14.8.18

NÚV: Zapojte se - studie adaptivních schopností u dětí

Vyučujete v mateřské škole, základní škole či nižším gymnázium a jste v kontaktu se žáky ve věku 5 - 15 let (včetně)? Pak vám NÚV nabízí možnost se zapojit do našeho elektronického dotazování, které proběhne od srpna do cca konce roku a pomocí něhož přispějete k výzkumné studii adaptivního chování u dětí, která probíhá v rámci pilotního ověřování nově vyvíjené diagnostické škály.

Administrace dotazníku bude probíhat anonymně v elektronické podobě. Po přihlášení do studie obdržíte během několika dnů na vaši emailovou adresu pozvánku k vyplnění elektronického dotazníku. Jeho zodpovězení trvá cca 60 minut. Není nutné ho vyplnit celý najednou, v průběhu odpovídání je možné odpovědi uložit a vrátit se k nim později. Za vaši účast budete zařazeni do slosování o věcné ceny a v případě vyplnění dotazníku třikrát (za 3 různé děti) NÚV nabízí finanční odměnu a to formou dohody o provedení práce (více viz podrobnější informace o studii).

V případě jakýchkoliv dotazů k této studii či jejímu průběhu kontaktujte koordinátora studie, Mgr. Jakuba Jelínka na adrese jakub.jelinek@nuv.cz.

1 komentář:

Unknown řekl(a)...

Směšné. Pidioddělení NÚV s 5 pracovníky – referenty a diagnostickými greenhorny řeší jen granty MŠMT, aby se uživilo.
Kolik diagnostických nástrojů toto pidipracoviště kromě kurzů, které zajišťují výhradně externisté, v posledních letech vytvořilo?
Kolik diagnostických nástrojů restandardizovalo či adaptovalo, jsou-li diagnostické nástroje chráněny autorskými právy jednotlivých vydavatelství jako je Psychodiagnostika či Testcentrum?
Jaká je metodická pomoc pracovišť zabývajících se diagnostikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami?
Kolik diagnostických metod bylo s přispěním tohoto pracoviště převedeno do českého prostředí?
Na co si to, proboha živého, hrajete?

Okomentovat