24.9.18

Přihlašte se na e-learningové kurzy Občankářů

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. v rámci grantu VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským pořádá dva e-learningové kurzy: Mytologie sounáležitosti a Občanka v souvislostech.


E-learningový kurz Mytologie sounáležitosti nabídne historické odkazy, terminologické nástroje i didaktické inspirace užitečné k porozumění zdánlivě samozřejmým kategoriím národa, rasy, kultury a identity.

Pomocí odborných, publicistických i propagandistických textů, ilustrací, fotografií a filmů prozkoumáme podoby rasismu, nacionalismu, etnocentrismu, antisemitismu a anticiganismu i mechanismy genocidy.

E-learningový kurz Občanka v souvislostech je zaměřen na výuku společenskovědních oborů: psychologie, sociologie, právo, ekonomie, politologie a mezinárodní vztahy. Kurz osvojuje znalosti a dovednosti v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících kritické myšlení, mediální výchovy, sociálních a občanských kompetencí. Nabízí porozumění hlubších souvislostí v současném dění a událostech moderních dějin u nás i ve světě. Nabízí práci s vybranými odbornými, publicistickými a literárními texty, fotografiemi, filmy, ukázkami propagandy a manipulace, audiovizuálními prezentacemi.

Oba kurzy jsou v rozsahu 40 hodin.

Začátek kurzu: Říjen 2018

Hlavními výstupy bude finančně ohodnocená autorská metodika.

Kurzy jsou zdarma.

Registrace na elearning.obcankari.cz.


Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000287
Název projektu: VOSK - vzdělávání k sociálním a občanským kompetencím
Financováno z prostředků ESF a hl. m. Prahy
Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR

Žádné komentáře:

Okomentovat