3.9.18

Pavel Baroch: Duševních chorob dětí přibývá

Přibližně třináct procent dětí od osmi do patnácti let trpí psychickým onemocněním. „U dospívajících jsou sebevraždy druhou nejčastější příčinou úmrtí,“ upozorňuje renomovaný dětský psychiatr Michal Goetz z nemocnice v pražském Motole. Česko přitom patří k zemím s nejhorší dostupností odborné péče pro tyto dětské pacienty.


Z rozhovoru v časopise TÝDEN vybíráme:

Takže je dětských psychologů a psychiatrů nedostatek?


Je. Dlouhodobě. Zejména těch ambulantních. Je jich několikanásobně méně než třeba v Německu, Velké Británii, Itálii nebo například Litvě. Podle studie, která byla nedávno publikována v prestižním časopise Lancet, patří Česká republika k zemím s nejhorší dostupností dětské psychiatrické a psychologické péče. Přitom ambulance by měly být páteří systému péče o duševně nemocné děti. Stejně tak zcela chybějí denní stacionáře, kam dítě ráno přijde, je v celodenní intenzivní péči a odpoledne odejde domů. Tím je možné v některých případech předejít hospitalizacím anebo je zkrátit. V celé zemi funguje jediný stacionář v Praze, který navíc obsluhuje výhradně adolescenty. Optimální by přitom bylo, kdyby v každém kraji byl alespoň jeden, dva. Jenže když si spočítáte, kolik by k tomu bylo zapotřebí lékařů, psychologů, sester, tak je to v současných personálních podmínkách neuskutečnitelné.(...)

Čím to je, že je takový nedostatek dětských psychiatrů? 

Důvodů je více. Dětská psychiatrie je časově velmi náročný obor. Pacientem většinou není jen dítě nebo adolescent, ale abychom skutečně pomohli, musíme pracovat také s celou rodinou. To se ovšem nepromítá do hodnocení práce lékařů a psychologů. Kolegové, kteří měli zájem pomáhat dětem v péči o jejich duševní zdraví, často museli provozovat také ambulanci pro dospělé – jen aby finančně přežili. V minulosti se rovněž několikrát stalo, že dětská psychiatrie byla zrušena jako základní atestační obor. Mladí lékaři proto po promoci museli nejdříve absolvovat kompletní vzdělání v dospělé psychiatrii, a teprve potom, po několika letech, mohli začít s přípravou na atestaci z psychiatrie dětské. Stát se dětským psychiatrem tak trvalo třeba až osm let. To vedlo ke kritickému úbytku lékařů v oboru. Před několika lety byla provedena reforma postgraduálního vzdělání a naší odborné společnosti dalo velkou práci udržet dětskou psychiatrii jako samostatný obor. Díky tomu mohou absolventi lékařských fakult zahájit přípravu na atestaci z dětské psychiatrie hned po promoci. 3 komentáře:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

To není možné. Děti jsou přece pořád stejné...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Duševních chorob přibývá? A proč jako? Bojují snad děti o holý život nebo skývu chleba? Ne . Naopak, dětem je dopřáván ten nejvyšší možný komfort, jaký kdy v dějinách měly. Samozřejmě až na výjimky. Takže kde je zakopaný ten šelmovič psovitý? nejspíš asi právě v tom, že děti prostě nejspíš potřebují trochu toho trápení, dyskomfortu, trochu řešení problémů, aby se nám lehce otužily a nepadaly jak mouchy, když jim někdo pod nohy hodí třísku.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je to smutné pomyšlení.
Ale upřímně, kdyby měli pytlici trávit svoje capartí léta neustálým vřískotem a třískáním sebou o zem proto, že není dostatečně respektována jejich svoboda a autonomie, zvencli by se z toho taky.
Vzpomeňte si, kdy jste naposledy viděli dítě, které někam vstoupilo s úsměvem na rtech. Děti, které mají téměř všechno, nač si vzpomenou, se nesmějí. Smutné...

Okomentovat