30.8.18

KidsCodr.cz: Učíme děti programovat

Informační technologie se postupně dostávají do všech sfér našeho života a fungování bez nich si už jen těžko umíme představit. I přes jejich rozšíření je 23 % populace v Evropě digitálně negramotná. V pracovní sféře je digitální gramotnost potřeba na téměř 90 % pracovních pozicích a firmám bude do roku 2020 chybět 900 tisíc IT specialistů. Přesto, že tento trend neustále roste, školství reflektuje tyto změny velmi pomalu a výuka k digitální gramotnosti na školách citelně chybí. Důvodů může být více, podle našich zkušeností jsou to hlavně chybějící vzdělávací materiály a nedostatečná digitální gramotnost učitelů.

Tyto problémy chceme řešit projektem KidsCodr, v rámci kterého vytvoříme kompletní vzdělávací kurikulum pro výuku digitální gramotnosti pro děti od 6 do 14 let. Kurikulum bude rozdělené na 2 části.

Softwarová část, kde výuka probíhá v různých programech, aplikacích nebo přímo v programovacím jazyku. Tuto část budou tvořit vzdělávací moduly jako např. Scratch Junior, Scratch, Kodulab, MIT App Inventor, Javascript Games a Minecraft.

Hardwarová část je zaměřená na programování robota a hardwaru, díky čemuž žáci získávají okamžitou zpětnou vazbu na svoji práci v reálném prostřední (pohyb robota, aktivování funkcí apod.). V této části se soustředíme na Bee-Bot roboty, Lego Mindstorm EV3, Nao roboty a Arduino.

Obsah všech vzdělávacích modulů bude vyhotovený formou videí a textových materiálů, spolu se zdrojovými soubory jako např. potřebné obrázky nebo kód. Všechny části projektu budou lokalizované v 1. fázi v 4 jazycích: anglicky, německy, slovensky a česky.

Součástí projektu je i webová aplikace, která bude sdružovat v přehledné formě všechny vzdělávací materiály a bude k dispozici všem účastníkům kurzů. Žáci i učitelé ji budou moci využít na samostudium, řešení problémů v diskusích nebo návrh nových studijních materiálů k daným tématům.

Naším cílem je vybudovat aktivní komunitu, která bude participovat na dlouhodobém vývoji projektu. Těšíme se na spolupráci, kódění zdar :)

Partneři

Projektové partnerství je tvořené s důrazem pokrýt všechny důležité kompetence pro naplnění cílů projektu. Za hlavní kompetence považujeme know-how ve vzdělávacích nástrojích a samotném vzdělávání v digitální gramotnosti pro cílovou skupinu děti od 6-14 let a zároveň tvorbu vzdělávacích materiálů v této oblasti. V rámci konzorcia partnerů je zastoupená i cílová skupina učitelů a technologická kompetence na vytvoření webové aplikace.

Check IT s.r.o. Zástranie 278, 01003 Žilina, Slovenská Republika
Institut fur Forderung IT Nachwuchses (IFIT) Vogelsangweg 4, 3270 Scheibbs, Austria
Jednota školských informatiku (JSI) V Úžlabině 320/23, Prague, Česká Republika

SAAIC - Národní agentura programu Erasmus+ pro vzdelávání a odborní přípravu
Projekt KidsCodr je financován s podporou programu Erasmus+.
Název projektu: KidsCodr - we teach kids progamming
Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA201-022606
Koordinátor projektu: Check IT s.r.o., Zástranie 278, 01003 Žilina, Slovenská Republika

2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

výuka k digitální gramotnosti na školách citelně chybí. Důvodů může být více

Jedním z hlavních důvodů je nezanedbatelná míra trdlovitosti fvůrvů rámcového vzdělácího programu pro základní školy, kteří nadělili časovou dotaci jedné hodiny pro první stupeň a druhé hodiny pro druhý stupeň. Dodnes mají pytlici v živé paměti ta nabuřelá prohlašování vzdělávacích pitomců, pardon, poradců, že to stačí, protože se jednotlivá témata této překotně rozvíjející se zkompetentňovací oblasti zvládnou tak nějak samo sebou všude jinde. Pytlici dodnes nepochopili, proč se třeba pohyb robota po nějakém teritoriu nebere v tělocviku.

Nicka Pytlik řekl(a)...

'fvůrvů' = tvůrců
'nabuřelá' = nabubřelá (poz. pytlici)

Okomentovat