24.9.18

E-kniha pro vás: Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů (DigCompEdu)

Tento dokument je doporučením Evropské komise členským zemím, jak definovat potřebné digitální kompetence učitelů. Navazuje na již dříve vypracovaný rámec digitálních kompetencí evropského občana (The Digital Competence Framework for Citizens) a spotřebitele (The Digital Competence Framework for Consumers) i na definici digitálně fungující vzdělávací organizace (Framework for Digitally Competent Educational Organisations). Zavádí jednotné pojetí a společnou terminologii s cílem zvýšit porozumění a usnadnit spolupráci v rámci vzdělávání.


DigCompEdu je výstupem dlouhodobé výzkumné činnosti realizované prostřednictvím Komisí zřízeného Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre), jehož úkolem je poskytovat nezávislé vědecké poradenství opírající se o důkazy a přispívat tak k tvorbě politik EU. Výzkum v oblasti digitálního vzdělávání byl zahájen v roce 2005, protože začínalo být zřejmé, že se digitální dovednosti stanou jednou ze základních klíčových kompetencí nutnou pro úspěch v zaměstnání, pro sociální inkluzi i pro osobní rozvoj. Výzkum JRC v oblasti školství je ve skutečnosti mnohem širší. Dotýká se též otevřeného vzdělávání (OpenEdu), informatického myšlení (Computhink) či hodnocení a analýzy výukových výsledků (MOOCKnowledge).

1 komentář:

Zdeněk NUTZ řekl(a)...

Konečně vznikl skutečný nefalšovaný materiál, který jasně a přehledně popisuje co a jak máme dělat v oblasti digitálních technologií.
Materiál je natolik nadčasový, že už není určen pro člověka, ale zrovna pro robota!!!

Okomentovat