8.8.18

ČŠI: Analýza zahraničních systémů sběru dat

Analýza vytvořená v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení popisuje národní systémy, nastavení i specifika při získávání a následném vyhodnocování empirických dat z oblasti školství a vzdělávacích soustav. Snahou je nalézt takové prvky ze zahraničních systémů, které by byly více či méně aplikovatelné v prostředí českého vzdělávacího systému a jeho evaluace. Důraz je přitom kladen na prvky jako longitudinální studie, reprezentativní testování žáků či jiná zjišťování v oblasti vzdělávání a propojování národních dat z testování a zjišťování s daty mezinárodních šetření typu PISA, PIRLS, TIMSS apod. Cílem této analýzy je poskytnout náhled na příklady dobré praxe evaluace vzdělávacího systému a zhodnotit možnost integrace takových prvků do českého prostředí. Analytický dokument byl vytvořen jako vstupní kompendium pro realizaci dalších analýz v rámci projektu Komplexní systém hodnocení.
2 komentáře:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

Smyslem této činnosti je vyvíjet činnost. Ostatně soudím, že ČŠI musí být zrušena.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Inšpektorší chlapcí a děvčata si evidentně nevědí rady, kterak se dobrat zjištění, jak jsme na tom po více než deseti letech buserace pedagogických sborů v rámci té slavné kurikulární refomy, po které dnes neštěkne ani ten školníkovic pes. Kde jsou všechny ty rozklíčované kompetence, kde jsou gramotnosti a průřezová témata? Kolik se už prošustrovalo peněz? Ještě, že se aspoň vrátila ta zakázana slůvka 'učit se', 'umět' a 'znát'. Bez nich to nejde ani dost málo, totiž.
Je to tak. Školní inspekce česká stále pátrá po smyslu svojí existence. To v takovém Finsku to pochopili už dávno.

Okomentovat