21.9.18

Marek Výborný: Obor kosmetička je dnes v Národní soustavě kvalifikací uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku

Z interpelace na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. září 2018 vybíráme: Chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání, ať už v rámci vlastního rezortu nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se mi jedná o to, zda ministerstvo uvažuje o tom, že by některé obory, u kterých dnes je povinná maturitní zkouška, zda u těchto oborů by toto bylo změněno tak, abychom vrátili váhu maturitní zkoušce, která je v tuto chvílí výrazně devalvována.


Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, vážené paní ministryně, kolegové, kolegyně. Já bych rád interpeloval ministra školství ve věci maturitní zkoušky a její revize. Je známo, že se v tuto chvíli zvažuje revize současné podoby maturitní zkoušky, hlavně k tomu, co je původně plánováno, to je ta otázka povinné zkoušky z matematiky a podobně. Já se v tuto chvíli nechci ptát na ty diskuse a debaty, které se vedou v rámci Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání CERMAT, ale chci se zeptat, zda Ministerstvo školství v rámci této debaty také považuje za důležité a vede v tom nějaká jednání, ať už v rámci vlastního rezortu nebo s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to ve věci revize katalogu profesních požadavků, konkrétně tedy Národní soustavy kvalifikací, což je informační portál ministerstva školství, ale současně Národní soustavy povolání, kterou spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Konkrétně se mi jedná o to, zda ministerstvo uvažuje o tom, že by některé obory, u kterých dnes je povinná maturitní zkouška, zda u těchto oborů by toto bylo změněno tak, abychom vrátili váhu maturitní zkoušce, která je v tuto chvílí výrazně devalvována. Uvedu to na konkrétním příkladu.

Obor kosmetička je dnes v soustavě uveden s povinnou maturitní zkouškou. Dodnes mi nebyl nikdo schopen vysvětlit, proč by kosmetička měla mít maturitní zkoušku. Pokud by tento a podobné další obory byly této povinnosti v Národní soustavě kvalifikací zbaveny, věřím, že by to pomohlo celé soustavě. A možná i potom bychom mohli jiným způsobem uvažovat o revizi současné podoby maturitní zkoušky.

Ptám se tedy, jestli tedy tímto směrem jdou úvahy Ministerstva školství, zda již vyvinulo nebo vyvine v tomto smyslu i jednání s dalšími rezorty, zvláště s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Děkuji za odpověď.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já velice děkuji za dodržení času. Odpoví vám pan ministr do 30 dnů písemně

7 komentářů:

Jiri Janecek řekl(a)...

Nebude to proto, že kosmetička patlá lidem na pleť různé přípravky a je tedy dobré, aby to v situaci, kdy maturuje 60 % ročníku, tuto činnost radši nedělali lidé z těch 4 dolních decilů kombinace intelektu a píle?

Já spíš nechápu, proč by gymnazisté neměli být u maturity přezkušováni z derivací a integrálů... A vlastně proč mají mít možnost vyhnout se maturitě z matematiky...

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Patlá přípravky, které budou mít většinou atest a návod. Buď to přečte nebo ne, ale maturitu na to opravdu nepotřebuje.
Když mám namíchat postřik na mandelinku, nemám o biologii ani páru o zemědělství také ne, ale návod si přečtu... (Americký brouk je pak zničen, mise splněna)

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Nechápu, proč mají mít možnost se vyhnout maturitě z dějepisu...

mirek vaněk řekl(a)...

Jenže když bude mandelinka alergická nevadí to tolik, jako když je alergický pacient.
No a přečtení návodu by tedy i doktorovi mělo stačit, tak proč vysokou školu. Stačí umět číst.
Matematika není jen o počtech, ale hlavně o myšlení.

poste.restante řekl(a)...

Jestli se nepletu, tak kosmetička je v rámci kvalifikací v EU maturitní obor. Takže jde o to, že by naše absolventky neměly přístup na pracovní trh EU jako kvalifikované, pokud by u nás byl obor jen učební.
Ale počkáme si na odpověď z MŠMT.

Josef Soukal řekl(a)...

EU je v tomto ohledu skutečně problém, stejně jako v případě VŠ vzdělání.

Zdeněk Bělecký řekl(a)...

Otázka, proč má mít kosmetička maturitu, včetně následné diskuse, je z kategorie úvahy, proč dnes gymnazisté nematurují z řečtiny a z překladu do latiny. Jinak řečeno žádná shoda nad nepominutelným jádrem vzdělanosti nikdy nebude, protože to jaksi nevyplývá z povahy věci, ale je to vždy jen výrazem momentální nálady ve společnosti, v lepším případě alespoň částečně věcně diskutované. Nemá-li být školství neustálou obětí různě silných skupin misionářů, politiků bez integrity a úředníků bez uzdy, je asi východiskem ponechat na školách, jakým způsobem budou své vzdělávací programy ukončovat. Pravděpodobně je to schůdnější než neustálé vnucování jediných pravd všem.

Okomentovat