6.9.18

Ladislav Dvořák: Povolání učitel. Předávat zkušenosti je to nejlepší, co člověk může dělat

Září je měsíc, který máme všichni spojený se začátkem školy. Někteří vzpomínají na dobu žákovskou a studentskou v dobrém, jiní ne.

Stejně tak je to v případě učitelů. Mnohým z nich zasáhly politické poměry do jejich pedagogické dráhy až fatálním způsobem. Školství v naší zemi výrazně ovlivňovaly změny režimů. V rozhlasovém dokumentu Vítejte do školy! přiblížíme příběh jednoho z těch, kdo na vlastní kůži zažili dopady politických změn právě na školství.

Dnes je pro mladé lidi stěží pochopitelné nebo zcela nemyslitelné, že by někdo mohl rozhodovat o tom, zda mají kádrové předpoklady pro studium. Přitom v době nedávno minulé sehrál právě třídní původ významnou roli.Z článku na webu Českého rozhlasu vybíráme:

Je to povolání, kde není možné sledovat hodiny, nelze odejít z práce a pustit všechno z hlavy. Správný pedagog by si měl vždy říct: „Udělal jsem pro ně všechno, nezameškal jsem něco?“ Potvrzuje to i Lucie Řehořová, vítězka pražského kola ankety Zlatý Ámos. „Myslím, že se nedá dnešní doba srovnat třeba s tou, kdy jsme byli ve škole my. Změnil se přístup učitelů. A změnila se také další věc. I když si rodiče mysleli o učiteli, co chtěli, drželi s ním. To samozřejmě nebylo vždy dobře.“

Podle Lucie Řehořové by učitelská profese měla mít mezi veřejností větší kredit. Přesto si každý pedagog musí své postavení vybojovat sám, svou osobností. I přes veškeré problémy, se kterými přichází denně do styku, si Lucie Řehořová myslí, že práce učitele má smysl. „Po lékaři asi to nejlepší, co člověk může dělat: předávat někomu zkušenosti. To je strašně krásné.“

Žádné komentáře:

Okomentovat