23.9.18

Jitka Dolanská: Naučit děti číst a psát je rok od roku těžší, říká ředitelka školy

Už sedm desítek let působí v sousedství kostela sv. Mikuláše tak trochu jiná škola. Její název se v průběhu let měnil, poslání ale zůstalo. Deset let školu vede ředitelka Miloslava Hartmannová.


Z rozhovoru v iDNES.cz vybíráme:

V posledních letech se hodně mluví o změnách ve školství, příkladem může být inkluze. Jak tyto změny hodnotíte?
Došlo k výrazným legislativním změnám z důvodu prosazování inkluze do běžného školství, velmi se zpřísnila pravidla pro zařazování žáků do speciálního školství. Podle nové vyhlášky se navíc žáci na těchto školách musejí vzdělávat odděleně podle druhu jejich postižení. A představte si, že bychom v Chebu měli vytvořit třídu například jen pro děti se sluchovými vadami. Nebo s vadami řeči. Po této úpravě navíc musíme žáky s lehkým mozkovým postižením vzdělávat podle učebního plánu běžných škol. To znamená již ve třetím ročníku zařadit první cizí jazyk a v sedmém ročníku druhý. Bylo také navýšeno mnoho hodin naukových předmětů a na oplátku odebráno mnoho hodin z pracovního vyučování, které je však pro naši školu zásadní. Jednak si při něm žáci odpočinou od klasického učení, jednak je připravuje na budoucí povolání. Docházelo tak k výraznému přetěžování těchto žáků a vytrácel se vlastní zájem dítěte a zohlednění jeho možností a schopností. Výrazně tak stoupl počet žáků vzdělávaných podle individuálního vzdělávacího plánu a učitelé měli a dosud mají velmi ztížené podmínky pro vzdělávání kvůli náročnému složení tříd, které se muselo přizpůsobit nové legislativě.

Věříte, že se to změní?
Změny by přijít měly. Není možné všechny děti rozčlenit do škatulek. A naučit je číst, psát a počítat je rok od roku těžší. Důvod? Vzrůstající byrokracie a papírování. A mnohá nařízení, která, ač byla možná míněna v dobrém, jsou ve svém důsledku kontraproduktivní.


1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

A naučit je číst, psát a počítat je rok od roku těžší. Důvod?

Ta otázka napadla pytliky téměř okamžitě. Jedná se ale nejspíš o děti s nějakou mozkovou disfunkcí. I tak ten důvod spočívající ve vzrůstající byrokracii a papírování je pro pytliky obtížně uchopitelný.
A netýká se ten problém těžce nabývané gramotnosti dětí tak nějak obecně?

Okomentovat