejmě spokojeno a pochválí se, jak vymýtilo legislativní nedostatky, bez ohledu na zájmy uchazečů o studium. To je totiž nejreálnější výsledek vašich snah. Chápal bych vaše úsilí, kdyby ho doprovázel návrh opatření, jež by kvalitu přijímacího řízení nesnížil. O tom zatím ale nepadlo ani slovo, jen se šermuje čísly o tom, jak si členové komory přejí centrální přijímačky zrušit. Samozřejmě bez jakýchkoli analýz, aby bylo možno relevantnost vyjadřovaných názorů posoudit.

poste.restante řekl(a)...

Mám také dotaz.
Pokud bude provedena příslušná úprava legislativy, budete stanovení minimální hranice podporovat?

Radek Sárközi řekl(a)...

Zeptáme se na to určitě členů Pedagogické komory. Nikdy nebudeme dělat nebo prosazovat něco, proti čemu je většina našich členů. :-)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Samozřejmě bez jakýchkoli analýz, aby bylo možno relevantnost vyjadřovaných názorů posoudit.

Které analýzy podporují prospěšnost zavedení centrálně daného bodového limitu?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Pěkný komentář z fb UP: Tak nevím - pokud je jednotný přístup k maturitám, měl by být i jednotný přístup k přijímacím zkouškám na maturitní obory. Já souhlasím.

Přesně tak. Přijímačky se dělají kvůli maturitám.

Josef Soukal řekl(a)...

Zdeňku, mluvím o argumentech. Své jsem zde přednesl. Čekám totéž od jiných. Zatím čtu cosi o tom, na co stát má a nemá právo a že zkusit studium může každý bez ohledu na to, zda projeví alespoň minimální předpoklady, sleduji zástupný problém "nelegálních" přijímaček.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Shrnu v blogu.

Radek Sárközi řekl(a)...

Určitě by si MŠMT mělo nechat zpracovat nezávislou analýzu. Pedagogická komora poskytne to, co má, pokud o to budou úředníci MŠMT stát... Dával jsem sem průběžné výsledky naší ankety, uvidíme, jak nakonec naše dotazníkové šetření dopadne. :-)

Josef Soukal řekl(a)...

Zdeňku, přečetl jsem. A jsem ani ne tak rozpačitý, ale spíš smutný z toho, jak pěkně tvé řádky přispívají k tažení za další relativizaci pojmu maturitní vzdělání, k vytváření chimér o tom, že snad skutečně téměř všichni žáci mají na střední školu, že škola má plně suplovat nepodnětné rodinné prostředí, nikoli především vzdělávat, ke snaze obviňovat stát z toho, že se pokouší uzmout školám svobodu tím, že se pokouší uplatňovat svoji zodpovědnost za vzdělávání, k vytváření podmínek pro to, aby naháněním žáků na střední školy mohl být následně stát vydírán (udělejte něco s tou maturitní laťkou, vždyť společnost investovala do čtyřletého studia a co bude s těmi, kdo ho nezvládli, apod.). Přijímací svobodu si zde školy zkoušejí už skoro třicet let, výsledky jsou nasnadě. A zničehonic se po dlouhém čase tvůj blog objevil i na České škole, snad hned vedle článečku T. Feřteka psaného se špatně skrývaným vztekem. K téhle pochybné cti ti opravdu neblahopřeju.

Josef Soukal řekl(a)...

Pokud chce někdo skutečně řešit problémy ve školství, nechť začne od vzdělání, a proklamace o svobodě a poukazování na to, kdo by z čeho mohl mít prospěch, nechá až chvíli, kdy bude jasno v elementárních věcech. Co se týče přijímaček, tak bych začal od přehledu toho, co všechno žák na určité bodové hranici či hranicích umí a neumí, resp. nedokáže vymyslet.

poste.restante řekl(a)...

Co se týče přijímaček, tak bych začal od přehledu toho, co všechno žák na určité bodové hranici či hranicích umí a neumí, resp. nedokáže vymyslet.

AMEN.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

tvé řádky přispívají k tažení za další relativizaci pojmu maturitní vzdělání,

Že to publikovala Česká škola mě také dost překvapilo. Ale ber prosím řádek za řádkem. Zatím jsi z nich nevyvrátil ani jeden. Naopak vyvracíš to, co jsem nikdy neřekl: studium pro pětkaře, obhajoba svých čtverkařů či repetentů, učňák jako hrob.

