13.9.18

Michal Komárek: Zastaví nová vláda inkluzi?

Inkluze, tedy snaha vzdělávat společně co nejvíce dětí v běžných školách, má v Česku řadu vážných nedostatků. Příslib nové vlády, že provede její finanční a věcnou revizi, by tedy mohl znít nadějně. Obhájci inkluze se ale obávají, že vláda principy společného vzdělávání zlikviduje.

Z komentáře na webu Českého rozhlasu vybíráme:

Kritici mají v mnohém pravdu. České pojetí inkluze je opravdu trochu aktivistické. Ve snaze napravit diskriminaci romských dětí prosazuje princip, aby maximum dětí chodilo společně do jedné třídy. Mnohde v zahraničí sázejí spíše na to, aby děti chodily společně do jedné školy.

Některé předměty mají všichni společně, na jiné se rozdělují do menších skupin a těm, kteří to potřebují se věnují speciální pedagogové. Takový model ovšem vyžaduje více peněz, více učitelů a více odborníků než má k dispozici „inkluze po česku“.

Další zásadní problém spočívá v tom, že velká část učitelů inkluzi odmítla. Z řady různých důvodů: Na základě oprávněné nedůvěry k experimentům ministerstva školství. Z obavy před novinkou, na kterou nejsou odborně, ani psychicky připraveni. Z přesvědčení, že speciální školství je pro řadu dětí lepší.

17 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Inkluze... má v Česku řadu vážných nedostatků.

Tak hlavně, že s jejím spuštěním nenastala nějaká katastrofa. To by nám ještě chybělo!
A od kdy je inkluze pojímána jako 'snaha'?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Já bych řekla, že je to ještě horší než se čekalo, když i aktivisté bijí na poplach. Ti stejní lidé dnes píší opak, začínají kritizovat a zapomínají, že usměrňovali a napomínali speciály, když před třemi lety bili na poplach. I ten Blesk přeci vedl kampaň. Lidé byli napadáni za xenofobii a kdo ví co ještě. Já to typovala tak na pět let. Spletla jsem se. Ten hnis se vyvalil o hodně dříve.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Petr řekl(a)...

A pravda, to je to, co si ve sve ulite mysli o celku cesky ucitel (bez dalsich privlastku)?

Jana Karvaiová řekl(a)...

Je faktem, ze nekteri prozreli. Je jinym faktem, ze tu par nevericich Petru zustalo.

Tomáš Barták řekl(a)...

Pro mě je zásadní otázka, co by znamenalo ZASTAVÍ INKLUZI?

Nebudou peníze?
Co bude s asistenty pedagoga?
Nebudou ve školách speciální pedagogové?
Co uděláme s dětmi s nízkým IQ?
Zruší se vyhláška 27 a změní se školský zákon?
Bude dáno jiným předpisem, že žák na základě vyšetření v PPP/SPC musí (podtrhuji musí) nastoupit do "praktické" (nazvěme to i jinak) školy?
atd.
atd.

Janek Wagner řekl(a)...

Zastavení nebo zrušení inkluze je klišé užívané proinkluzivní lobby, podobně jako dříve používali zavedení inkluze. Bohužel řada z lobbujících NGO začala MŠMT doslova vydírat (viz třeba rozhovor s ministrem Plagou) a řada proinkluzivních aktivstů je stále v Poradním týmu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Především musí být zrušena explicitní povinnost inkluze daná § 19 vyhlášky 27/2016:

Pravidla vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona

(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízená podle § 16 odst. 9 zákona.

A současně musí být zrovnoprávněni rodiče, kteří upřednostňují vzdělávání svého dítěte ve "speciální škole": zatímco rodič může odmítnout návrh PPP na vzdělávání ve "speciální škole", inkluzi rodič odmítnout nemůže! A pokud existují případy, kdy rodiče dají dítě do soukromé školy, aby zabránili pokusu o jeho inkluzivní vzdělávání, je jasné, že je toto ustanovení nejen v rozporu se školským zákonem, ale i s ústavními právy.

A pak se logicky nabízí jednoznačné řešení otázky, kdo má o inkluzi dítěte rozhodovat. Vzhledem k tomu, že za školu zodpovídá její ředitel, který jako jediný může v prvním gardu vyhodnotit připravenost školy (naplněnost tříd, dostupnost speciální péče, dostupnost AP, případně i bezbariérovost atd.), mělo by to být v jeho kompetenci v režimu správního řízení.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Zastavení inkluze je jen demagogický strašák inkluzivních ideologů.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Na vysvětlenou. Nick Petr reagoval na moji poznámku rychleji, než jsem ji vymazal, abych ji nahradil blogem. https://sotolar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678961

Nicka Pytlik řekl(a)...

demagogický strašák inkluzivních ideologů

Pytlici se vyděsili, až se z toho úplně celí zpotili.
A koho tím kromě pytliků ještě chtějí strašit? To je jako kdyby pohrozili, že od příštího kvartálu zruší překladiště ostrohraného štěrku frakce 8 - 16 mm.
Nebo něco na ten způsob.

Radek Sárközi řekl(a)...

V anketě Pedagogické komory současnou podobu inkluze označila za správnou jen 2 % respondentů...

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Žádná inkluze neexistuje, pořád máme selektivní vzdělávací soustavu. Jen byl zrušen vzdělávací program pro děti s lehkým mentálním postižením, vysoce odborná péče speciálních pedagogů o děti byla zčásti nahrazena většinou neodbornou péčí učitelů s asistenty a poradny dostaly velmi problematickou pravomoc normovat školám práci, což v praxi naráží na spoustu (zejména personálních) potíží.

Radek Sárközi řekl(a)...

Anketa Pedagogické komory bohužel nebyla na České škole zveřejněna... Zde je odkaz na celou anketu: https://www.pedagogicka-komora.cz/2018/03/vysledky-ankety-mezi-cleny-spolku.html

Ivo Mádr řekl(a)...

Souhlasím s panem Zdeňkem Běleckým. Ještě je třeba dodat šílenou administrativu s inkluzí spojenou, ne zrovna přínosné projekty za EU peníze v oblasti inkluze, pocit neúspěchu mnohých žáků a jejich rezignaci na veškeré činnosti ve škole, nedostatek asistentů a speciálních pedagogů v běžné ZŠ, podfinancování inkluze, vysoké stavy žáků ve třídách především na městských školách,... A potom se nikdo nemůže divit, že mladí kantoři nechtějí nastupovat do škol. Inkluze ano, ale v žádném případě v současné podobě. Je to slepá ulička.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Je to slepá ulička.

Kdežpak ulička... střevo je to!
Zanícený apendix českého školství.

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Ale je tu, holka novelizovaná, ta naše inkluze česká. Paskvil prosazený Valachovou a Štechem a fedrovaný neziskovými aktivisty, falešnými experty a přitroublými novináři.

Ivo Mádr řekl(a)...

"Zanícený apendix"

Velmi trefné přirovnání.

Okomentovat