13.9.18

Kamil Melichárek: Platforma InspIS PORTÁL je stále oblíbenější, školy by měly své informace aktualizovat

V roce 2015 uvedla Česká školní inspekce do veřejného provozu systém InspIS PORTÁL, který na jednom místě shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace o školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, od mateřských škol až po konzervatoře či vyšší odborné školy, od škol veřejných přes školy soukromé až po ty zřizované církvemi. Za poslední rok zaznamenal tento systém více než sto tisíc unikátních návštěv, což svědčí o jeho rostoucí oblíbenosti ze strany veřejnosti, která InspIS PORTÁL stále častěji využívá.

K čemu InspIS PORTÁL slouží

Jde o webovou platformu pro prezentaci nejrůznějších informací o školách. Stačí jen zadat požadovaná kritéria a InspIS PORTÁL nabídne přehled všech dostupných škol či školských zařízení, které odpovídají zadaným filtrovacím podmínkám. Vyhledávat je možné nejen pomocí základních filtrů, jakými jsou např. druh školy nebo geografické parametry, ale také s použitím pokročilých filtrů, jako např. velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků či přítomnost specialistů. Po vyplnění formuláře InspIS PORTÁL vygeneruje přehled všech škol, které odpovídají zadaným parametrům, a uživatel si následně může zobrazit detailní profil těchto škol. Tyto souvislosti jsou přehledně zobrazeny v tomto prezentačním videu.


Rozsah informací

Kromě základních informací, jako je adresa, kontakty či odkaz na webovou prezentaci, je zobrazena také charakteristika školy či poskytovaného vzdělávání a další specifika a zajímavosti. Informovat tak lze např. o zaměření školy, speciálně vybavených učebnách, specifických akcích školy, zapojení do projektů či mezinárodní spolupráce, způsobech hodnocení, výuce cizích jazyků, specifických formách podpory poskytované žákům, ICT vybavenosti nebo způsobech informování rodičů. Mnohé školy publikují v InspIS PORTÁL také své školní vzdělávací programy, výroční zprávy, rozvrhy hodin, seznamy kroužků a další užitečné dokumenty.

Informace je třeba udržovat aktuální

Základní informace se automaticky kopírují ze školského rejstříku a systémů České školní inspekce, ovšem podrobnosti o své charakteristice, výuce či aktivitách musí do systému zadat přímo jednotlivé školy. Vždy tedy záleží na tom, jak pečlivě a zodpovědně k zadávání údajů do systému ředitelé konkrétních škol přistoupí. Aby byl systém co nejvíce užitečný, je samozřejmě třeba, aby své profily vyplnil co největší počet škol, a zároveň aby školy ty informace či dokumenty, které se v čase proměňují, udržovaly stále aktuální.

Česká školní inspekce tedy všechny školy, které dosud své profily nevyplnily, vybízí k tomu, aby tak učinily, a ty školy, které své profily vyplnily jednorázově, aby zkontrolovaly jejich aktuálnost. Naplněný systém InspIS PORTÁL obsahující stále aktuální informace a údaje o školách pak bude mít velký potenciál dobře sloužit jako důležitý nástroj pro komunikaci škol s veřejností, zejména tou rodičovskou.

Vytvoření profilu školy nebo jeho aktualizace je velmi snadná a je popsána v tomto videomanuálu (tomuto tématu je věnován blok od času 9:40 do konce videa).


Web školy v InspIS PORTÁL

Zejména menší školy mohou ocenit další službu systému InspIS PORTÁL, kterou je možnost vytvořit a spravovat svou vlastní webovou stránku, a to bez nutnosti řešení dalších náležitostí, jako je zajištění vlastní internetové adresy, placených služeb webhostingu apod. To může být právě pro malé školy značnou komplikací s ohledem na jejich personální a finanční možnosti. I taková škola však může díky InspIS PORTÁL provozovat obsahově bohatý, atraktivní a aktualizovaný web (příklad zde), pro jehož správu zcela postačí skutečně základní uživatelské ICT dovednosti (příručka zde). Tato služba je pro školy samozřejmě také zcela zdarma.

Ukázka možného zobrazení školního webu vytvořeného v systému InspIS PORTÁLNáhled webové platformy InspIS PORTÁL pro snadné vyhledávání školZákladní podmínkou vyhledávání v systému InspIS PORTÁL je vyplnit do formuláře „druh školy“ (např. MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ apod. ) v přednastaveném seznamu (viz žlutý rámeček výše). Vyhledávání je vhodné místopisně upřesnit podle kraje, města/obce, případně ulice. V InspIS PORTÁLu lze využívat i pokročilé filtry (např. velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků či přítomnost specialistů.

Příklad zobrazení vyplněných profilů vybrané školy v systému InspIS PORTÁLBc. Kamil Melichárek, ředitel odboru ICT České školní inspekce

Zdroj: Informační bulletin České školní inspekce, září 2018

8 komentářů:

Simona CARCY řekl(a)...

Uvítala bych informaci, kterak je portál InspIS kompatibilní s nařízením EK ohledně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zatím vidím řadu osobních údajů zveřejněných, i když k tomu není zjevný důvod.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

Povinne publikovani v ramci monitorovaci zpravy

Petr řekl(a)...

GDPR a data v Inspisu
https://portal.csicr.cz/Clanek/4217

asi tak.

PetrK

Simona CARCY řekl(a)...

Ale Petře, to že si tam napíšete něco o webových stránkách: "...Česká školní inspekce není v případě poskytnutí datového prostoru pro umístění webových stránek vytvořených prostřednictvím modulu InspIS PORTÁL zpracovatelem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), a to ani v případě, že uživatel tohoto datového prostoru do něj v rámci svých webových stránek jakékoliv osobní údaje uloží...", je sice pěkné. Ale ČŠI je provozovatelem portálu, který zobrazuje data z rejstříků. Portál umožňuje filtrovat data v něm obsažená až na úroveň jména a titulu ředitelky školského zařízení. To nemluvíme o webech škol, ale o funkcionalitách portálu. Ostatně soudím, že ČŠI je zpracovatelem osobních údajů, které činí na svém portále dostupnými. Asi takhle.

Petr řekl(a)...

1) To si tam napsali oni :-)
2) Rejstříky jsou běžně dostupné
3) ČSǏ je přímo řízená MŠMT
4) Mě je to konečně šumák, jsem penzista bez místa :-)

PetrK

Simona CARCY řekl(a)...

AD 1) To psal už Andersen v pohádce o císařovi a jeho virtuálním oděvu (to že to napsali, neznamená, že je to skutečný stav věci)
AD 2) ano, třeba obchodní rejstřík s rodnými čísly a adresami. To je humus!
AD 3) no comment
AD 4) šumáky na penzi vám přeju z celého srdce. Nicméně existuje neprázdná množina těch, kteří jsou za svůj šumák slušně placeni. Těm by to nemělo býti jedno.

Zdeněk Nutz řekl(a)...

K čemu je to dobrý, komu to pomáhá, kolik to stálo, a už ten inspekcí smrdící název. Já teda nevím, my si platíme mnoho let nějkých 700/rok za stredniskoly.cz, tam je všechno i s fotkama a dávno dobrý-------

Ivo Mádr řekl(a)...

Nic ve zlém, ale BC. KAMIL MELICHÁREK je úzce propojen s ČŠI. Jeden by se divil, kdyby InspIS nepropagoval.

Okomentovat