12.9.18

Martin Úlovec, Jiří Vojtěch: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2018

Každoročně vydávaná publikace přináší informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Většina údajů vychází z počtu nezaměstnaných absolventů k 30. dubnu 2018, přičemž pozornost je věnována zejména poslední vlně absolventů (tzn. absolventů z června 2017). Nezaměstnanost absolventů středních a vyšších odborných škol je analyzována jak na úrovni kategorií vzdělání, tak i na úrovni skupin oborů v rámci jednotlivých kategorií. K dispozici je také rozbor nezaměstnanosti absolventů z hlediska profesní skladby. Publikace obsahuje také údaje o nezaměstnanosti absolventů na krajské úrovni a je doplněna rovněž o komparaci nezaměstnanosti mladých lidí s celkovou, a to na základě údajů z Výběrového šetření pracovních sil 2017.
Mgr. Martin Úlovec, Ing. Jiří Vojtěch

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2018, 42 stran.


Žádné komentáře:

Okomentovat