11.9.18

Jan Pytel: Projekt na podporu čtenářské gramotnosti

Dlouhodobě neuspokojivé výsledky (nejen českých) studentů v mezinárodních průzkumech čtenářské gramotnosti daly impuls ke vzniku projektu Handbook for reluctant, struggling and poor readers (Handbook 4 RSP readers), jehož hlavním cílem je motivovat ke čtení slabé a zdráhající se čtenáře a podpořit rozvoj jejich čtenářských schopností a dovedností. Neméně důležitým cílem je pak inspirace učitelů ke změně přístupu a nabídnutí alternativy k tradičním metodám práce s textem.

Jádrem projektu se stala příručka obsahující 40 metodických plánů ke stejnému počtu nejrůznějších textů. Ty byly společně s podpůrnými aktivitami vybírány a tvořeny s tím, že by měly mladé čtenáře zaujmout a pomoci jim vnímat a zpracovávat obsah z různých úhlů pohledu. Metodické plány jsou nyní zdarma k dispozici na webových stránkách handbook4rspreaders.org s možností seznámit se s detaily a průběhem celého projektu.

Projekt Handbook 4 RSP readers vznikal od září 2016 do srpna 2018 v rámci programu Erasmus+ KA2 podpořeného Evropskou unií a na jeho realizaci se podílely školy ze čtyř zemí EU: Chorvatska (X. Gymnazia „Ivan Supek“, Zagreb), Slovenska (Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Rožňava), České republiky (Střední škola DUKE Náhorní, Praha) a Itálie (Liceo Scientifico Statale Seguenza, Messina).
Převzato z RVP.cz pod licencí Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ).

PYTEL, Jan. Projekt na podporu čtenářské gramotnosti. Metodický portál: Články [online]. 10. 09. 2018, [cit. 2018-09-11]. Dostupný z WWW: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/21851/PROJEKT-NA-PODPORU-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI.html. ISSN 1802-4785.

Žádné komentáře:

Okomentovat