Josef Soukal řekl(a)...

Myslím, že jsem zde sepsal už dost pádných argumentů, které by neměly zůstat stranou.
Ale zkusím tedy tvůj blog tedy probrat větu po větě.

Josef Soukal řekl(a)...

"Nejdřív přišla jednotná státní maturita, po ní jednotné státní přijímačky a teď se dere na svět státem posvěcená jednotná lajna, přes kterou se nikdo nedostane k maturitnímu studiu. O co jde?

Především nejde o „kvalitu“ studentů."

Komu o ni nejde? Některým diskutujícím jde především o ni. A ani MŠMT nemůžeš obviňovat z toho, že jen zajišťuje učně pro průmysl.

"Tu si mohly a mohou střední školy hlídat samy vlastními přijímačkami. A byly to přece střední školy, které přijímačky rušily v boji o žáky. Státním metrem se nesmyslně zbavují důležité pravomoci. Že by alibismus?"
Moc tomu nerozumím. Kvalitu přijatých si část škol hlídala tak, až jsme došli k dnešním číslům neúspěšných maturantů - a to tě ubezpečuju, že kdyby ústní zkouška z češtiny nebyla na části škol poznamenána jevy jako biflováním odpovědí na předem známé otázky k předem známým ukázkám a kdyby se dodržovala metodika, byla by neúspěšnost řádově vyšší. Obávám se, že v cizích jazycích by to bylo podobné. Takže co jsou si schopny školy pohlídat?
Navíc stanovení středoškolské úrovně není záležitost škol. To je věc státu, přičemž samozřejmě nejde o to, že se nějaký ministr pro něco rozhodne, ale o to, aby rozhodnutí padlo na základě odborné debaty, o níž už jsem zde psal. Je zajímavé, že pokud si školy přijímaly, koho chtěly, nikdo po debatě o tom, co to je středoškolská úroveň, nevolal. Nikoho to totiž - narozdíl od "nastavovačů" latěk - nezajímá. Nejde o kvalitu, ale o počty maturantů.

"Žádné přijímačky totiž neověří studijní předpoklady. Byť se tak některé tváří, a některé dokonce jmenují."
Ale ověří. Ověří jak znalosti, tak schopnost přemýšlet, stačí se do současných centrálních přijímaček podívat. Můžou se z nich vyloupnout adepti, kteří evidentně češtině moc nedali, ale když se jedná o porozumění textu, úlohu vyřeší. Takových úloh je tuším třetina. Nemusíš vyřešit všechny, a přesto se dostaneš na nějakých 25 procent bodů z testu. Takový adept sítem nepropadne.

"Každé přijímačky jsou jen síto. Síto, na kterém mají zájem jen školy s velkým převisem. Jedno jestli střední nebo vysoké. A kam s těmi, kdo v sítu uvíznou?"

Do učení. Sám říkáš, že to není nic ponižujícího.

"Zájem právě Krajů na vyšší úmrtnosti u přijímaček na maturitní obory jasně prozrazuje cíl: více učňů - více lidí do průmyslu! A počet učňů bude určovat výše bodové hranice smrtelné lajny. Stačí ji „vhodně“ nastavit. Dle potřeby. Kolik mají vlastně v plánu?"
Více učňů z mého pohledu není zavrženíhodný cíl, pokud to bude znamenat, že se žáci skutečně něco naučí a budou vědět, že jejich výsledky nejsou postaveny na lži. Redukovat diskusi o počtu učňů na střet průmyslové lobby se svobodou znamená neřešit nic, protože problém nespočívá v těchto krajnostech.

"Kdo z toho rozhodně nebude mít prospěch, jsou sami žáci. Tedy ti, o které by mělo jít především. Přesně vykolíkovaný prostor zvýší selektivnost systému."
4 z 5 je vysoká neselektivnost. Srovnávat sociální rozdíly snižováním laťky znamená dojít tam, kam jsme došli, resp. napomáhat pojetí vzdělávání jako jednoho velkého - omlouvám se - bordelu: lživysvědčení, lždiplomky, lživzdělání.

