21.8.18

Informatické myšlení: Učebnice a výukové materiály

První vývojové verze sad vzdělávacích materiálů z projektu PRIM (Podpora rozvíjení informatického myšlení) odpovídají nově navrženým RVP z informatiky pro všechny stupně škol. Vytvořené materiály jsou dány k dispozici učitelům jako inspirace, jak učit danou oblast informatiky a přitom u žáků rozvíjet myšlení nebo jak naplnit vzdělávacím obsahem výuku, aby vyhovovala novým RVP. Učitel se může rozhodnout podle těchto materiálů realizovat celou svoji výuku, nebo si vybrat některé oblasti a svoji výuku jimi doplnit.

Vzdělávací materiály slouží také pro ověřování na školách – na jejich základě budou tyto materiály v příštích dvou letech dále vylaďovány. V roce 2020 budou hotovy a zveřejněny definitivní verze.

K materiálům z oblasti robotiky je třeba dokoupit odpovídající hardware. Ostatní materiály nevyžadují žádné další náklady (kromě školních počítačů a připojení na Internet). Každá sada materiálů obsahuje úvodní pasáž, která vysvětluje, jak se v materiálu orientovat, jak podle něj vést výuku a co si na ni připravit, nainstalovat apod.

Stupeň školy

Téma

Oblast
mateřská škola, 1. stupeň ZŠ Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček v mateřské škole a na 1. stupni ZŠ robotika
1. stupeň základní školy Základy programování ve Scratchi pro 5. ročník základní školy algoritmizace
1. stupeň základní školy Edukační robotika s LEGO® WeDo 2.0 pro 1. stupeň základní školy robotika
2. stupeň základní školy Programování ve Scratchi pro 2. stupeň základní školy programování
2. stupeň základní školy Programování ve Scratchi II (projekty pro 2. stupeň základní školy) programování
2. stupeň základní školy Základy informatiky pro základní školy informatika
2. stupeň základní školy Práce s daty pro 5.-7. ročník základní školy informatika
2. stupeň základní školy Robotika na 2. stupni základní školy s LEGO® Mindstorms robotika
střední škola Základy programování v jazyce Python pro střední školy programování
střední škola Základy informatiky pro střední školy informatika
střední škola Arduino: Učebnice pro střední školy robotika

Kontakt na garanta tvorby těchto materiálů: Jiří Vaníček, vanicek@pf.jcu.cz

Zdroj: iMyšlení.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat