27.8.18

Bořivoj Brdička: Příprava učitelů hrou

Zpráva o hře vyvinuté v MIT Teaching Systems Lab, jejímž cílem je pomoci studentům učitelství získat celkový přehled o vývoji školství za posledních 100 let.

Nutno přiznat, že MIT je jedním z našich nejčastějších zdrojů inspirace. Nedávno mě zaujala zpráva o tom, jak profesorka West Virginia University Denise Lindstrom při přípravě učitelů používá hru, jež je produktem MIT Teaching Systems Lab [1]. Podívejme se nejprve, jak tato hra vypadá.

Název asi nemá moc smysl počešťovat, je ryze americký – Committee of N. I ten má ale výukový význam. Jedná se o připomínku tzv. Výboru deseti (Committee of Ten), který v roce 1892 stanovil jednotné kurikulum všech amerických středních škol.

Cílem hry je navrhnout vlastní školu. K tomu hra využívá dva odlišné typy předem připravených karet. První obsahuje 8 karet obsahujících typické komponenty, z nichž se skládá každá škola: plán školy, uspořádání tříd, nabídka volitelných předmětů, zvonění, technologie, hodnocení žáků, podmínky absolvování, další vzdělávání pedagogů. Všechny karty obsahují jeden návodný citát, který danou problematiku dokresluje. Další karty pak jsou zařazeny do čtyřech sad, které obsahují vždy celou řadu karet popisujících hodnoty, které ovlivňují formy výuky ve školách aplikované. Mohou to být teoretické koncepce, konkrétní postupy i cíle, jichž se snaží školy dosáhnout:
Příklad hodnotové karty
z kategorie Metodické postupy
  • Inteligenční teorie (např. tabula rasa, obecná inteligence, mnohočetná inteligence);
  • Důvody vzdělávání (např. přijetí na výběrovou školu, naplnění životních cílů, ochrana demokracie, asimilace, úspěch v plošných testech);
  • Vzdělávací koncepce (behaviorismus, sociální konstruktivismus, konstrukcionismus, kognitivismus, konektivismus, situované učení);
  • Metodické postupy (např. převrácená třída, podpora tvořivého myšlení, projektová metoda, naplňování a ověřování standardů, odborné vzdělávání).

Celý článek na spomocnik.rvp.cz.

Žádné komentáře:

Okomentovat