30.8.18

Analýza věkové struktury pedagogů středních škol v Plzeňském kraji

V rámci diskuze o nedostatku pedagogů publikujeme analýzu, kterou zpracovala Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. ve spolupráci s odborem ŠMS KÚ PK. Osloveny byly všechny střední školy v Plzeňském kraji. Analýza se soustředila zejména na věkovou strukturu pedagogů podle zaměření (všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty a odborný výcvik) a typu škol (obory s maturitní zkouškou a s výučním listem). Dalším předmětem zkoumání u pedagogů bylo dosažené vzdělání, včetně specializace tohoto studia, velikost úvazku a předměty, které daný pedagog vyučuje aprobovaně a neaprobovaně.


Výsledky byly zpracovány pro celý kraj, okresy i jednotlivé školy. Pozornosti neunikla ani věková struktura pedagogů vybraných předmětů. Charakteristické je, že ve věku 50+ se nachází 56% pedagogů středních škol zřizovaných PK, ve věku 35-49 let pak 36% pedagogů a pouze zhruba 9% učitelům je 20-34 let. Vysoký podíl neaprobovaných učitelů se nachází na středních školách bez maturitních oborů a to nejvíce u učitelů ve věku do 34 let, kteří učí všeobecně vzdělávací předměty.

Zdroj: Plzeňský-kraj.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat