25.9.18

E-kniha pro vás: Komunikační systém VOKS

Mnoho dětí s diagnózou poruch z okruhu autistického spektra (PAS), Downovým syndromem, těžšími formami mentálního postižení či jinými vývojovými poruchami má problémy naučit se používat mluvenou řeč. Zvláště děti s PAS mohou mít díky svému odlišnému chápání světa velké potíže porozumět mluvené řeči a používat ji funkčním způsobem. Dokonce i ty děti s PAS, které verbálně komunikují, nedokážou vždy smysluplně odpovědět na otázky nebo nám sdělit své potřeby. Často se neorientují v řeči ostatních, sdělovanému nerozumí, nebo rozumí jen velmi omezeně, protože mohou mít problém orientovat se v množství slov valících se na ně, přestože jednotlivě jejich význam chápou. Pro porozumění a užívání mluvené řeči bývají další komplikací, kromě zmíněného obtížného zpracovávání sluchových podnětů, také významné problémy s generalizací, transferem a pamětí, potíže s intermodalitou, serialitou a napodobováním, a v neposlední řadě i deficity v oblasti sociální interakce.
© PhDr. Margita Knapcová, 2018
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha 2011

ISBN: 978-80-7481-215-6

Žádné komentáře:

Okomentovat