7.8.18

EDUin: Případný zákaz mobilů ve školách odporuje obecnému trendu i Strategii digitálního vzdělávání

V médiích se znovu objevila politická diskuse o zákazu mobilů ve školách. Jde o kontroverzní téma, které naráží na obecný trend vysoké míry digitalizace a nutného vzdělávání v této oblasti, jež by pomohlo řešit možné negativní aspekty digitalizace mezi dětmi a dospívajícími. V českém vzdělávacím systému by byl takový zákaz v přímém rozporu se Strategií digitálního vzdělávání, která předpokládá využití zařízení žáků v rámci vytvoření dostatečné digitální infrastruktury ve školách.

Diskuse o zákazu mobilních telefonů ve školách je inspirována legislativním krokem v tomto směru, který schválil francouzský parlament. Argumentace pro zákaz používání mobilních zařízení žáků ve francouzských školách zmiňuje zdravotní rizika, rizika související s narušováním pozornosti žáků a s kyberšikanou.

Jakkoliv jsou tato rizika relevantní, zákaz používání mobilů ve školách je dostatečně neřeší, pouze vytěsňuje problém mimo veřejný vzdělávací systém. V zájmu žáků, jejich rodičů i učitelů je vzdělávat se (a vzdělávat) tak, aby využití digitálních zařízení bylo v souladu s vědomou eliminací rizik, zdravým životním stylem a využitím pozitivních možností, jež tato zařízení přinášejí.

Zákaz může reálně snížit pozornost, kterou školy a učitelé digitálnímu světu věnují a k vytěsnění této dnes již neodmyslitelné součásti sdílení informací, poznávání a učení mimo oficiální obsah vzdělávání. Tento krok by se dostal do rozporu se Strategií digitálního vzdělávání, která naopak předpokládá, že se zařízení žáků, představující masivní a zároveň rychle obnovovanou disponibilitu, budou více využívána přímo ve výuce a v souladu s jejími cíli (str. 28).

Jak by měl český vzdělávací systém postupovat v souvislosti s digitalizací:

  • Jednoznačná podpora učitelů a škol v jejich profesionalizaci a dovednosti využívat digitální prostor ke vzdělávacím cílům.
  • Vytvoření návodů založených na příkladech dobré praxe, které nabízejí vhodná řešení pro integraci digitálních zařízení do výuky.
  • Vytvoření podobných návodů pro řešení problému kyberšikany.
  • Spolupráce s nemalým množstvím společností, které se využitím digitálních technologií ve vzdělávání zabývají, s upřednostněním systémů a aplikací dostupných v souladu s pravidly otevřeného vzdělávání (OER).
  • Osvěta vůči rodičům ve věci pozitivních přínosů digitálních zařízení a způsobu seznamování dětí s tímto světem (Avast a EDUin).

Bob Kartous, analytik a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Vysoká penetrace společnosti digitálními zařízeními a prolínání života s digitální dimenzí vyžaduje pozornost, kterou je třeba tomuto fenoménu věnovat ve vzdělávání. Měli bychom logicky uvažovat o tom, jak digitální existenci do vzdělávání přirozeně zahrnout, nikoliv ji vytěsňovat. Ostatně oficiální a platný dokument rozvoje českého vzdělávání to předpokládá. Signál typu ‚jde to i bez mobilů‘ si může řada učitelů i rodičů vykládat tak, že spolu snad digitální fenomén a vzdělávání nesouvisí. To by ovšem byl tragikomický omyl. Společně s Avastem připravujeme v tomto smyslu osvětu vůči rodičům, bylo by skvělé, kdyby se zapojil i stát prostřednictvím MŠMT.“

5 komentářů:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

zdravotní rizika, rizika související s narušováním pozornosti žáků a s kyberšikanou

to vše plošný zákaz mobilů ve škole nevyřeší. To je hlavní důvod nesmyslnosti takového zákazu, ne nesoulad se Strategií digitálního vzdělávání.

Jiří Kostečka řekl(a)...

Tragikomickým omylem jsou především tzv. neziskovky, které se pletou do vzdělávání, aniž se jich kdokoli prosil. Kde se vzaly-tu se vzaly, nevolány-nezvány, jen dva prstíčky strčily, jen co by se ohřály. Ale najednou vysoce penetrovaly a mustrují učitelíčky pacholíčky jen což, zatímco jeleni, kteří by vzkázali "Mustrujte si, ale jen a jen za svoje!", se po horách a fejsbukách flákají.

A ještě něco, cituji z článku: „V českém vzdělávacím systému by byl takový zákaz v přímém rozporu se Strategií digitálního vzdělávání, která předpokládá využití zařízení žáků v rámci vytvoření dostatečné digitální infrastruktury ve školách." - Tedy: formulace "využití zařízení žáků v rámci vytvoření /.../ infrastruktury " je jazykový výtvor hodný hladiny poklesu. Snad jej tentokrát nebude hájit ani jeden nejmenovaný matematik.

Simona CARCY řekl(a)...

No to se zase EDUin jednou vlámal do otevřených dveří.

Je pěkné, že "Signál typu ‚jde to i bez mobilů‘ si může řada učitelů i rodičů vykládat tak, že spolu snad digitální fenomén a vzdělávání nesouvisí. To by ovšem byl tragikomický omyl. Společně s Avastem připravujeme v tomto smyslu osvětu vůči rodičům, bylo by skvělé, kdyby se zapojil i stát prostřednictvím MŠMT.“

Docela mi to připomíná ty pseudobohulibé akce moderních aktivistů typu "den bez aut". Také bychom mohli zatopit v parních strojích... Je smutné, že v čele aktivity jsou zase komerční subjekty.

Nicka Pytlik řekl(a)...

připravujeme v tomto smyslu osvětu vůči rodičům

Doopravdy 'osvětu'? Nemá tam být spíš 'odvetu'?
Kupříkladu s nepoddajnými učiteli se už v eduinu vypořádali rázně a šmahem.
Řádně je na děreš přikovali, že by i marietereziánský dráb zaplesal.

Eva Adamová řekl(a)...

Heršvec už, ten zákaz např. v té stokrát omílané Francii je koncipován tak, že nebrání učitelům mobily dětí ve výuce použít, pokud to uzná za přínosné.

A jestli to brání nebo nebrání oné koncepci prosazování digitálního vzdělávání do škol, je úplně šumák, protože jsme si zatím ve školách žádného prosazování nevšimli. Zatím se v rámci toho objevily pouze dvě věci, a to že šéf koncepce Pilný chce vyvalit mraky peněz za Corinth, což bohužel připomíná situaci z Indoše, a to že v nových šablonách se objevila možnost nákupu tabletů či notebooků, která je ale koncipována velmi nešikovně, takže ict koordinátoři jsou spíš naštvaní, než že by jásali. Prostě se prosazuje kulové a případný zákaz čehosi je to poslední, co tomu brání.

Okomentovat