17.8.18

MŠMT: Metodika stanovení PHmax pro základní vzdělávání

Novela školského zákona č. 167/2018 Sb., odkládá zahájení nového způsobu financování regionálního školství až k 1. lednu 2020. Zároveň s tím dochází k odložení aplikovatelnosti nařízení vlády č. 123/2018 Sb. (tzv. nařízení vlády o PHmax). Pro oblast základního vzdělávání také dochází k odložení aplikovatelnosti všech ustanovení novely vyhlášky č. 48/2005 Sb. (tj. vyhlášky č. 140/2018 Sb.), tedy nového textu § 4 a nových ustanovení § 7a a 7b.

Do 31. prosince 2019 se v otázce způsobu financování stejně jako v otázce počtů žáků ve školách a třídách stanovených v § 4 bude postupovat podle dosavadních právních předpisů (tj. vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 140/2018 Sb.).

Text vyhlášky č. 48/2005 Sb. s vyznačením data aplikovatelnosti dosavadní a nové právní úpravy je v příloze této metodiky (jsou uvedena pouze ustanovení, u kterých dochází ke změnám).

1 komentář:

zaruca řekl(a)...

Jestli nedojde k dalšímu odložení této vyhlášky, tak se konečně dočkám po třiceti letech praxe méně než 28 dětí ve třídě.

Okomentovat