21.9.18

Lukáš Bartoň: Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní

Z interpelace na 19. schůzi Poslanecké sněmovny dne 20. září 2018 vybíráme: Scházejí se předmětové panely, vznikají studie a zprávy od oslovených expertů. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují. Prosakují třeba fámy o směřování zpátky k osnovám, které zneklidňují školy, které se s RVP a ŠVP naučily pracovat směrem ke kvalitní a moderní výuce. Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní.


Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle dostupných informací již přes rok probíhají v síti vzdělávacích ústavů vašeho ministerstva revize rámcových vzdělávacích programů. (RVP)

Scházejí se předmětové panely, vznikají studie a zprávy od oslovených expertů. Bohužel je ale odborná i laická veřejnost celý rok prakticky bez informací o tom, kam revize směřují. Prosakují třeba fámy o směřování zpátky k osnovám, které zneklidňují školy, které se s RVP a ŠVP naučily pracovat směrem ke kvalitní a moderní výuce. Revize RVP ovlivní charakter vzdělávání v ČR a na další generaci, proto je neveřejnost až utajenost tohoto procesu před občany kontraproduktivní.

Naopak jsou ideálním prostorem otevření diskuse o budoucnosti českého vzdělávání širší veřejnosti a nadstranickým platformám. Tak, jak kdysi proběhla třeba ve Finsku, na které se dnes leckdo odvolává, a tak, jak většina stran hlásá v debatách před loňskými volbami. Prosím tedy o odpověď. Máte v úmyslu nechat proces revizí RVP běžet v černé skříňce jako dosud, nebo dáte veřejnosti možnost do procesu vstoupit. Budou moci občané připomínkovat základní principy i potřebnost různých dovedností pro 21. století a dát tak občanům možnost, aby se se školou a vzděláním vůbec identifikovali?

A doplňující otázka. Pokud otevřením revizí veřejnosti plánujete, v jaké fázi a v jakém časovém horizontu.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za dodržení času. Pan ministr vám odpoví písemně do třiceti dnů.


4 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Do 30 dnů? Pokud ministr nedovede na tohle odpovědět hned, není na své židli právem.

Radek Sárközi řekl(a)...

Pan ministr nebyl přítomen, jde o lhůtu ze zákona. Pedagogická komora zaslala NÚV žádost o stejnou informaci podle zákona 106. Zatím bez reakce...

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Má 30 dnů na to, aby zjistil a) že se na tom někde pracuje b) kdo na tom vlastně pracuje a c) že se vlastně nic neudělalo

Radek Sárközi řekl(a)...

ICT je hotovo, matematika skoro, čeština finišuje...

Okomentovat