2.9.18

Martina Pouchlá: Nové církevní učiliště splácí dluh církve dospívajícím, kteří mají blíž k manuálním pracem

O střední odbornou školu s obory zaměřenými na lesnictví a zemědělství se od nového školního roku rozrůstá nabídka církevního školství na Moravě. Střední odbornou školu svatého Jana Boska zřizuje v Kroměříži Arcibiskupství olomoucké. Církevní školy jsou podle Zdislavy Vyvozilové, vedoucí centra pro školy z Arcibiskupství olomouckého, důležité svým formačním potenciálem: „Trošku mě na všeobecném školství mrzí, že se výchovného působení zříká. Přitom když se podíváte do školského zákona, tak se hned v preambuli dočtete, že je to zákon o výchově a vzdělávání.“
Z článku na webu Českého rozhlasu vybíráme:

Středních odborných škol zřizovaných církví v Česku není mnoho. Církve totiž častěji zřizují základní školy a gymnázia. Například v Bojkovicích ale existuje církevní škola pedagogická a sociální a ve Spáleném Poříčí funguje církevní střední odborná škola.

Absence nabídky středního odborného školství je podle Vyvozilové i Koumala určitým dluhem církve, která by měla mít ambice pokrýt svou vzdělávací nabídkou i dospívající, které zajímají spíše manuální aktivity než teoretická výuka.

Žádné komentáře:

Okomentovat