30.8.18

Radim Doležel: Grafické nástroje Lisy Rost

Zpráva o činnosti německé expertky na vizualizaci dat spolu s testování některých nástrojů, které doporučuje.

Lisa Charlotte Rost je německá grafička, která se soustředí na vizualizaci dat pomocí různých typů grafů. V současné době pracuje pro společnost Datawrapper v Berlíně, kde vytváří grafy a píše o vizualizaci dat. Datawrapper je start-up, který vytvořil a nadále vyvíjí stejnojmennou aplikaci na tvorbu grafů určenou hlavně pro novináře. Graf se vytváří přímo v internetovém prohlížeči. Po celém světě ho využívá celá řada známých novin i dalších médií. Například italská la Republica nebo La Financiero v Kostarice. Lisa též vede kurzy o vizualizaci dat na několika univerzitách a spolupořádá setkání nadšenců Data Vis Berlin Meetup. Cílem této otevřené komunity je rozvíjet dovednosti a vyvíjet nástroje pro vizualizaci a uspořádání dat.

Lisa je velmi aktivní na Twitteru, kde s velkou pravidelností přidává příspěvky informující o svých aktuálních projektech, nápadech nebo o zajímavých článcích jiných autorů. Příspěvky, které zveřejnuje na svém blogu, jsou obsáhlejší a delší. Proto je nepřidává s takovou četností. Zato mají pro čtenáře větší informační hodnotu. Jeden článek mě mimořádně zaujal [1].

24 nástrojů pro tvorbu grafů

Lisa v něm popisuje, jak vytvořit ten samý graf s pomocí 24 různých nástrojů. Autorka tyto nástroje rozdělila do dvou základních skupin: aplikace a programovací jazyky. Porovnává vlastnosti nástrojů, dle kterých by si mohl uživatel zvolit pro něj nejvhodnější aplikaci či programovací jazyk. Například dělí nástroje na vhodnější pro analýzu dat, anebo pro prezentaci dat. Další zajímavé dělení je na interaktivní grafy v porovnání se statickými. Interaktivní grafy jsou vhodné typicky na webové stránky a statické na koncovou prezentaci.

Celým článkem se nese myšlenka, že každý si musí najít svůj vlastní nástroj, který bude nejlépe splňovat jeho představy a potřeby. Měl by mu vyhovovat při ovládání a výsledek by měl naplňovat jeho představy. Není možno nalézt jeden jediný nejlepší nástroj pro všechny uživatele a pro jakékoli použití.

Pro učitele by mohlo být zajímavé připravit lekci, v níž nechají žáky vysvětlit význam grafů. Sám jsem podobným způsobem vedl jednu vyučovací hodinu během svých praxí. Do skupinek jsem rozdal zdrojová data (tabulky) včetně chyb. Žáci měli za úkol opravit zjevné chyby a zvolit vhodný graf, který nejlépe prezentuje zdrojová data. Dokončený úkol museli obhájit před celou třídou. Schopnost rozumět grafům je v dnešní době velmi užitečná vlastnost. Jsou všude kolem nás. Občas se bohužel setkáváme i s tím, že jsou data úmyslně vizualizována tak, aby vznikl zkreslený názor.
Učitelé informačních technologií, matematiky i přírodovědných předmětů mohou Lisou vybrané aplikace využít ve svých hodinách nejenom proto, že se většinou jedná o nástroje volně dostupné, ale jsou i přínosem pro samotné žáky. Ti se seznámí s novými nástroji, kterými lze zpracovávat a vizualizovat data.

Podívejme se na podrobnější popis tří pro mě nejzajímavějších nástrojů. První jsem vybral na základě kladného hodnocení autorky. Druhý mě zaujal propojením s Google účtem a o posledním jsem slyšel od kolegů.

Lyra

Lyra se dle Lisy vyznačuje velkou flexibilitou úpravy dat a snadností použití. Jedná se o beta software, který dle autorů ještě může obsahovat ojediněle nějaké chyby. Se snadností použití je to však třeba brát s rezervou. Mně se bohužel nepovedlo vytvořit graf bez zhlédnutí videonávodu. Pro vzorový příklad jsem si vybral předpřipravený soubor dat. Uživatel si tak může zkusit aplikaci, aniž by potřeboval svá data nebo znalost importování dat do aplikace. Pokoušel jsem se vytvořit graf, který bude znázorňovat počet zlatých olympijských medailí jednotlivých států. Kategorie dat se přiřazují tvarům, které si uživatel vybere. K šířce čtverce jsem přiřadil počet zlatých medailí a k výšce jsem přiřadil státy a aplikace automaticky vytvořila sloupcový graf. Na základě svého krátkého testování aplikace mohu potvrdit, že se dají data velmi variabilně upravovat. Já sám bych si ji pro delší využívání ale nezvolil. Od začátku mě odrazovala svým zvláštním prostředím a ovládáním. 


Obrázek 1: Ukázka tvorby sloupcového grafu za pomocí tvaru čtverec
Pozor, u všech obrázků v tomto článku se další fáze zobrazí až po kliknutí!

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Tento článek vznikl jako studentská práce.

Žádné komentáře:

Okomentovat