14.9.18

Děti jsou před školami ohrožovány rodiči, kteří zde nerespektují dopravní předpisy

Až 40 % pražských dětí jezdí ráno do školy autem. Na důležitost pravidelného pohybu pro zdravý vývoj dětí a nevýhody jejich dovážení do školy autem upozorňuje zářijová kampaň „Pěšky do školy“ organizace Pražské matky. Zároveň nabízí dětem i jejich rodičům pěší cestu do školy jako příležitost zažít něco nového.

Počet dětí, které rodiče každodenně dováží až před dveře školy, stoupá. Zatímco generace současných rodičů cestovala do školy autem jen výjimečně[1], podle průzkumu neziskové organizace Pražské matky[2] dnes podíl dovážených dětí na některých pražských školách dosahuje až 40 %. Velký ranní provoz před školou považuje za nebezpečný 44 % dotazovaných dětí.

Kampaň Pěšky do školy, kterou pořádají Pražské matky, zve rodiče a děti, aby zkusili alespoň jeden den nechat auto doma a šli do školy pěšky. Upozorňuje zároveň na to, že vinou rodičů–řidičů ráno před školami vznikají nepřehledné a pro děti velmi nebezpečné situace, ale také na to, že pravidelný přirozený pohyb je pro děti nezbytný a chůze pro ně má i psychologický a sociální přínos. Hlavní část kampaně bude probíhat na pražských základních školách v rámci Evropského týdne mobility, v týdnu od 16. do 22. září 2018, pokračovat bude do konce září.

Z dlouhodobého sledování dopravní situace v okolí škol vyplývá, že děti ohrožuje zejména zmatek, který v ranních hodinách před školami panuje, a že řidiči, kteří zde nerespektují dopravní předpisy, často parkují na přechodech pro chodce nebo na chodnících. Pro ty děti, které jdou pěšky, pak vznikají nepřehledné situace, kdy přes zaparkovaná či couvající auta dobře nevidí ani nejsou viděny.

„Narůstající počet aut před školou zvyšuje obavy rodičů pouštět děti samotné pěšky, proto je raději vozí autem. Tím ale situaci před školou bohužel dále zhoršují. Kampaní Pěšky do školy bychom chtěly tento trend zvrátit a vrátit okolí škol dětem. Do letošní kampaně se nám zapojilo téměř dvacet škol a my věříme, že do budoucna se k nim připojí i další,“ říká Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

Školy zapojené do kampaně uspořádají pěší den nebo týden, kdy budou své žáky motivovat k tomu, aby dorazili do školy pěšky. „Aktivní pohyb dnešních pražských dětí je minimální, většina z nich není zvyklá ani na delší pravidelnou chůzi; omezují ji na cestu od nejbližší zastávky MHD nebo jsou rodiči dopravovány autem téměř až do lavic. Dvě hodiny tělesné výchovy týdně jsou pak pro ně velmi zátěžové. Nejenže nepociťují radost z pohybu, ale hlavně nemají motivaci k dosahování požadovaných fyzických výkonů. Naše zkušenost z letošního pěšího týdne je však překvapivě pozitivní – mnoho žáků zjistilo, že chůze může být zábavná,“ říká Daniela Špinková, ředitelka ZŠ Don Bocso, kde si pěší den vyzkoušeli už v červnu a nyní si jej rádi zopakují.

Chůze do školy má také důležitý dopad na fyzickou aktivitu dětí. „Vzhledem k alarmujícím datům o nedostatku pravidelné fyzické aktivity v každodenním životě nejen u dospělých, ale i u dětí, se mi kampaň Pešky do školy moc líbí. Děti potřebují přirozený pohyb, ne jen sportovní kroužky, na které je rodiče přivezou a poté z nich zase odvezou,“ říká Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness.

Rodiče si málokdy uvědomují, že děti, které většinu svých cest absolvují autem, se nenaučí samostatně a bezpečně pohybovat po ulicích, vyhodnotit dopravní situace a případná nebezpečí. Naše kampaň tak může být dobrým odrazovým můstkem pro efektivní dopravní výchovu a postupné osamostatňování dětí,“ shrnuje Blanka Klimešová.


[1] Podle průzkumů společnosti ŠkoFIN asi ve 2 % případů.
[2] Organizace Pražské matky dlouhodobě sleduje dopravní chování dětí i rodičů v dotazníkových šetřeních, která jsou součástí programu Bezpečné cesty do školy. Jen za rok 2018 bylo osloveno 1560 respondentů/dětí ve věku od 6 – 15 let z pražských základních škol.

2 komentáře:

V. řekl(a)...

Děti by měly rodiče nabádat k respektování dopravních předpisů, to ano. Ale ohrožovat je kvůli tomu?
A ty děti ohrožují své rodiče nebo i cizí?

Čeština je hezká.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Děti jsou v té dnešní překotně se měnící době jiné, než bývávaly kdysi.
Pokud děti dávají předpisově neukázněné rodiče v sázku, pak pytlici dovozují, že to budou jejich vlastní rodiče. Otázkou zůstává, s kým děti uzyvírají ty sázky, patrně mezi sebou navzájem, a pak, co je předmětem takové sázky. Tak snad, čí rodiče přijdou v průběhu klasifikačního období o více bodů. Pak ještě, jestli to dítě, které vyhraje získává cizí rodiče, anebo jestli se těch svých může zbavit

Okomentovat