21.8.18

PRIM: Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček v mateřské škole a na 1. stupni základní školy

Publikace představuje ucelený soubor metodicky zpracovaných námětů a postupů, které vedou k rozvoji informatického myšlení. Materiály se zaměřují na rozvoj prostorového vnímání, které umožňuje chápat vztahy mezi jednotlivými předměty nebo předměty a námi, je důležité pro rozvoj matematických schopností. S tím souvisí i zrakové vnímání. Dále je kladen důraz na rozvoj vnímání času, kde tato dovednost umožňuje chápání souvislostí různých dějů a procesů.

Uvedené dovednosti a schopnosti pak tvoří nedílnou součást informatického myšlení dětí. Jako základní pomůcka pro rozvoj dovedností a informatického myšlení byla zvolena robotická hračka.

Náměty na práci s touto hračkou tvoří základ publikace a jsou řazeny podle obtížnosti, dají se však využít jednotlivě podle toho, jak dítě zvládne aktivity. Součástí publikace jsou i další materiály, které podporují rozvoj zrakového vnímání, prostorového vnímání, vnímání času a rozvoj řečových dovedností.

Autoři: Martina Maněnová, Simona Pekárková
Věk žáků: 4-8 let
Oblast: robotika

Výuka nevyžaduje žádné předchozí znalosti programování.

Ke stažení:


Žádné komentáře:

Okomentovat