"A už se ozývají hlasy volající po plošném testování všech deváťáků. Koho budeme testovat potom?"
Obavy z nárůstu testování částečně sdílím. Ale nastavení minimální hranice neznamená další test.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Takových úloh je tuším třetina. Nemusíš vyřešit všechny, a přesto se dostaneš na nějakých 25 procent bodů z testu. Takový adept sítem nepropadne.

A jak to víš?

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Více učňů z mého pohledu není zavrženíhodný cíl

To není. Ale dal bych přednost tomu, aby si učení žáci volili, ne aby jim zbývalo kvůli neúspěchu u testu. Motivovat k vyučení se dá jinak.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

"Žádné přijímačky totiž neověří studijní předpoklady. Byť se tak některé tváří, a některé dokonce jmenují."
Ale ověří.

Tady se fatálně neshodneme. Existuje víc talentů a inteligencí, než mohou přijímačky změřit.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale nastavení minimální hranice neznamená další test.

Právě. I jedním testem se dá napáchat více zla.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

až jsme došli k dnešním číslům neúspěšných maturantů

Otázkou je, zda za neúspěšné maturanty může vstup, nebo maturita sama. Poměřovat vzdělávání úspěšností u maturity je samo o sobě podivné. (Dnes jsem nějak asertivní.)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

A především nám na lajně zůstanou ti hraniční. Jako v inkluzi. Dnes IQ 68, za půl roku 72.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale už se točíme v kruhu. Bude lepší toho nechat. Howgh.

Petr řekl(a)...

Pane Sotolari, diky. Vase argumenty sdilim. Tabor puristu tu bojuje o zcela abstraktne pojatou “kvalitu vzdelani”, aniz by vzal v uvahu, ze vzdelavani neni cil, nybrz nastroj. A pokud budeme pokracovat v krocich, jako je jednotna lajna, je pomerne predvidatelne, cemu bude slouzit. Ostatne, nas vzdelavaci system v tom ma dlouhou tradici. Emancipace cloveka? Ale kdeze, hlavne kazdemu vcas pridelit spravne misto...

Nicka Pytlik řekl(a)...

vzdelavani neni cil, nybrz nastroj

Vzdělání je cesta, emancipovaný pane.
Po cestě bez lajn se musí opatrně, spíše se kodrcat. Do pangejtu blízko.
Zvláště pak, není-li cestovateli z hůry dáno.

Josef Soukal řekl(a)...

"A jak to víš"
Neznám nikoho soudného, kdo by chtěl počty maturantů vracet někam k r . 1989.

"To není. Ale dal bych přednost tomu, aby si učení žáci volili, ne aby jim zbývalo kvůli neúspěchu u testu. Motivovat k vyučení se dá jinak."
Ani střední školu si mnozí žáci nevolí podle zájmu, ale prostě proto, že dnes je potřeba mít maturitu. A můžu si přát leccos, ale abych to mohl zkusit, musím prokázat minimální vlohy.

"Tady se fatálně neshodneme. Existuje víc talentů a inteligencí, než mohou přijímačky změřit."
tady jde o prostou schopnost myslet.

"Otázkou je, zda za neúspěšné maturanty může vstup, nebo maturita sama. Poměřovat vzdělávání úspěšností u maturity je samo o sobě podivné."
Centrální testy dost přesně kopírují předpokládanou úroveň škol. Osmiletá gymnázia neúspěšnost kolem půl procenta, některé typy škol desítky procent. Až budou možné porovnat výsledky z testů u přijímaček s výsledky maturitních testů, bude přímá úměra naprosto jasná.

"A především nám na lajně zůstanou ti hraniční. Jako v inkluzi. Dnes IQ 68, za půl roku 72."
Nikoli, alespoň ne pro model, kde se počítá s větším počtem přijatých než skutečně odmaturovavších. Ovšem ten poměr nemůže být takový, jako je dnes. Podotýkám, že by stačilo dodržovat metodiku zkoušení a hodnocení a počet neúspěšných maturantů by dnes prudce vzrostl.

K testům: Žáci mají dva pokusy.Petr řekl(a)...

To jo, do pangejtu blízko, zvlášť, když vás tam strkaj... a tupý hmyz tomu tleská

Josef Soukal řekl(a)...

...bude možné porovnat

Okomentovat