24.8.18

MŠMT: Školní rok 2018/2019 – statistiky

Klesá počet žáků nastupujících do 1. tříd, celkový počet žáků ZŠ ale nadále roste. Zastavil se také propad počtu žáků na SŠ. Jedná se zatím jen o odhady, přesná čísla budou až po vyhodnocení dat sběru k 30. září 2018.

Základní školy

• na základní školy by mělo ve školním roce 2018/19 docházet přibližně 941,2 tis. žáků, z toho 573,5 tis. na 1. stupeň základních škol a 367,7 tis. na 2. stupeň základních škol;
• do 1. ročníků základních škol by mělo nastoupit 108,2 tis. nových žáků;
• na víceletá gymnázia a konzervatoře odejde cca 10,0 % ze žáků 5. (resp. 7.) ročníků základních škol.
• Počet nově přijatých do 1. ročníků základních škol po třech letech stagnace v loňském roce klesl o 5,4 tis. dětí, v letošním školním roce by měl pokles počtu nově přijatých do 1. ročníků základních škol dosáhnout hodnoty přibližně 3,6 tis. dětí.
• Celkový počet žáků základních škol však bude nadále růst, na 1. stupni základních škol předpokládáme ve školním roce 2018/19 nepatrné snížení počtu žáků, na 2. stupni základních škol by měl počet žáků růst minimálně do roku 2020. Celkově se na základních školách předpokládá nárůst počtu žáků přibližně o 15,1 tis. ve srovnání se školním rokem 2017/18.

Střední školy

• na středních školách by se mělo ve školním roce 2018/19 vzdělávat v denní formě vzdělávání v oborech středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou cca 395,5 tis. žáků, což je přibližně o 2,8 tis. žáků více než v předchozím školním roce;
• v oborech gymnázií by se mělo vzdělávat asi 130,7 tis. žáků (asi o 1,5 tis. více než v předchozím školním roce), z toho cca 82,5 tis. v oborech gymnázií víceletých (tedy asi o 1,3 tis. více než v předchozím školním roce);
• v ostatních oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou by se mělo vzdělávat přibližně 178,3 tis. žáků (cca o 1,2 tis. žáků více než v předchozím školním roce), v oborech středního vzdělání a středního vzdělání s výučním listem asi 86,5 tis. žáků (cca o 200 žáků více než v předchozím školním roce).

Konzervatoře

• přibližně 3,5 tis. žáků by se ve školním roce 2018/19 mělo vzdělávat v oborech konzervatoří (standardně ukončených absolutoriem);
• asi 600 žáků by mělo být v letošním školním roce přijato do oborů konzervatoří;
• obory konzervatoří ve školním roce 2017/18 absolvovalo cca 300 žáků.

Žádné komentáře:

Okomentovat